Planētu cikli - atslēga cilvēka vecuma aktuālo jautājumu sapratnē.

Kas ir cikls?

Cikls ir laika formāla struktūra. Cikls ir konkrētās būtnes (būtības, kvalitātes, stāvokļa) dzīves ilgums. Kad viens posms ir noslēdzies, sākas jauns. Un tā līdz bezgalībai. Planētu cikli, kuri nosaka cilvēka izaugsmes (pa spirāli) vai atkārtotas pieredzes (pa apli), tiek plaši izmantoti astroloģijā. Viena no daudzajām astroloģijas definīcijām pat apgalvo, ka tā ir zinātne par cikliem.

Mums ikdienas dzīvē cikli ir ļoti labi pazīstami. Mēs automātiski esam pieraduši pie diennakts - Zemes un gada - Saules cikla, intuitīvāk - pie mēness - Mēness cikla.

Saules sistēmā planētas apriņķošanas laiks ap Sauli ir konstants cikls. Ja mēs skatāmies no Zemes caur zodiaka prizmu, arī tad mēs iegūstam planētu ciklus. Šie planētu cikli (atgriešanās tajā pašā zodiaka grādā kā dzimšanas dienā) norāda uz būtiskām krīzēm cilvēka dzīvē. Skarā ar to, ka Zeme neatrodas Saules sistēmas centrā, zodiakālais cikls īsā laika posmā nesakrīt ar astronomisko ciklu pilnīgi precīzi, tādēļ katra cilvēka dzīves krīžu analīze prasa zināt planētas konkrēto atrašanos zodiakā. Tāpēc arī turpmāk minētie vecuma rādītāji ir vidēji. Katram indivīdam šīs vecuma krīzes var nedaudz mainīties pa mēnešiem, bet dažreiz arī gandrīz gadu. Otrs faktors ir vecuma krīžu ilgums. Tas ir ļoti interesents temats, jo vienam cilvēkam būs jāizdzīvo noteiktas tēmas divus gadus, bet otram divus mēnešus. Tas ir viens no Likteņa faktoriem, kurš rūpīgam astrologam ir jāņem vērā konsultējot. Jau piedzimstot ir ieprogrammēts laika intervāls (un tātad arī slodze!), kurā katra no vecuma krīzēm būs aktuāla.

Mēs nevaram izmainīt savu dzimšanas horoskopu, taču varam mainīt tā kvalitāti. Mēs varam augt, un tad noteiktajā, neizmaināmajā laikā nākošā krīze var tikt pārdzīvota radoši un dot milzīgu izaugsmi. Mēs neizvēlamies Dzīves mācību priekšmetus un eksāmenu biļetes - tas ir nolemts. Taču mēs varam labi mācīties un doties uz eksāmeniem labi sagatavoti un mierīgi. Neapzinīgais cilvēks sāk mācīties tikai tad, kad ir saņēmis nesekmīgu atzīmi, kas savukārt var novest pie stipendijas zaudēšanas (veselība, nauda) vai pat izslēgšanas no skolas (nāve). Horoskops precīzi norāda krīžu laiku un pat eksāmenu biļetes ir pieejamas. Tikai špikot nebūs no kā, jo tās ir unikālas un domātas tikai viņam vienīgajam!


Kas ir krīze?

Lai kaut ko sasniegtu, ir jāpiekrīt izmaiņām. Taču katra izmaiņa neizbēgami izraisa krīzi. Vairums cilvēku baidās no šī vārda, saprazdami ar to katastrofu. Taču krīze nebūt nenozīmē, ka notiks kas slikts. Pats vārds krīze cēlies no grieķu krino, kas nozīmē - izlemt.

Censties izbēgt no krīzes nozīmē censties izbēgt no pārmaiņām, taču tas nav iespējams. Kaut arī jebkurā matērijas stāvoklī notiek izmaiņas, tikai Cilvēks spēj pieņemt apzinātus lēmumus savu pārmaiņu sakarā. Diemžēl mēs bieži ļaujamies kārdinājumam nepieņemt lēmumus, cerot, ka tāda nepieciešamība izzudīs pati no sevis. Katru reizi, kad lēmums netiek pieņemts, nostiprinās instinktīvie zemapziņas modeļi. Spriedze pieaug un kādā mirklī var notikt sprādziens. Tad mēs esam spiesti reaģēt uz situāciju daudz slimīgākos un grūtākos apstākļos, nekā, ja būtu laicīgi mainījuši savu attieksmi pret dzīvi, būtu vīrišķīgāki. Pastāvīgs darbs pie savu zemapziņas programmu tīrīšanas uztur cilvēkā aktīvu stāvokli un radošu attieksmi pret paša dzīvi.


Svarīgākie planētu cikli (krīzes) cilvēka dzīvē:

7 gadi - Saturna kvadrāts, Urāna pussekstils.
Tēma: atdalīšanās no vecākiem, pirmā atbildība, pienākumi, brīvība.

12 gadi - Jupitera pirmā atgriešanās.
Tēma: sociāla adaptācija, plāni nākotnei.

14 gadi - Saturna opozīcija.
Tēma: paaudžu konflikts, atbildības un patstāvības jautājums.

19 gadi - jauns Mēness mezglu cikls.
Tēma: Dzīves aicinājums.

21 gads - Saturna kvadrāts, Urāna kvadrāts.
Tēma: patstāvīga dzīve, pilnīga atdalīšanās no vecākiem, vecāka lomas uzņemšanās.

24 gadi - Jupitera otrā atgriešanās.
Tēma: sociāla ekspansija, plāni.

29,5 gadi - Saturna atgriešanās.
Tēma: pieaugušas personības izveidošanās, sociāla atbildība.

30 gadi - Jupitera opozīcija
Tēma: savu iespēju pārvērtēšana, korekcija.

36 gadi - Saturna kvadrāts, Jupitera trešā atgriešanās.
Tēma: atbildības uzņemšanās, dzīves stila optimizācija, sociālie plāni.

38 gadi - Mēness mezglu otrā atgriešanās.
Tēma: karmiskā atbildība, individuāli garīgi lēmumi.

42 gadi - Urāna opozīcija.
Tēma: pusmūža krīze - radikāla iepriekšējās pieredzes pārskatīšana, sava īstā ,,es" meklējumi, otrā jaunība.

44 gadi - Saturna otrā opozīcija.
Tēma: savu sociālo iespēju apzināšanās, cikla sākumā ieliktā (29,5 gadi) modeļa pārskatīšana.

48 gadi - Jupitera ceturtā atgriešanās.
Tēma: savas sociālās ietekmes paplašināšana, plāni.

51 gads - Saturna kvadrāts.
Tēma: sociālās slodzes optimizācija, atbildība.

56 gadi - Mēness mezglu trešā atgriešanās.
Tēma: karmiskie uzdevumi.

59-60 gadi - Saturna otrā atgriešanās, Jupitera piektā atgriešanās.
Tēma: vissvarīgākais sociālais cikls - sociālā kompensācija, atskatīšanās uz paveikto, jaunu plānu projekcijas vai atteikšanās no tiem.

63 gadi - Urāna kvadrāts.
Tēma: brīvība, garīgums, sociālas izmaiņas savas patiesās identifikācijas virzienā.

66 gadi - Saturna kvadrāts.
Tēma: fizisko un sociālo iespēju pārskatīšana, garantijas.

72 gadi - sestā Jupitera atgriešanās.
Tēma: sociālā kompensācija.

75 gadi - Mēness mezglu ceturtā atgriešanās, Saturna trešā opozīcija.
Tēma: karmiskā atbildība.

80 gadi - Saturna kvadrāts.
Tēma: garantijas, atbildība.

84 gadi - Urāna atgriešanās, septītā Jupitera atgriešanās.
Tēma: garīgums, viedums.

Paralēli šiem cikliem mūsu dzīvē aktīvi piedalās
Saule ar savu atgriešanās ciklu katru gadu jūsu dzimšanas dienā. Precīzāk - tas parasti notiek vienu dienu līdz dzimšanas diena (Šī izmaiņa ir saistīta ar garā gada vienu papildus dienu kalendārā.).
Tēma: brīvās gribas un radošās enerģijas fokusēšana. Tāpat ļoti svarīgu lomu (kas būtu vesela raksta vērta tēma) spēlē individuālais
Mēness cikls - tā atgriešanās notiek apmēram ik pa 28 dienām. Jūtīgākiem cilvēkiem īpaši svarīgs ir progresīvā Mēness cikls, kura garums ir apmēram 28 gadi.
Šajā ciklā ik pa nepilniem septiņiem gadiem notiek būtiskas mūsu iekšējās pasaules aktivitātes, īpaši skarot mūsu attiecības ar māti un dabu. Šeit nav minēti arī lēno planētu Neptūna un Plutona cikli.
Dzīves laikā mēs nevaram piedzīvot pilnu šo planētu ciklu, taču tās piedalās ļoti svarīgu kolektīvās virsapziņas un zemapziņas procesu veidošanā. Sevišķi svarīgi šie cikli ir tautām, paaudzēm, kā arī lielām, sociālus un garīgus procesus virzošām personībām.

Lai labāk saprastu sevi kādas augšminētās krīzes laikā, jums jāatgriežas atmiņā pie laika, kad šī pati planēta bija aktīva pirms tam (skatieties stabiņā augstāk!).

Planētu ciklu garums astroloģijā (ļoti aptuveni):

Mēness- 28 dienas, 28 gadi

Saule- 1 gads

Merkurs- 1gads

Venera- 1 gads

Marss – 2 gadi

Jupiters- 12 gadi

Saturns- 29,5 gadi

Urāns- 84 gadi

Neptūns- 165 gadi

Plutons- 249 gadi


Svarīgākie cikla punkti ir atrodami, ja tos dalām uz 4.

Piemēram, Mēness 28 dienu ciklu izdalot uz 4, iegūsim 7 dienas, 7 gadus u.t.t.
Ir arī citi daļskaitļi (2,3,6,8,12), ar kuriem dalot ciklu, mēs iegūsim jūtīgus punktus, taču tie nebūs tik būtiski kā ceturtdaļcikls.
Tomēr atcerieties, ka precīzu individuālu ciklu iespējams noteikt tikai ar astroloģisku aprēķinu palīdzību.

 

Andris Račs

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook