Biznesa astroloģija(Ifinanses Bizness)

Publicēts izdevumā Ifinanses Bizness 2015.g.jūnijā

 Jau vairāk nekā 20 gadus konsultēju uzņēmumus un saņemu ļoti dažādus jautājumus. Esmu apkopojis jautājumus un
tēmas, kurās novērojama vislielākā atdeve, jo pret astroloģijas efektivitāti jau no pašiem tās apgūšanas pirmsākumiem esmu izturējies uzmanīgi, vienmēr pārliecinoties, vai tā tiešām darbojas.
Manuprāt, vismērķtiecīgāk uzņēmējam sadarboties ar astrologu ir šādos jautājumos:
uzņēmuma vadītāja atbilstības darbības sfērai novērtēšana (ir ļoti svarīgi, lai sfēra ir “īstā” konkrētajam vadītājam, jo katrs no mums pievelk sava veida labumus);
uzņēmuma kartes sastādīšana (astrologa darba klasika – izstāstīt uzņēmuma plusus un mīnusus);
jauna uzņēmuma reģistrācijas laika ieteikšana (pieprasītākais pakalpojums, kas tiek izvērtēts pēc aptuveni
20 kritērijiem, savulaik Uzņēmumu reģistrs pat ir
ieviesis maksas pakalpojumu – konkrēta datuma un
laika reģistrāciju);
biznesa partneru atlase (2 un vairāku cilvēku saderība
finanšu un citos jautājumos vienmēr tiek analizēta, un
tas ir pamatoti);
psiholoģiskā un profesionālā darbinieku raksturošana
(atbilstība sfērai, amatam);
īpašnieka vai darbinieka savienojamība ar uzņēmumu
(arī perfekts darbinieks var radīt problēmas, ja nav šīs
saderības);
laika noteikšana personāla pieņemšanai darbā (no tā
būs atkarīga darbinieku iejušanās kolektīvā un juridiska rakstura jautājumi);
labvēlīgāko laiku ieteikšana reklāmas kampaņām
(kad visefektīvāk ieguldīt naudu reklāmā, lai tā nestu
atdevi un spodrinātu uzņēmuma tēlu);
darījumu prognozēšana (astrologiem darbietilpīgs
process, kurā tiek ņemti vērā daudzi rādītāji, izprotot
tendences Latvijā un pasaulē, prognozi sastādu, maksimums, 2 gadiem);
laika prognozēšana līgumu parakstīšanai (katrs līgums
ir jauna procesa sākums – ko tajā iekodēsim, tāda arī
būs attīstība, mēģinām novērst pārsteigumus).Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook