Ko dod astroloģija?

Astroloģija palīdz cilvēkam attīstīt pacietību, tā kā viņš redz, ka viņa dzīves galvenie strukturējošie momenti ir pakļauti cikliskam ritmam. Viņam kļūst daudz vieglāk dzīvot tagadnē ar apziņu, ka šodienas fāze beigsies, kad tā pārdzīvos savu nozīmi.

Astroloģija piedāvā cilvēka attīstības un izaugsmes iespējas, kas pārspēj jebkuru citu psiholoģisku instrumentu. Tā parāda, pie kā cilvēkam ir jāstrādā, kāda ir katras konkrētas pieredzes nozīme viņa dzīvē. Tā ļauj precīzi prognozēt svarīgāko dzīves izmaiņu laiku.

Astroloģija ļauj cilvēkam noskaņoties uz savu iekšējo spēku un izmantot domas, gribas un radošo spēku, lai veidotu savu dzīvi labāku. Akcentējot uzmanību uz cikliem, rodas iespēja uzzināt, kad ir iespēja kaut ko būtiski mainīt savā dzīvē, un kad notiks pārbaudījumi, lai saprastu, vai tiešām šodienas pieeja dzīvei apmierina un ir radoša.

Astroloģiskā pieredze ļauj dziļāk izprast esamības universālos likumus, ļauj droši balstīties uz šiem likumiem savā individuālajā dzīvē.

Astroloģija dod mums perspektīvas sajūtu, tā ļauj mums nekavēties nevajadzīgi ilgi pie viena veida pārdzīvojumiem, vilšanās, šķēršļiem. Tā ļauj mums kļūt dinamiskākiem.

Astroloģija var dot mums ticību kaut kam vairāk nekā vienkārši Ego apziņai, tas ir, ticību savam īstajam Es.

Astroloģija palīdz konsultantam vai terapeitam iekļūt daudz dziļāk cilvēka dvēselē. Tā ļauj izvēlēties tikai šim cilvēkam nepieciešamo ārstniecības metodi.

Astroloģija sniedz mums atslēgu uz svarīgākajiem krīzes punktiem un jūtamākajiem iekšējās izaugsmes periodiem cilvēka dzīvē, kuru nozīme rietumu kultūrā tiek ignorēta.

Astroloģija sniedz metodi, ar kuras palīdzību var tikt apzināti tie procesi, kas līdz tam ir bijuši miglaini, uztraucoši un neizprasti. Tas ļauj šīs enerģijas ievirzīt konstruktīvā, radošā gultnē. Tas ļauj cilvēkam apjaust dzīves mērķa apziņu.

Astroloģija ļauj cilvēkam noteikt to aktivitātes veidu, kurā viņa dzīves enerģija var plūst visbrīvāk un var nest vislielāko apmierinājumu.

Astroloģija ļauj cilvēkam iegūt lielāku pārliecību par savām spējām. Tā apstiprina iekšējās intuitīvās nojautas, kuras citādi baidītos realizēt. Bieži cilvēki iekšienē jūt spējas, kuras netiek izpaustas.

Astroloģija ļauj saprast, ka visa pasaule ir skatuve, un ka mēs vienkārši spēlējam savas lomas. Šāda izpratne dod perspektīvas un humora izjūtu, jo tieši tas atvieglo attieksmi pret dzīvi un pašu dzīvi.

Astroloģija parāda, ka cilvēkā ir daudzi savstarpēji saistīti spēki. Tā ļauj labāk izprast iekšējās un ārējās dzīves likumsakarības.

Astroloģija ļauj cilvēkam dzīvot saskaņā ar savu īsteno būtību, nevis veidot sevi pēc teorijas, kādam viņam vajadzētu būt.

Sagatavojis Andris Račs
Izmantots Fragments no S.Arroijo darba

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook