Enerģiju tipi zodiakā

Visbiežāk populāros izdevumos mēs varam lasīt par četrām stihijām: Uguni, Gaisu, Ūdens, Zemi. Taču pastāv vēl viens zodiaka dalījums, mazāk redzams un zināms, taču ne mazāk svarīgs. Runa ies par tā saucamajiem enerģētiskajiem krustiem.

It visam kosmosā, tātad arī uz zemes, ir sākums, vidus un gals. Jebkuram enerģijas veidam (kvalitātei, stihijai) ir trīs izpausmes veidi. Šajā reizē vairāk apstāsimies pie enerģiju astroloģiskā, ne fizikālā rakstura, kaut gan arī apskatot šo jautājumu no fizikas viedokļa, mēs nonāktu pie tiem pašiem secinājumiem.

Tātad jebkura no četrām stihijām izpaužas trijos veidos. Trīs reiz četri: mēs iegūstam divpadsmit. Tieši tā, un tieši tāpēc arī veidojas divpadsmit zodiaka zīmes. Šos trīs veidus sauc:
 1) kardināls (pamata),
 2) fiksēts (pastāvīgs),
 3) mutabls (mainīgs, nepastāvīgs).
Astrologu vidū ir iesākts saukt šos krustus svešvārdos, taču es savā ikdienas praksē cenšos saukt tos latviski.

Ja mēs uzzīmēsim apli, un ievilksim tajā perpendikulāru krustu, mēs attēlosim zodiaka pamatfigūru. Krusta līnija šķērsos apli četrās vietās, kura atbilst kardinālajiem punktiem, jeb kardinālajam krustam. Tā kā aplis ir simbols, kas astroloģijā (un ne tikai) attēlo jebkuru ciklu, tad mēs šajos četros punktos redzam pamat (kardinālās) enerģijas. Gada ciklā tie ir četri Saulgriežu punkti. Dienas ciklā tie ir četri svarīgākie punkti: saullēkts, dienas vidus, saulriets, pusnakts. Gada cikls ir par pamatu zodiaka aplim, diennakts cikls - horoskopa māju aplim.

Tā kā ikviena cilvēka horoskopā ir visas divpadsmit zīmes un mājas, tad ikviens no mums izjūt kaut ko no četrām stihijām un trīs krustiem. Taču tie, kuri nav pazīstami ar savu horoskopu tuvāk, lai aprobežojas šoreiz ar savu Saules zodiaka zīmi.

Tātad četriem enerģiju pamatstāvokļiem atbilst: Auns, Vēzis, Svari, Mežāzis.

Kardinālā enerģija ir sākotnējais impulss. Enerģija rodas strauji, tā plūst vienā virzienā. Tās mērķis ir vienkārši būt, manifestēt sevi. Vislabāk mēs to varam saprast, kad redzam Uguns stihijas manifestāciju pavasarī, kad Saule ieiet Auna zīmē un pirmie zaļie dzinuļi spraucas no zemes ar milzīgu spēku. Tos nesatrauca ne sniegs, ne asfalts, ne auksts vējš. Tie tiecas uz savu pirmavotu - Sauli! Tāda ir kardinālā, pamat krusta misija: uzsākt, iniciēt, būt pirmajam. Šis enerģijas veids izpaužas katru stihiju savā pamatveidā, savā vistīrākajā substancē. Uguns: caur Auna zīmes sparu, Ūdens - caur Vēža zīmes acumirklīgo jūtīgumu. Gaiss - caur Svaru zīmes atvērtību attiecībām, Zeme - caur Mežāža zīmes izlēmību.

Tie, kuri ir dzimuši saullēktā, dienas vidū, saulrietā vai pusnaktī, arī noteikti izjutīs šādas rakstura īpašības.

Kardinālā tipa cilvēku galvenās īpašības: nepacietība, pioniera gars, impulsivitāte, uzsākt un nepabeigt (tas jādara mutablajam). Laika izjūta šiem cilvēkiem ir ātra. Tie parasti dzīvo nedēļas, mēneša (Mēness cikls), gada (Veneras cikls), divu gadu (Marsa cikls), un tikai retumis septiņu gadu (Saturna cikla daļa) ciklu. Tieši tādēļ septiņi gadi ir jebkura jauniesākuma pārbaudes laiks. Vai tas spēs pastāvēt (pāriet pastāvīgajā fāzē) ilgāk kā pirmatnējais impulss ir devis enerģiju. Veikalā gara rinda šo cilvēku izpratnē ir tad, ja tajā stāv divi cilvēki... Katrs no mums kaut kādā dzīves sfērā noteikti ir kardināls, tikai daži tādi ir gandrīz visur.
 

Kad enerģija ir izpaudusies, tā pāriet nākošajā - uzkrāšanas jeb pastāvīgajā stadijā. Šajā laikā tā no taisnvirziena pāriet griezes virzienā. Sāk parādīties centrtieces spēks. Enerģija tiek sablīvēta. Tas ir fiksētais, pastāvīgais krusts. Gada aplī to iezīmē Vērša, Lauvas, Skorpiona un Ūdensvīra zīmes. Dienas ciklā tas ir laiks divas līdz četras stundas pēc saullēkta, pusdienas laika, saulrieta un pusnakts. Gan pirms kristīgās, gan kristīgajā tradīcijā ar šīm četrām zodiaka zīmēm saistās stabilitātes, spēka nodrošināšana, visi ir redzējuši svētbildes ar Vērša, Lauvas, Ērgļa (Skorpiona zīmes vēl viens simbols) un Cilvēka (Ūdensvīra simbols) simboliem stūros. Ēģiptes piramīdas mūžam sargās Sfinksa ar vērša augumu, lauvas kājām, ērgļa nagiem un cilvēka galvu.

Visspilgtāk fiksētā Vērša zīme parāda Zemes stihijas nemainīgumu, Lauvas zīme - Uguns stihijas varenumu, Skorpions- Ūdens stihijas spēju mirt un atdzimt, Ūdensvīrs - Gaisa stihijas cilvēciskumu.

Pastāvīgā, jeb fiksētā enerģija nodrošina enerģijas akumulēšanos. Tieši šajās zīmēs un cilvēkos ir visvairāk enerģijas latentā, atļaušos teikt, saspiestā veidā. Tie ir dziļie ūdeņi, kuru ārējās izpausmes ir retas, taču negaidīti spēcīgas. Latvieša sapratnei laikam vislabākais simbols būtu guļošs, bet pamodināts lācis... Lauva guļ 20 stundas diennaktī, bet kad mostas... Šādi cilvēki ilgi gatavojas kaut kam, bet kad ir nobrieduši, padara visu ar milzīgu enerģiju un kad ir sākuši, bieži nespēja vairs apstāties, jo inerce ir ļoti liela. Šeit ir zodiaka enerģijas rezervuāri. Laika izjūta ir ļoti lēna: gads (Saule, Venera), 29 gadi (Saturns), 249 gadi. Tādēļ astrologi šajās zodiaka zīmēs redzamo informāciju saista ar cilvēka visdziļākajiem, nemainīgākajiem personības slāņiem.
 

Kad enerģija ir pietiekami uzkrāta, jebkurš veidojums sāk dalīties, lai kaut kad pārietu jaunā sākumā. Mainīgās jeb nepastāvīgās enerģijas laiks sakrīt ar Dvīņu, Jaunavas, Strēlnieka un Zivs zīmju laiku gada ciklā. Tas ir laiks uzreiz pēc saullēkta, pusdienas laika, saulrieta, pusnakts. Šajā laikā jaunas enerģijas nerodas, taču var tikt izmantota agrāk akumulētā enerģija. Tieši mainīgās enerģijas cilvēks ar savu vibrējošo enerģiju sadala to pa vajadzīgajām vietām. Interesantākais fenomens ir tas, ka enerģija vienlaicīgi plūst vairākos virzienos. Tādēļ šīs zodiaka zīmes tiek attēlotas kā dalītas - divi dvīņi, jaunavas labības kūlis no daudziem stiebriem, strēlnieka kentaurs: puszirgs, puscilvēks, divas zivis.

Mutablā tipa cilvēki spēj veikt daudzus darbus vienlaicīgi. Katram mums ir tāda dzīves sfēra, kurā mēs piedalāmies ar sadalītu enerģiju. Šeit enerģijas nav daudz, toties tā nonāk precīzās devās vajadzīgajā vietā. Mutablās zīmes ir sagatavošanās un gaidīšanas posms pirms jauna Sākuma, jo tās atrodas tieši pirms kardinālajiem punktiem. Mēs visi to labi izjūtam, kad gaidām (tradicionālās) Lieldienas, Jāņus, Ziemassvētkus. Ticība, cerība, gaidīšana ir padarījusi tradicionāli šīs zodiaka zīmes par enerģētiski vājām. Taču to spēks slēpjas gan pasakās, gan Jaunajā derībā (Zivs laikmeta mācība) paustajā pasaules uzskatā.

Uguns - caur Strēlnieka nesto gaismu, Gaiss caur Dvīņu nesto precīzo informāciju, Ūdens caur Zivju nesto mīlestību, Zeme caur Jaunavas nesto precizitāti.

Katram cilvēkam uz Zemes ir savs uzdevums. Tam viņš ir saņēmis arī attiecīgo enerģijas moduli. Tad nu cienīsim viens otru, sākot no sīkumiem, kad viens kardinālais fiksētajam saka, ka jāsteidzas un kad viens fiksētais māca mutablo, ka jāsavācas un jākļūst reiz viengabalainam. Tieši mūsu dažādība ir šīs un tās pasaules rota. Saudzēsim to un viens otru!

Andris Račs



Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook