Trīs lietas-labas lietas

Trīs-vienība. Trīs, kas vienojoties, rada vienu. Viens, kas sadaloties, rada trīs. Trejādība. Trīs ir vissvētākais skaitlis. Visdažādākajās mācībās saskaramies ar šo skaitli...

Gaisma

Baltajai absolūtajai Gaismai saskaroties ar plakni tā tiek lauzta trīs staros: sarkanajā, dzeltenajā un zilajā.
Sarkanā gaisma(krāsa)
Dzeltenā gaisma(krāsa)
Zilā gaisma (krāsa)


No šīm trim pamatkrāsām veidojas visas pārējās krāsas. Cilvēks ir unikāls savā krāsu tonalitātē un kombinācijā, taču visu cilvēku visas krāsas veidojas tikai no šo trīs pamattoņu kombinācijām un proporcijām. Turpmāk rakstā es šīs trīs krāsas saglabāšu kā kopsaucēju.

Ķīnas mācības

Pamatkrāsas projicējas trīs lielajos enerģētiskajos centros cilvēka organismā. Šie trīs centri(Dan Tjan), trīs enerģijas katli. Ķīniešu garīgajās praksēs tie saucas:
Sarkanais- Sja Dan Tjan- izvietots mazliet zem nabas. Tajā tiek uzturēta fiziskā enerģija.
Dzeltenais- Čžun Dan Tjan- izvietots saules pinuma-sirds augstumā. Taja tiek uzturēta emocionālā enerģija.
Zilais- Šan Dan Tjan- izvietots pieres augstumā. Tajā tiek uzturēta saprāta enerģija.

Jan , Iņ, Den

Jan –aktīvā, dodošā(sarkanā), siltā enerģija.
Iņ- pasīvā, uzņemošā(zilā), aukstā enerģija.
Den- neitrālā enerģija.

Trigrammas

Sarkanā
______
______
______

Zilā
___ ___
___ ___
___ ___

Dzeltenā
__ __ __
__ __ __
__ __ __

Trīs tendences

Katrā mūsu šūniņā, nerunājot jau nemaz par apziņu, pastāv tikai trīs reakcijas veidi uz jebkuru situāciju:
1.atvērtība un pieņemšana. To mēs apliecinām ar vārdiem JĀ, GRIBU
2.aizvērtība un atgrūšana. To mēs apliecinām ar vārdiem NĒ, NEGRIBU
3.neziņa, kuru no pirmajiem diviem variantiem izvēlēties. To mēs apliecinām ar vārdiem : NE JĀ, NE NĒ: NEZINU.

Pasakas

Tautas pasakas ir viens no visvērtīgākajiem ezoteriskās informācijas avotiem. Katra īsta pasaka ir stāts par arhetipu, cilvēka personības iekšējo cīņu. Pasakās ir dotas skaidras norādes(tikai, tiem, kuri saprot simbolu valodu!), kā uzbūvēta pasaule, tātad arī cilvēks pats. Es vienmēr gan pasakas, gan mītus izprotu kā cilvēka iekšējās cīņas, zaudējumus un uzvaras shēmas.
Pasakās trejādību apzīmē trīs ceļu izvēles, taču vēl precīzāk mēs to varam saprast pēc stāstiem par trīs tēva dēliem. Tēvs(Dievs)- vienotais radītājs, dēli- trīs viņa turpinājumi, materializējoties. Dēli dodas Laimi meklēt katrs ejot savu ceļu.
Pirmais tēva dēls zina, ko viņš grib, viņam viss ir skaidrs. Viņš ir gudrs.(Zilais centrs)
Otrais tēva dēls zina ko viņš negrib, viņam viss ir skaidrs. Viņš ir gudrs.(sarkanais centrs)
Trešais tēva dēls nezin ko grib un nezin ko negrib. Viņš nav gudrs( ir muļķis).(Dzeltenais centrs).
Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko... Ejot cauri pārbaudījumiem, muļķis UZZIN ko viņš grib un ko viņš negrib. Tieši atrisinot šo uzdevumu, meklētājs top par pilnīgu Cilvēku Šis jaunākais ir Cilvēka centrs, taču par cilvēku var kļūt tikai Zemes dzīves pārbaudījumos. Šādā pasakā pārbaudījumi jāiztur dēliem, vienotais radītājs tikai līdz pārdzīvo un līdzi cieš un mīl. Tāpat Dievs mūs mīl, taču neiejaucas mūsu izvēlēs un pārbaudījumos. Laime ir jāatrod meklējumos. kā dzena mākslā skolotājs neiejaucas, bet ļauj un liek skolniekam pašam nonākt pie atbildes...

Astroloģiskie modi

Zodiaks veidojas trīs enerģiju modiem(krustiem) izpaužoties četrās stihijās. Šie modi ir:
Kardinālais(sarkanais). Pamat mods zodiakā, kas izpaužas četru gadalaiku sākuma momentos- saulgriežos. Kardinālās enerģijas ir starts kam jaunam, atdaloties no vecā, pabeigtā. Impulss, atgrūšanās jaunai dzīvībai. Izpaužas Auna, Vēža, Svaru un Mežāža zīmēs. No planētam visvairāk līdzību ar Marsu- redzams sarkana krāsā.
Fiksētais (zilais)- enerģijas saglabāšanas, noturēšanas mods. Akumulācija, iegūšana. Radītās dzīvības saglabāšana. Izpaužas Vērša, Lauvas, Skorpiona un Ūdensvīra zīmēs. No planētām visvairāk līdzību ar Veneru-redzama gaiši zilā krāsā.
Mutablais(dzeltenais)- enerģijas sadalīšanas krusts. Meklējumi, izzināšana, jēga. Izpaužas Dvīņu, Jaunavas, Strēlnieka un Zivju zīmē. No planētām visvairāk līdzību ar Merkuru.

Lielais trigogs(trins), kuru veido trīs uguns zīmes- Auns, Lauva, Strēlnieks. Trigona aspekta pavēlnieks ir Jupiters(laimes planēta). Jupitera skaitlis ir 3. Astroloģijā saistīts ar Dharmu.

Fortūnas punkts
Ķermeņa(Ascendents), Dvēseles(Saule) un Prāta(Mēness) savienība
 

Trīs pirmsākumi

Homo, Hetero, Neitro
Homo(zilais) spēks
Pastāvība, nemainība. Pasaules pirmsākums, nebūtība, nulles punkts- tas ir tīrs Homo stāvoklis. Homo spēks tiecas visu atgriezt pirmsākuma stāvoklī. Šis spēks mums liek atgriezties tajā vietā, no kurienes nākam, tajā stāvoklī, no kura esam radīti.
Homo spēks rada tādus universālus principus kā saspiešanās, apvienošanās, līdzība, atkārtošanās, vienkāršošanās, cirkulācija. palēnināšanās, pastāvība. Tīrākajā savā veidā tas ir nulles- neesamības stāvoklis(Neito).
Att. Ar centrtieces spēku
Apvienošanās palielina drošību. Tajā paša laikā tā rada arī atkarību. Tā tas ir, piemēram, ar vīrieti un sievieti.
Cirkulācija – dabas likums. Planētas riņķo ap Sauli un ap savu asi. Kustību rada Hetero(sarkanais) spēks, taču Homo spēks pievelk, tādēļ rodas apļa kustība.
Tāpat ir ar atkārtošanos- pēc noteikta laika atkal atkārtojas noteiktas parādības(gadalaiki u.c.)
Līdzības princips izpaužas, piemēram, kā pēcnācēju līdzība radītājam. Šis princips strādā arī astroloģijā, kur mēs uzskatām, ka tas, kas notiek augšā, līdzinās tam, kas notiek apakšā. Mikrokosms un makrokosms ir līdzīgi.
Vienkāršošanās princips noved visu pie pamatvērtībām, pie pirmelementiem. Šis princips strādā arī graujoši, saārdot līdz pirmelementiem to, kas ir radīts. (ielikt pie indiešiem Šivu) Šiva kā dievs- grāvējs, patiesībā var būt nosaukts arī par dievu- atgriezēju pie sākotnes. Šiva ir graujošs attiecībā pret aktīvo dzīvību.

Hetero (sarkanais) spēks

Šis spēks rada daudzveidību, rada nepārtrauktas pārmaiņas. Lai nekad nekas nepaliktu tā kā ir, nepieciešama tūlītēja darbība, kas izpaužas kā ātra rīcība.
Tieši Hetero spēks radīja Lielo Sprādzienu, kas savukārt radīja visu pārējo pasauli. Vairošanās, rīta celšanās, skaļuma palielināšanās, gaisma un siltums- tās visas ir Hetero spēka izpausmes.
Paplašināšanās ir viens no galvenajiem Hetero spēka principiem. Paplašināšanās jāsaprot gan kā katra objekta augšana, gan kā skaitliska vairošanās. Tāpat arī skaitliski bezgalīga daudzveidība.
Sadalīšanās princips rada vairošanos, taču tas rada arī atdalīšanos, saišu pārraušanu. Tā jebkas iegūst neatkarību.
(att. Ar to kā aug koks, tad pieaug, tad nokrīt zīle un atkal aug)
šis princips rada brīvības sajūtu, taču reizē ir arī nestabilitātes un ne paredzamības avots. Šeit nav nekādu garantiju, nekādas paredzamības.
(indieši- Brahma- radīšanas dievs, kurš iniciē visu parādību un objektu rašanos)

Neitro (dzeltenais) spēks

Neitro ir neatkarīgs. Tas ir bezdzimuma spēks. Tas pirmais parādās no nulles punkta, kurā valda absolūtais Homo. Dzīvības pirmsākums ir bezdzimuma(Neitro).Tālāk dzīvība attīstās veidojoties divdzimumu dzīvības formām(Hetero), tādi ir lielākā daļa augu, daži dzīvnieki. Tālāk dzīvība attīstās, veidojoties dažāda dzimuma pārstāvjiem, kuru organismā izpaužas tikai viens dzimums(Homo). Tādi ir cilvēki, lielākā daļa dzīvnieku un daži augi.
Jaundzimušie neapzinās savu dzimuma atšķirību, jo atrodas Neitro stāvoklī. Tālāk, attīstoties, tie konstatē piederību sievišķā(Homo) vai vīrišķā(Hetero) dzimuma. Tas norāda uz Neitro kā primāro attiecībā pret Homo un Hetero.

Nekas/tukšums (neito)- antineitrino/punkts(neitro- elektrons(lielāks punkts)Hetero- protons(liels)Homo.
Neitro satur sevī nākotnes attīstības potenciālu, tieši šis spēks rada evolūciju. Tikai apvienojot Homo un Hetero principus, var pastāvēt dzīvība. Tieši šo apvienojošo, savstarpēji informējošo lomu pilda Neitro.
Vecāki pilda Neitro lomu, dēls Hetero, meita- Homo. Vecāki sevī satur gan dēlu, gan meitu potenciālā.
Mēs šeit redzam vēl vairākas Neitro īpašības- palīdzību, rūpes, aizgādniecību. Tāpat Neitro satur ceļa rādītāja- apgaismotāja lomu, tāpat arī cerību, sapni. Tāpat Neitro atbild par morāli, ētiku, izglītību.
Secība, kādā izpaužas spēki, pilnībā atbilst astroloģisko modu secībai :
Neitro(mutablais),Hetero(kardinālais), Homo(fiksētais)
Dzīvības rašanos var izsekot arī vīrieša un sievietes tuvības mirklī. Tajā brīdī topošie vecāki nonākt neitralizācijas stāvoklī. Pilna savienošanās Homo spēka iedarbībā sasniedz Neito stāvokli, pēc kura seko neitralizācija(Neitro), pēc kura seko nākošās paaudzes parādīšanās sadalīšanās un atdalīšanās rezultātā(Hetero) un atkal viss sākas no gala...
Neitro nodrošina evolūciju, likumsakarīgu attīstību. Homo un hetero var saprast savas eksistences jēgu tikai ar Neitro palīdzību. Neitro pilda arī apvienojošo lomu, tāpat nodrošina sakarus.
Vecāki- neitro, dēls hetero, meita homo.
Vecāki ir gaismas nesēji, apvienotāji. Dod taisnības ideju, cerību, sapni.
Tieši apvienojoties vīrietim un sievietei iestājas Laimes stāvoklis.
Neitro tāpat dod aizsardzības, drošības sajūtu. Tieši šis spēks atbild par ētiku un morāli. Tāpat arī par izglītošanos.
Neito- atkal atdzimšana (atgriešanās ēdenē)

Vēdas

Trīs enerģijas - Šakti
Šri šakti
Bhu šakti
Nila šakti

Trīs enerģijas-Lakšmi
Maha Lakšmi
Maha Sarasvati
Maha Kali


Ajūrvēda

Došas- trīs vitālās enerģijas

Pīta (sarkanais)
Viegls, karsts, eļļains, spožs, sīvs.
Godkāre, koncentrēšanās un tieksme pēc zināšanām
Ajūrvēdā pītu nomierina ar zaļu un zilu- papildinošajām krāsām sarkanajam.

Kapha f(zilais)
Smags, auksts, eļļains, mīksts, statisks, mīksts, salds.
Apmierinātība, ticība, piepildījums, pamatīgums, pacietība, stabilitāte, atbalsts, maigums
Ajūrvēdā kaphu nomierina ar sarkanu, oranžu un zelta krāsu- papildinošās zilajam

Vāta m(dzeltenais)
Viegls, auksts, sauss, nelīdzens, smalks, kustīgs, izkliedēts, nepastāvīgs, savelkošs.
Radošs gars, brīvība, entuziasms, augstsirdība.
Ajūrvēdā vātu nomierina ar pašas krāsām- dzelteno, oranžo un balto.

Budisms
Vienā no klasiskajiem budisma tekstiem (Abi dharma) aprakstīti trīs dzīvības veselās saknes. Vienā no senākajām budistu izmantotajām valodām- Pali, tiem ir sekojoši nosaukumi:
Adosa- neantipātija (sarkans)
Alobha- kas tulkojams kā nesavtīguma mīlestība (zils)
Amoha- neapmulsums (dzeltens)

Šīs trīs saknes uztur veselīgu, pozitīvu dzīvi. Tās godājot un ļaujot tām būt par mūsu dzīves izvēļu noteicējām, mēs varam līdz minimumam samazināt savas ciešanas. Šajā sakarā var arī izsecināt, pa pastāv trīs pamat iemesli ciešanām:
Iegūt to, ko mēs nevēlamies(sarkans)
Gribēt to, kas mums nepieder(zils)
Nezināt, ko mēs gribam.(dzeltens)

Katru no šiem trīs iemesliem var attiecināt uz trīs pamat reakcijām uz Visumu. Vēlme atgrūst un atstumt- atgrūšanas tendence. Vēlme iegūt un paturēt- iegūšanas tendence. Sevis personifikācija ar diviem iepriekšējiem iemesliem līdz tādai pakāpei, līdz iestājas pilnīgs apjukums- apmulsuma tendence.

Tā kā katrai šai tendencei ir gan pozitīva, gan negatīva izpausme, ir vērts padomāt par to, kā tieši harmonizēt savu dzīvi, balstoties uz trīs veselajām saknēm.

Sarkanā enerģija baro tendenci atgrūst no sevis to, kas mums nepatīk. Taču paradokss slēpjas apstāklī, ka jo vairāk mēs ko atgrūžam, jo vairāk to pievelkam! Tieši te arī slēpjas dzīves uzdevums- lietas, kuras mēs atgrūžam, atkal un atkal parādās mūsu dzīvē, līdz mēs viņām vienkārši ļausim būt. Ja mēs mācēsim būt nedaudz neieinteresētāki, vērojošāki, neitrālāki šo lietu priekšā, kuras atgrūžam, tās nebūs spiestas mums tuvoties.

Zilā enerģijas harmonizācijas labākā metode ir ticība. Atzīstot to, ka pagātnē mēs vienmēr esam ieguvuši to, kas mums tiešām ir bijis vajadzīgs, mēs varam attīstīt sevī ticību tam, ka mēs iegūsim visu nepieciešamo arī nākotnē. Un tad vājināsies sagrābšanas un saķeršanas reakcijas. Lai par galveno mūsu dzīves principu kļūs teiciens: Lai notiek Tavs Prāts!

Dzeltenā enerģija baro apmulsuma tendenci. Ar savu apmulsumu ir jāsadraudzējas: acīmredzot vienīgais, ko mēs zinām droši ir tas, ko mēs nezinām... Ja mēs kaut daļu no savas dzīves enerģijas, savas personības izņemsim no šīs šaubīšanās starp pieņemšanu un atgrūšanu, situācijas pašas var noregulēties, un mēs varam ieraudzīt tās ar lielāku skaidrību. Tieši tādā veidā var pamodināt skaidrības potenciālu.

Katram cilvēkam ir savs ceļš- viens no trijiem, kurš ir paredzēts tieši viņam.
Attīstot praksē vērotāja pozīciju, mēs pietuvojamies Adosa saknei un varam atbrīvoties no nepieciešamības atgrūst.
Attīstot praksē ticību, mēs pietuvojamies Alobha saknei un varam atbrīvoties no nepieciešamības iegūt.
Attīstot praksē skaidrību, mēs pietuvojamies Amoha saknei un varam atbrīvoties no neziņas, apmulsuma.

Budistam jāapgūst trīs tikumi:
Pazemība, izturība, paklausība.

Homeopātija
Miazmas.

Miazmas var uztvert kā enerģētiskas shēmas. Tās veido homeopātijas pamatu, kura slimības apskata no smalko enerģiju shēmu viedokļa.
Homeopātijas pamatlicējs S.Hanemans apgalvoja, ka katrai ķermeņa vai prāta saslimšanai ir konkrēta shēma, un ka pareizi nosakot šo shēmu un pēc tam tai pretstatot ekvivalentu, dabiski sastopamu shēmu, var likt organismam iznīcināt savu paša slimības shēmu. Tāpat viņš noteica, ka pastāv tikai dažas pamat shēmas, un katras saslimšanas veidojas no konkrētas šo shēmu kombinācijas.

Pirmā shēma attēlojama kā centrbēdzes enerģijas spirāli, kurā enerģija plūst no centra uz āru. Šo shēmu var attiecināt uz sarkano gaismu.

Otrā shēma attēlojama kā centrtieces spirāli, kurā enerģija plūst no ārienes uz centru. Šo shēmu var attiecināt uz zilo gaismu.

Trešo shēmu var raksturot kā sarežģītu enerģētisku plūsmu, kurā enerģija plūst gan uz iekšu, gan uz āru un tā ir divu iepriekšējo shēmu savienojums.

Trīs no homeopātijas miazmām:
Sifilistiskā miazma– atgrūšanas (sarkanā)
Tuberkulozes miazma- iegūšanas (zilā)
Psoriātiskā miazma- apmulsuma (dzeltenā)

Svētā trejādība

Dēls –(sarkanais). Atdaloties(piedzimstot), mēs visi esam sarkanās enerģijas nesēji. Dieva Dēls nāca ar jaunu(sarkanu) vēsti, aicinot sākt jaunu dzīvi, atdaloties no vecās dzīves.
Tēvs-f (zilais). Visa glabātājs, visa apkopotājs. Tas, kas satur kopā pasauli.
Svētais gars-(dzeltenais). Informētājs, starpnieks, apgaismotājs.

Trīs psihiskie ceļi. (Joga)

Pingala – sarkanais
Simboli : Saule
Vīrišķais
Labais urīnpūšļa meridiāns
Labais simpātiskais ganglijs
Faraona ķēde (Ēģipte)
Taisnīguma stabs(Kabala)
Neironi
Labā deguna nāss

Ida - zili sudrabots
Simboli:
Mēness-
Sievišķais
Kreisais urīnpūšļa meridiāns
Kreisais simpātiskais ganglijs
Faraona āķis(Ēģipte)
Žēlsirdības stabs(Kabala)
Uzņemošais
Sensorie neironi
Kreisā deguna nāss

Sušumna- dzeltenais
abu kanālu apvienotā kustība centrālajā kanālā.

Gan Pingala, gan Ida ir Kalas(laika) divas izpausmes. Saka, ka Sušumna aprij laiku. ceļā , pazīstamā kā Kula- Marga- (Karaliskajā ceļā), ieelpa ir bezgalība, vai solis mūžībā. attēlā redzams, ka Pingala un Ida satiekas pirmajā sešās čakrās. Indiešu simbolikā katram šim kanālam tiek attiecināta sava svētā upe:
Pingala- Džamna, Ida- Ganga, Sušumna- pazemes upe Sarasvati. Šīs trīs upes kopā tiek apzīmētas arī kā Muladhara, kas hindi valodā nozīmē "saknes čakra". Tiek uzskatīts, ka šajā čakrā satiekas visas trīs enerģijas kopā.

Hermeja Kaducejs(Caduceus)

Zilā čūska
Sarkana čūska
Kāts(dzeltenais)
Divas čūskas apvij zizli. Kaducejs bija jau ēģiptiešu zināšanu dieva Tota rokā. Tad tas nonāca pie Eskulapa- ārstniecības dieva. Šodien viena nepilnā(bez vienas čūskas) izskatā tas ir rietumu medicīnas simbols.

Tradicionālais skatījums

Visās kultūrās pastāv priekšstats par augstākiem spēkiem(zils), zemākiem(sarkans) un cilvēku, kurs ir pa vidu(dzeltens). Tos sauc gan par debesīm(zils) un elli(sarkans), gan par Dievu un velnu. Cilvēkam, kurs ir pa vidu, vienmēr jāizdara izvēle. Apakšā instinkti(sarkans), augšā saprāts(zils).

Šamanisms

Šamanisma prakses iespējams ir visvecākās cilvēkam pazīstamās garīgās prakses. Šamaņi pazīst trīs zemes: Apakšzemi(sarkanā), kur jādodas meklēt spēks(dzīvnieciskais) Augšzemi(zilā), kur jādodas meklēt skolotāja padoms(garīgais) Šo zemi(dzeltenā), kur cilvēks meklē saskaņu starp spēkiem un sevi.

Gravitācija

Pievilkšanās spēks(zilais)
Atgrūšanās spēks(sarkanais)
Orbīta(dzeltenais)
Tādejādi sarkana un zilā spēka viduspunktā atrodas orbīta.

Ceļš

Viens grāvis(sarkanais)
Otrs grāvis(zilais)
Zelta vidusceļš(dzeltenais). Ezotēriskajā krāsu mācībā zelta krāsa ir apgaismota, attīstīta dzeltenā.

Hinduisms

Maija (Maijas plīvurs/pārklājs) satur trīs bāzes līmeņus, īpašības- gunas (virves).
Sattva
Radžas
Tamas
Sattva- apgaismība, apskaidrība, viedums (labs dzeltenais, zelts)
Radžas- kaisle (labs vai slikts sarkanais)
Tamas- nevīžība, bezjēdzība – (slikts zilais)

Vēdiskos tekstos teikts, ka būtnes (cilvēki) dzīvo šajos trīs līmeņos..

Vēdas: 
trīs enerģijas pulsācijas dievietes:
Ida
Lakšmi
Sarasvati

Purānās tas pats:
Gauri
Lakšmi
Sarasvati

Šivas trīs acis Gara līmenī
Dvēseles līmenī trīs Devas, Pasaules Mātes acis

Vamana gajatri sākas ar „trinipada vičakrame” un rada trīskārtēju dalījumu hinduismā. Šis dalījums ir redzams vairākos piemēros: Šri Vamana pārsoļoja visu visumu ar trīs soļiem; trīs galvenās vēdiskās Dievības Brahma, Višnu un Šiva; trīs materiālā visuma gunas; Visums sastāv no bhu, bhuvah un svarga lok un katra džjotiš mērķis ir redzēt pagātni, tagadni un nākotni. Šis trīskārtējais dalījums – vēdiskās dharmas būtība.

Trīs Vēdas (trayi-vidya)
Rigveda, Ajurveda,Samaveda

Dievturība

Dievs 
Māra 
Laime(a)

Senā Ēģipte
Pielūdza Tēva,Mātes un Dēla trīsvienību.

Kaliostro vai Santžermēns
Svētā trinosofija

Trīs Grācijas

Trīs austrumu gudrie

Melhiors, Kaspars, Baltasars

Kristīgās mistikas ceļa trīs pakāpes:

Šķīstīšana(via purgativa)
Apgaismošana(via illumanativa)
Savienošana(via unitiva)

Pasaule

Debesis

Zeme 

Elle

Laiks

Nākotne

Tagadne

Pagātne

Atbrīvošanās(vēdas). Lai ta notiktu, nepieciešamas
Pareizas zināšanas

Pareiza izpratne

Pareiza rīcība

Trimūrti

Trimūrti (sanskritā: त्रिमूर्तिः, trimūrti) ir jēdziens hinduismā, ar kuru apzīmē trīs nozīmīgāko hindu dievību — Brahmas, Višnu un Šivas — trīsvienību. Šie trīs dievi tiek saukti arī par "Hindu triādi" jeb "Lielo trīsvienību".


 Pēdējais paildinājums ievietots 2022.g.5.septembrī
P.S.
Raksts uzskatāms par nepabeigtu un nepilnīgu, nemitīgi dzīve piespēle aizvien jaunus trīs. Ja tev, lasītāj, ir kas piebilstams, uzraksti man! 
Andris RačsAtpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook