Planētu aspektu spēks

 Aspektu spēks

Nereti priekšstats par planētu aspektu darbu ir visai vienkāršots. Saka, ka kvadrāts ir slikts un trigons ir labs. Tas ir ļoti virspusējs skatījums, kas pamatā ir pareizs, taču reāli mēs saskaramies ar ļoti daudzām modulācijām. Pamēģināšu tās klasificēt.
Pirms tam dažas replikas. Apzīmējumi labs un slikts neesot moderni mūsu laiku astroloģijā. Taču reālajā dzīvē, kad saskaramies ar šķēršļiem un pretrunām, mēs tomēr uztveram tos kā sliktus, jo tie traucē mums dzīvot, gan neļaujot gūt iekšēju mieru, gan ārēji, liekot mums risināt nepatīkamas problēmas(pēc šī raksta pabeigšanas es, piemēram došos tīrīt mājas lietus ūdens renes no vecajam lapām, ko man nepatīk darīt). Tādēļ es lietošu jēdzienus labs un slikts tīri cilvēciskā kontekstā-labs ir viegli, slikts ir grūti.
Otra lieta, ko šoreiz neapskatu, ir planētu dabas ietekme uz aspektu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs, manuprāt vissvarīgākais faktors aspekta izpratnē. Respektīvi: Saturna trigons ir SATURNA aspekts, un tikai pec tam trigons.
Ļoti svarīgi aspektu efekta izpratnei izmantot planētu statusu zodiaka zīmē. Gan tajā, kurā planēta atrodas, gan tajā, ar kuru tā veido aspektu. Tātad stāsts ir par recepsijām. Modernajā astroloģijā plaši(un pamatoti) izmanto dispozīciju ķēdītes, taču jāatceras, ka tās ir tikai recepsiju faktora atvasinājums jeb attīstība.
Planētas daudz labāk mijiedarbojas, ja atrodas labvelīgā recepsijā-parvaldījums vai eksaltācija. Tās mijiedarbojas daudz sliktāk, atrodoties sliktā recepsijā- izraidījums un kritums. Tas ir tāpat kā ar cilvēkiem. Ja jūs dodaties apmaiņas programmā uz kādu svešu zemi un to iepazīstam no labās puses,iemācāties viņu valodu. jūs spēsiet pieņemt šīs tautas kultūru, mentalitāti, jo jūs to pazīstat. Jums var veidoties draudzība, biznesa sakari u.t.t. Piemēram jūs dotos uz kādu Krievijas klosteri, padzīvotu starp labiem, sirsnīgiem ļaudīm. Savukārt, ja jūs ar lopu vagonu izsuūītu uz Sibīriju un slikti necilvēki jūs turētu nometnē, jums rastos slikta attiekme pret šo tautu, jo jūs redzētu tās sliktās izpausmes. Tā tas ir ar recepsiju(uzņemšanu) pēc pārvaldījuma un eksaltācijas un pretēji- pēc izraidījuma un krišanas.
Es jau sen savā praksē, kad runa iet par praktiskiem jautājumiem(ne psiholoģiskiem) pārvaldījuma un eksaltācijas spēku vienādoju. Tie abi ir vienādi labi. Patiesībā tā ir atsevišķa tēma- ar ko ši spēki atsķiras, taču to šoreiz izlažam.
Tāpat var pielīdzināt izraidījuma un krišanas negatīvo ieteikmi.
Varu tikai pačukstēt, ka nosliecos uzskatīt, ka eksaltācija ir labāka par pārvaldījumu un krišana ir sliktāka par izraidījumu. Izmantoju kvinkonsus(150) līdzās mažora aspektiem, tikai ar mazāku orbisu. Tā ir vēdiskās astroloģijas pieredzes intgrācija praksē. Esmu pārliecinājies par kvinkonsa spēku un lieku to labuma rindā starp sekstilu un kvadrātu. Opozīcija ir vissliktākais aspekts, taču realitātē, tam bieži ir izeja uz sekstiliem, trigoniem vai kvadrātiem, tādēļ cilvēki līdz galam reti saprot opozīcijas milzīgo spēku.
Tātad: labums vieglums
Recepsija var but vienpusēja(50%) un abpusēja. Var but tā, ka es neesmu bijis Krievijā, bet krievs ir bijis Latvijā un viņam te patīk.
Var būt tā, ka mēs abi esam bijuši ciemos otra zemē un mums tur patīk.
Var būt ta, ka es esmu bijis pie viņa un man tur nepatīk(izraidījums, krišana) , bet viņam pie manis patīk(parvaldījums, eksaltācija)
Var būt ta, ka man pie viņa patīk, bet viņam pie manis nepatīk
Var būt ta, ka neviens nav bijis ciemos(neitrāls izvietojums zodiaka zīmē)
Var but ta, ka viens ir bijis ciemos, bet otrs nav(neitrāls izvietojums zodiaka zīmē)
Vēstījums ir sekojošs- labāks aspekts(piemēram trigons) bez ciemošanās vai ar sliktu ciemošanos ir pēc labuma lidzīgs mazāk labam aspektam(piemēram sekstils) ar labu ciemošanos.
Respektīvi: trigonam bez recepsijas ir tāds pats labuma efekts kā sekstilam ar recepsiju

Savienojums ir visspēcīgākais aspekts, taču tā analīze katrā atsevišķā gadījumā ir ļoti individuāla
1.Savienojums (nesadedzis) ar savstarpēju labu recepsiju
2.Savienojums ar vienpuseju labu recespiju
3.Savienojums bez recepsijas
4.Savienojums ar vienpuseju sliktu recepsiju
5.Savienojums ar abpusēju sliktu recespiju
6.Savienojums(sadedzis) ar abusēji sliktu recespiju

Kāds manuprāt varētu izskatīties aptuvenais labo mažora(+kvinkons) aspektu tops?

1. Trigons ar savstarpēju labu recespiju
2. Trigons ar vienpusēju labu recespiju
3. Trigons bez recepsijas
4. Sekstils ar abpusēju labu recespiju
5. Sekstils ar vienpusēju labu recespiju
6. Trigons ar vienpusēju sliktu recespiju
7. Sekstils bez recepsijas
8. Trigons ar abpusēju sliktu recespiju
9. Sekstils ar vienpusēju sliktu recepsiju
10. Kvinkons ar abpusēju labu recepsiju
11. Kvinkons ar vienpusēju labu recepsiju
12. Sekstils ar abpusēju sliktu recepsiju
13. Kvinkons bez recepsijas
14. Kvadrāts ar abpusēju labu recepsiju
15. Kvinkons ar vienpusēju sliktu recepsiju
16. Kvadrāts ar vienpusēju labu recespiju
17. Kvinkons ar abusēju sliktu recepsiju
18. Kvadrāts bez recespijas
19. Opozīcija ar abusēju labu recespiju
20. Kvadrāts ar ar vienpusēju sliktu recepsiju
21. Opozīcija ar vienpusēju labu recespiju
22. Opozīcija bez recepsijas
23. Kavdrāts ar abusēju sliktu recespiju

24. Opozīcija ar vienpuseji sliktu recepsiju
25.Opozīcija ar abpusēji sliktu recespiju

Es nepiederu pie burtu astrologiem, nekādus topus neizmantoju, tas viss notiek radoši meklējot precīzākos spēka izvietojumus, ņemot vērā planētas spēku zīmē, mājā, cilvēka līmeni, pieredzi, dzimumu, vecāku ietekmi un visus pārējos faktorus.
Taču kādam, kurš apgūst astroloģiju, iespējas šis tops var palīdzēt.

Daži piemēri:
1. Saules un Marsa savienojums Aunā- Saule Marsa parvaldījuma zīmē(laba recespija), Marss Saules eksaltacijas zīmē(labā recepsija)
8. Jupitera Jaunavā trigons ar Veneru Mežāzī- Jupiters Veneras krišanas zīmē(slikta recepsija) , Venera Jupitera krišanas zīmē(slikta recepsija)

Andris Račs 2015.g. 8.maijsAtpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook