Radošā astroloģija 15.nometnē

  Radošā un iztēles astroloģija 15.Draudzīgo astrologu nometnē.

Astroloģijā ir izveidojušās filozofiski atšķirīgas skolas. Tam patiesībā nav liela nozīme, kādas filozofijas ietvaros jūs strādājat, jo patiešām būtiska ir tikai individuālas pieredzes nozīme, nevis grāmatās lasītais. Katram cilvēkam ir savs noteikts domāšanas veids, tāpat kā katrai kultūrai un laikmetam. Tas, ko viens indivīds uzskata par racionālu, citam var likties iracionāls. Tāpēc nav iespējama tāda augstākā astroloģijas filozofiskā sistēma, kurai piekristu visi.
Saskaņā ar visām galvenajām austrumu filozofiskajām sistēmām, saprāts var organizēt, nevis atpazīt patiesību, tam ir nepieciešama tieša uztvere.
Ja cilvēks ir apmeklējis daudzus kursus, iepazinis daudzas mācības, bet nav iepazinis sevi, viņam nav iekšēja miera. Katram pirmkārt jāiepazīst sevi. Tas jādara tiesa veidā, atpazīstot sava prata darbību. To var izdarīt, vērojot prātu, tā reakcijas uz dažādiem ārējiem un iekšējiem impulsiem, tai skaitā , planētu ietekmi. Runājot astrologu vārdiem, tas nozīmētu, iepazīt planētu dabu. Patiesībā mēs iepazīstam savas prāta reakcijas uz planētu dabu.
Zemākās zināšanas ir balstītas uz ārējo lietu, mūsu jutekļu uztverto objektu novērošanu, savukārt augstāko zināšanu pamatā ir sevis novērošana.. Zemākās zināšanas kā savu rīku izmanto prātu, savukārt augstākās zināšanas ir balstītas uz paša prata novērošanu un tam piemītošo ierobežojumu saskatīšanu. Zemākās zināšanas pilnveidojas caur prata darbību, bet augstākās zināšanas rodas no prata pasivitātes, kura mēs ļaujam atnākt tam, kam jāatnāk un vērojam kas un kā notiek.
Lai arī mums ir nepieciešamība savienoties ar astrālo plakni un izprast dabas un planētu spēkus, tas ir tikai sākums lielākai izpratnei par dzīves garīgo būtību. Tā ir tikai saikne ar mūsu plaknei tuvāko smalko plakni. Tas ir pirmais solis, ar to vien nevar piekļūt līdz visai Patiesībai. Sperot nākošos soļus, mēs varam nokļūt līdz visas radības avotam bez starpniekiem. Šis avots ir mūsu pašu sirdīs, kā gaisma prata pamatā. Uz šo lielo mērķi, cerams, pamudinās šīs dažās dažas radošās un iztēles astroloģijas nodarbības un to šo procesu daudz efektīvāku padarīs ci-gun prakses.
Andris Račs

Izmantots fragments no D.Kroulija <No Debesu puses>

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook