Vai Tu zināji, ka

Gēte nopietni nodarbojās ar astroloģiju, sastādīja horoskopus.

Hipokrāts izmantoja astroloģiju sava praksē. Tieši viņš, kura zvērestu mediķi dod šodien ir izteicies, ka
1) Ārsts, kurs nezin astroloģiju, nevar saukties par ārstu
2) Pirms ķerties pie slimnieka ārstēšanas, ir jāsastāda horoskops.


Zaratustra (Zaratuštra, Zoroastrs) 7-8 gs p.m.ē. nodarbojās ar astroloģiju.

Avicenna (Ibn Sina) radīja astroloģisku diētu, astroloģisku medicīnas sistēmu.

Keplers, kurš vairāk pazīstams kā astronoms un matemātiķis, bija arī praktizējošs astrologs.

Romas Kliments (1.gs), 3. Romas bīskaps, ap. Pāvila draugs dēvēja apustuļus par Kristus 12 Mēnešiem. Viņš ir vienīgais, kurš no astroloģiju praktizējošiem ir pieskaitīts svēto kārtai(atzīmē 25. nov., pareiztic.)

Siksts IV (1414-1484)- Romas pāvests praktizēja astroloģiju, vadīja savus padotos, arī karagājienus, vadoties no astroloģiskiem rādītājiem.

Urbāns VIII (1568-1644) Romas pāvests veidoja pie sevis astroloģijas centru, atbalstīja galma astrologus.

Macejs (1457-1523) , poļu astrologs, ārsts un vēsturnieks 8 reizes ievēlēts par Krakovas Akadēmijas rektoru. Ieviesa Polijā arābu astroloģiju un izveidoja astroloģijas katedru.

Alberts Lielais (1193-1280) nodarbojās ar astroloģijas un reliģijas tuvināšanu, sintēzi.

Aristotelis (384.-322.p.m.ē). Līdz Kepleram visa rietumu astroloģija bāzējās uz viņa kosmoloģiju.

Elena Blavatskaja (1831-1891) saistīja Eiropas un austrumu(Indijas) astroloģiju un filozofiju.

G.Galilejs (1564.-1642) jaunībā bija praktizējošs astrologs. Taču kad Galilejs pareģoja Toskānas hercogam laimi un ilgu mūžu, bet tas nomira pēc 2 nedēļām, viņš pārstāja praktizēt. Pats sev precīzi pareģoja acu slimību.

Hermejs Trismegists tiek uzskatīts par rietumu astroloģijas mitoloģisko Tēvu, alķīmijas un astroloģijas Skolotāju.

Faless (625.-547.p.m.ē)- sengrieķu filozofs, antīkās un Eiropas filozofijas tēvs, izmantoja astroloģiju peļņas nolūkos.

Hi un Ho- ķīniešu astrologiem 2154.g. p.m.ē. nocirta galvas par to, ka tie neparedzēja Saules aptumsumu, pēc kura sākās tautas nemieri.

Rūdolfs Šteiners - filozofs, antropozofs. Izmantoja astroloģiskās zināšanas biodinamiskajā lauksaimniecībā, kura tika ieviesta pēc 2.pasaules kara.

Nostardams (1503-1566) savus pareģojumus balstīja astroloģiskajos aprēķinos, balstoties uz notikumiem pagātne līdzīgos zvaigžņu stāvokļos.

Īzaks Ņūtons, kad astronoms Edmunds Gallejs viņam pārmeta, ka viņš interesējas par astroloģiju, tam atbildēja: Es šo priekšmetu esmu mācījies, bet jūs ne!

Origens (185-254)- kristiešu teologs, filozofs un zinātnieks cieta represijas par brīvu pieeju kristietības, brīvās gribas, astroloģijas jautājumiem.

Pitagors (580.-500.p.m.ē) zināja asīriešu-babiloniešu, ēģiptiešu un zoroastriešu astroloģiju. Viņš izveidojas Harmonijas skolu. Tajā tika mācītas daudzas smalkās zinātnes. Viņš aizgāja mūžībā ar cerība, ka Skolas tradīcijas tiks turpinātas. Taču baznīca viņa sekotājus turpināja vajāt līdz pat 18.gs.

Klaudijs Ptolemajs (100-165)- astrologs, matemātiķis un ģeogrāfs uzrakstīja slaveno "Tetrabiblos"

Ramzess II (133-1236.p.m.ē.) - Ēģiptes faraons, kurs valdīja 60 gadus. Viņa valdīšanas laika tika savākta lielāka astroloģijas bibliotēka. Viņš uzbūvēja lielu pili vadoties pēc astroloģiskiem principiem.

K.G. Jungs - viens no mūsdienu psiholoģijas pamatlicējiem, bieži praktizēja astroloģiju, ieviesa tas principus savas teorijās. Izanalizēja ap 500 horoskopu ;lai izpētītu cilvēku savstarpējas attiecības. Kādā vēstulē savam draugam viņš atzīstas: kad es kāda konkrēta gadījuma vairs nespēju rast izskaidrojumu un risinājumu, es ielūkojos klienta dzimšanas kartē. Tāpat viņš ir augstu novērtējis astroloģijas ieguldījumu cilvēces attīstībā- viņš ir reiz teicis: ir skaidrs, ko astroloģija var dot psiholoģijai, taču nav skaidrs, ko psiholoģija var dot astroloģijai...


Sagatavoja Andris RačsAtpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook