Horoskopa stihiju aprēķināšana, Dzīves Stila aprēķināšana

Zodiakālās enerģētikas aprēķināšana.

Ikviens cilvēks atšķiras ar savu enerģētiku. Neviens nav pilnīgi izteikti aktīvs vai mierīgs, jūtīgs vai vēsu pratu domājošs.
Astroloģija ļauj aprēķināt katra cilvēka enerģētiku. Kā vienmēr šāda tipa aprēķinos, ir svarīgi, pēc kādiem kritērijiem mēs to darām. Šeit jums tiek piedāvāts A.Rača izstrādāta autora metode savas enerģētikas noteikšanai. Empīriskā ceļā iegūti noteiktu horoskopa elementu koeficienti apkopoti tabulā, kura jums tikai jāievada sava horoskopa dati un automātiski iegūsiet rezultātu.

Pieejami 2 līmeņu aprēķini.

1.līmenis:
Zodiakālās enerģētikas aprēķins.
paredzēts cilvēkiem ar minimālam priekšzināšanām, 1.kursa studentiem. Šī metode vairāk atgādina plašāk pazīstamo pieeju par horoskopa enerģētikas aprēķināšanu, taču jau ir papildināta ar vairākiem būtiskiem elementiem un, galvenais, tajā ir autora izstrādāta koeficientu sistēma.
Aprēķins lejupielādējams šeit.

2.līmenis:
Dzīves stila aprēķins.
Paredzēts cilvēkiem ar zināšanām astroloģijā, sākot no 2.kursa . Šī metode ir maksimāli pietuvināta realitātei un atspoguļo reālo dzīves stilu. Ar to jāsaprot, piemēram, ka cilvēks, kuram saule atrodas 3.mājā, pēc sava dzīves stila ir vairāk Dvīņi, kuram 4.māja, vairāk Vēzis u.t.t. Beigu rezultāts tiek parādīts stihijas, krustos un zodiaka zīmes. Respektīvi: ja aprēķins uzrāda dominējošas zīmes, tas norāda uz reālo jūsu dzīves stila modeli, kurš atbilst šai zodiaka zīmei. Tas nozīmē, ka jūs dzīvojat, piemēram, Dvīņi vai Vēzis. Mana prakse apstiprina šādas pieejas pamatotību. Šajā aprēķinā tiek ņemts vērā gan dzimums, gan vecums. Varu droši rekomendēt šo aprēķinu arī saviem kolēģiem, kuri strādā ar klientiem. (uzlabots 1.11.2010)

Aprēķins lejupielādējams šeit

P.S. Palielinoties pieredzei un izpratnei, aprēķinos laika gaitā var tik ieviesti papildinājumi. 


Paldies Elīnai Binderei par tehnisko nodrošinājumu.
@ 2010 Pārpublikācija tikai ar atļauju


 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook