Bērnu psiholoģija

Saistībā ar bērnu psiholoģiju laikā no 2000 līdz 2013.gadam esmu piedalījies:

Skolu psihologu rīkotajos kursos individuālpsiholoģijā
<Dzīves stila analīze>  Lilija Lasauskiene (Lietuva)
<Uz risinājumu fokusētā terapija>Egle Zubiene (Lietuva)
<A.Adlera psiholoģijas tehniku un principu izmantošana vecāku un jauniešu konsultēšanā>
<Dzīves stila noteikšana, izmantojot bērnības atmiņas> Francis x.Valtons (ASV)
<Testa R.Kerna Dzīves stila skalas apmacība> Rojs M.Kerns (ASV)
 

Kā lektors projektā
<Coorperation for quality education for children at social risk>
(Sadarbība kvalitatīvai izglītībai bērniem ar sociālu risku)
Kā lektors projektā
<Gandrīz ideāla skola>

Lasījis lekcijas pedagogiem vairākās Latvijas skolās un pirmsskolas mācību iestādēs.
Piedalos projektā Godaģimene 3+ - atlaides daudzbērnu ģimenēm

Man ir 6 bērni. Tāpat kā visi vecāki, meklēju un mācos, taču pieredze palīdz.

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook