Čika laiks

Ezoteriskās periodikas cienītāji būs ievērojoši apzīmējumu čika laiks.

Kas tas ir?

Pats apzīmējums čika laiks radās pirms kādiem desmit gadiem, kad man bija jāveido publikācijas par šo tēmu. No svešām valodām burtiski pārņemtie tulkojumi man nepatika un tad radās doma lietot šo no pasakas ņemto jēdzienu.

Bet tagad pie lietas.

Astroloģija, lai gan būdama atvērta visam jaunajam, progresīvajam, lielā mērā tomēr balstās uz gadu tūkstošos pārbaudītām dogmām. Viena no tādām uzskata, ka zodiaka zīmes tiek ļoti konkrēti un strikti viena no otras nodalītas. Tikai populārajā, diletantiskajā līmeni kāds var spriest apmēram sekojoši: es esmu dzimis (dzimšanas kartē mana Saules atrodas) teiksim Auna zīmes beigās, tad jau es būšu līdzīgs Vērsim vai, ja es esmu dzimis Auna zīmes sakumā, tad es esmu līdzīgs Zivīm. Jāsaka, ka tā vis nebūs gan… Patiesība ir tā, ka zodiaka zīmes, ar robežām, lai gan neredzamām un netaustāmām, ir pilnīgi suverēnas* no blakus esošajām zodiaka zīmēm. Tie astrologi, kuri seko klasiskās astroloģijas nostādnēm vienmēr to atceras. Taču kopš Keplera** laikiem daudzi rietumu astrologi ir sākusi izturēties pret zodiaka zīmju robežām diezgan pavirši, par prioritāti izvirzot leņķiskos attālumus starp planētām.

Es savā praksē līdz šim esmu pārliecinājies, ka zodiaka zīmju robežas ir ļoti svarīgs faktors, tādēļ vienmēr ņemu to vērā. Zodiaka zīmes ietvaros valda noteikti likumi. Tos diktē planētas, kurām ir kāds īpašs statuss šajā zodiaka zīmē. Tā piemēram: Merkura principi dominē Jaunavas zīmē*** u.t.t. Planētas pārstāv Dzīves Principus. Šie Principi ir suverēni un protams komplementāri ar citiem Principiem. Tā kā tas ir fizioloģijā, piemēram Jupitera Princips materializējas aknu darbībā, bet Veneras Princips nieru darbībā. Tie reize ir nodalīti un saistīti orgāni, lai gan pakārtoti, caur citiem principiem. Taču tā kā mēs šodien runājam par noteikta laika sprīdī (čika laikā) iespējamiem notikumiem, tad mēs turpinot līdzību, šobrīd interesēsimies par konkrēti aknu vai nieru darbību lokāli laikā un telpā.

Aplī (arī zvēru aplī- Zodiakā) ir 360 grādu. Katra zīme ir 30 grādus gara. Tiek uzskatīts, ka planēta, ka arī Saule un Mēness, atrodas ieiet konkrētajā zodiaka zīmē brīdī, kad tās centrs šķērso zīmes robežu. Šodien mums pašiem nav jānodarbojas ar astronomiju un matemātiku, lai konstatētu šo faktu. Mums ir tabulas un mums ir datorprogrammas, kurās mēs šo informāciju atrodam. Čika laiks ir vistiešākajā veidā saistīts ar zodiaka zīmju robežām, vēl konkrētāk- ar Mēness pāriešanu no vienas zodiaka zīmes otrā.

Sena dogma apgalvo: var prognozēt jebkura procesa norisi un rezultātu, ja ir zināms tā sākuma bridis. Mēs nevaram droši iepriekš pateikt vai process sāksies (arī brīvā griba!), taču, ja tas ir sācies, mēs varam prognozēt tā norisi.

Tāpat dogma saka, ka procesa prognozējamība attiecas uz posmu, kamēr planēta (šajā gadījumā Mēness) atrodas konkrētajā zodiaka zīmē.

Astroloģijā jau sen saprot, ka laiks ir relatīvs. Trīs atšķirīgiem enerģētiskajiem modiem: pamata(izpaužas Auna, Vēža, Svaru, Mežāža zīmēs) laiks rit visātrāk., mainīgajā(izpaužas Dvīņu, Jaunavas, Strēlnieka, Zivju zīmēs) laiks rit vidēji ātri, pastāvīgajās (Vērša, Lauvas, Skorpiona, Ūdensvīra zīmēs) laiks rit vislēnāk.

No tā izriet fakts, ka notikumiem, kuri sākušies tad, kad Mēness(un planētas) atradās pamata zīmēs, būs sekas stundu, dienu un nedēļu laikā. Mainīgajā modā tiem būs sekas dienu, nedēļu un mēnešu laikā. Savukārt pastāvīgā moda laikā radušām idejām, iniciatīvām, darbībām būs sekas nedēļu, mēnešu un gadu laikā****

Klasiskajā astroloģijā izmanto piecas redzamās planētas un divus spīdekļus- Sauli un Mēnesi.***** Tāpat tiek izmantoti pieci leņķiskie attālumi starp šiem objektiem, kuri veido attiecīgu procesa norises fonu- divi attālumi (60 un 120 grādu) veido harmonisku fonu, divi (90 un 180 grādu) veido disharmonisku fonu un viens (0 grādu) jauktu.

Tiek uzskatīts, ka notikums var notikt tikai tad, ja planētas mijiedarbojas, ja starp viņam notiek energoapmaiņa (leņķiskais attālums). Ja enerģija neplūst, nenotiek nekas, jeb notiek NEKAS. Šis nekas tad arī ir tas čiks.

Mēness ir tas, kas vada enerģiju tur, kur kaut kam jārodas, kaut kam ir jānotiek, gluži ka dabā (arī mūsu organismā) tas pārvalda ūdeni, bez kura nevar rasties neviena dzīvība (materializēties ideja). Tieši Mēness mūs interesē visvairāk tad, kad mēs mēģinām prognozēt kā kāds jauns pasākums izdosies.******

Brīdī, kad Mēness pāriet nākošajā zodiaka zīmē, visi iepriekšējie noteikumi vairs neeksistē, spēkā stājas jauni. Tas ir gluži tāpat kā tad, kad mēs šķērsojam kādas valsts robežu, kura ir citi likumi.

Čika laiks ir posms starp brīdi, kad Mēnesim bija pēdējā energoinformatīvā apmaiņa ar kādu planētu līdz brīdim, kad tas šķērso zodiaka zīmes robežu. Čika laika iedarbība sākas pakāpeniski, bet beidzas precīzi noteiktajā mirklī.

Klasiskajā astroloģijā šo posmu apzīmē arī kā “Mēness bez kursa”, “Mēness dreifā” , iespējams eksistē vēl kādi sinonīmi apzīmējumi. Kursu Mēnesim dod planēta, ar kuru tas mijiedarbojas. Ja tam nav mijiedarbības ne ar vienu planētu, tam nav kursa. Tas ir tāpat kā cilvēks, kurš dodas kaut kur bez mērķa- vienkārši tāpat. Man pašam vislabāk patīk šī laika apzīmējums- tāpat.. Ja man nav konkrēta mērķa kaut ko sasniegt vai izdarīt, es varu pavadīt laiku tāpatās.

Tātad: ja mēs gribam sasniegt kādu rezultātu, mums jāizvairās no čika laika. Lielākoties cilvēki izvēlas laiku kāda mērķa labākai sasniegšanai, tas ir dabiski. Ja process tiek uzsākts čika laika tas biežāk beidzas ar neko. Bieži ir tā, ka tam vienkārši izrādās bezjēdzīgi, tikai to uzzinām vēlāk. Piemēram šāda laikā iegādātā manta mums var nostāvēt skapī nelietota vai mazlietota. Noslēgts līgums neko nemainīs- viss var palikt kā līdz šim. Bieži pasākumiem šādā laikā ir formāls raksturs. Šiem projektiem trūkst dzīvības, trūkst saiknes ar realitāti.

Nekas pasaulē nav lieks vai nevajadzīgs. Čika laiks ir labi izmantojams, ja mēs vēlamies lai rezultāta nebūtu. Piemēram tiek ieteikts nodot dažādas atskaites čika laikā, kas palielina varbūtību, ka neviens tas nepārbaudīs…

Mūsu skrienošajā, uz rezultātu orientētajā laikā reti var pavadīt laiku tāpat, bez mērķa. Te nu mums debesis piedāvā dažas stundas ik pa pāris dienām pavadīt vienkārši tāpat…

Modernajā rietumu astroloģijā izmanto arī tālās, ar aci neredzamās planētas. Tās atbild par transcendentāliem procesiem. Laika gaita esmu nonācis pie atziņas, ka izmantot tās attiecībā uz čika laikiem nav pareizi, jo čika laiki attiecas uz praktiska, taustāma rezultāta sasniegšanu, kuru vienmēr dod Mēness kombinācijā ar redzamajām planētām. Tādēļ čika laiku tabulās, kuras regulāri publicēju, izmantoju tikai redzamās planētas. Protams garīgajā līmenī jebkurš laika sprīdis ir svēts un jebkurai domai, nemaz nerunājot par lēmumiem ir sekas vienmēr…

* - Protams, viss ar visu kartē ir saistīts, taču šī raksta tēmas ietvaros tas tā nav.
** - Astrologs un astronoms, kurš ieviesa minora aspektus.
*** - Merkurs pārvalda Jaunavas zīmi. Astroloģijā izglītotāki lasītāji zinās, ka pastāv vēl arī eksaltācijas izraidījuma un krišanas dominantes.
**** - Tiek uzskatīts, ka viens zodiaka grāds atbilst vienai laika vienībai.
***** - Arī Mēness mezglus.
****** - Protams astrologi ņem vērā visas planētas.Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook