Saturns mājās

DARBA UZDEVUMI.

Ja mēs meklējam atbildes uz dažādiem eksistenciāliem, dzīves jēgas jautājumiem, mēs droši varam lūkoties savā dzimšanas astroloģiskajā kartē- tur tās ir. Tieši dzīves jēgas, uzdevumu un to labāko risinājumu shēma priekš manis ir astroloģiskā aina dzimšanas kartē.
Jebkurš elements dzimšanas kartē ir simbols, kurš ietver sevī daudzslāņainu informāciju. Astrologs (vai tā klients) nosaka, kāda līmenī tiks uzdots jautājums un saņemta atbilde. Šoreiz es uzstādu jautājumus: kas man dzīvē jāpaveic? Kādi ir mani pienākumi šeit uz zemes pret sevi un citiem?
Atcerēsimies, ka mūsu indiešu draugi mums sniedz jau gatavu shēmu, pēc kuras vadīties. Mums ir teikts, ka pastāv Attīstības Ceļš (Dharma), kurš sakņojas mūsu pamatbūtībā- rakstura, talantā u.t.t., un, ka pastāv Darbs (Karma), kurš jāpaveic, un kurš neizbēgami jāpiedzīvo, lai veiktu korekcijas savā apziņā.
Atgādinu, ka indiešu astroloģija tiek izmantotas tikai redzamās planētas un Mēness mezgli. Mēness mezgli, lai arī nes savā ziņā karmisku informāciju, tomēr indiešuprāt nevar tikt izmantoti apzinātā darbā. Pūķa galva un aste ir liela, nevaldāma un neprognozējama spēka manifestācija, kur cilvēks ir tikai seku piedzīvotājs. Vienīgā planēta- Merkurs, kurš vēl kaut cik spēj sadzīvot ar Pūķi (atcerēsimies stāstu par Amritu), to dara gluži kā cilvēks spēj sadzīvot ar vulkānu. Nomērīt seismologiskos rādītajus un cerēt, ka varbūt izdosies laikus uzminēt tā uzvedību…Rietumu astrologi, pārņemot no indiešu astroloģijas Mēness mezglus, diezgan brīvi improvizē ar to nozīmi, dažbrīd pilnīgi aizmirstot par ko ir runa. Nonāk pat tik tālu, ka šos mezglus sāk saukt par karmiskajiem…
Indiešiem, kuri laikam par Karmu saprot mazliet vairāk ka mēs, astrologijā Karmas vārds ir iedots konkrētai planētai un proti, Saturnam. Tikpat pašsaprotami Guru vārds ir dots Jupiteram.
Indiešu astroloģijā, un šajā ziņā es tai pilnīgi piekrītu, visus patiešām svarīgos strukturējošos faktorus, izvēles, notikumus, liktenīgus pavērsienus nosaka šo divu spēku mijiedarbība. Tiesību (Jupiters) un pienākuma (Saturns) proporcija katram ir individuāla. Pietiek ar pamatzināšanām astroloģijā, lai spētu salīdzināt šos spēkus. Iespējami četri pamatvarianti:
1.Abi ir spēcīgi (kam daudz dots, no tā daudz tiek prasīts)
2. Abi vāji (ko no viņa prasīsi)
3. Tiesību daudz , pienākumu maz (Daudz talanta, maz darba)
4. Tiesību maz, pienākumu daudz (Talanta maz, daudz darba)

Taču ar pamatzināšanām nepietiek, lai aprakstītu to, kas tieši jādara cilvēkam lai realizētu savu Dharmu un Karmu. Ar redzamajām planētām mēs vienmēr varam strādāt apzinīgi. Runājot ar klientu (un arī ar sevi), jālieto dzimtā valoda. Jo labāk astrologs izprot savu mākslu, jo vienkāršāka un skaidrāka ir valoda, kurā tas spēj nodot svarīgāko informāciju klientam.
Saturns darbojas kā sirdsapziņa, bailes neizpildīt pienākumu, bailes kaut ko zaudēt, atbildības sajūta, nepieciešamība kontrolēt attiecīgo dzīves jomu un ka iespēja šajā joma kļūt par Meistaru. Visa atbildība, kuru nes cilvēce kopumā, atbilstoši Karmas likumam, ir sadalīta indivīdiem noteikta laikā un vietā.

Astrologs interpretācijai izmanto planētas atrašanos zodiaka zīmē, horoskopa mājā un mijiedarbību (aspekti u.c.) ar citiem faktoriem kartē.
Noteikti vienmēr jāņem vērā visi šie faktori. šī raksta ietvaros nav iespējams aprakstīt pat mazāko iespējamo kombināciju skaitu- Saturns 12 zodiaka zīmēs x 12 kartes mājās = 144 varianti. Visvairāk informācijas sniedz tieši planētas atrašanās mājā, tieši to vislabāk var iztulkot arī klientam. Tā arī šoreiz darīsim.
Ir acīmredzami, ka izteikti spēcīgs vai izteikti vājš Saturna izvietojums mājā vienmēr ir lielāks veicamā darba apjoms. Saturnam tādas ir 1.,4.,5,7.,10.,11. mājas.* Vēl jāatceras, ka savas bailes mēs bieži izrādām uz āru kā agresiju, īpaši tas attiecas uz retrogādu Saturnu, kurš bieži izskatās pēc Marsa...
***
Pamēģināsim aprakstīt savus pienākumus.

Saturns 1. mājā
Bailes:
Manis kontrolēšana no ārpuses. Esmu gaidīts šajā pasaulē ar bažām, ko bieži apliecina arī manas grūtā piedzimšana. Starp mani un pasauli jāuzbūvē aizsargsiena. Man tiks radīti šķēršļi un ierobežojumi.
Kā tas izpaužas:
Nepacietība. Noslēgšanās. Kategoriskums. Paškritika. Vainas meklēšana sevī un norobežošanās no cilvēkiem, kuri šo sajūtu rada. Ar mani ir grūti kontaktēties. Cinisms. Sadarbības noraidīšana uz citu cilvēku noteikumiem.
Ko darīt:
Samazināt egoismu, pārsteidzīgu, kategorisku lēmumu pieņemšanu. Cienīt citu cilvēku tiesības uz telpu un laiku. kļūt iecietīgākam. Atmest bērnišķīgu notikumu vērtējumu: par vai pret mani, mācīties būt vērotājam bez ietekmēšanas- kā lielam laukakmenim.
Kāds ir uzdevums:
Tapt par piemēru citiem ar savu stabilitāti. Būt par drošu balstu tiem, kuri šaubās un meklē. Būt par paš-aizliedzīgu cīnītāju līdz galam. Saprast, ka esmu suverēna, taču pasaules sastāvdaļa. Iemācīties uzņemties personisko atbildību precīzi tādā apmērā kā nepieciešams. Iegūt pastāvīgu cieņu savās acīs. Nodarboties ar pašattīstību pamazām un pamatīgi. Saprast pasauli objektīvi, skaidri, neitrāli.

Saturns 2. mājā.
Bailes:
Man kaut kas pietrūks. Man kaut ko atņems. Man nepietiks resursu savu mērķu realizācijai. Nabadzība. Labāk neko neņemt, jo būs jāatdod, un tad nebūs ko atdot. Labāk neko nedot, jo tad neatdos.
Kā tas izpaužas:
Prīvātīpašnieciskums. Vērtību bezgalīga uzkrāšana. Zems pašnovērtējums. Nemīlu sevi. Skopums. Nostāja, ka katram pašam jātiek galā ar savām problēmām- nepalīdzu citiem. Vainas sajūta par to, ka man ir tas, kas citiem nav. Vēloties iegūt daudz baudas, pazeminās jūtīgums. Materiālas problēmas bērnībā, bagātība vecumā.
Ko darīt:
Izprast kas ir vērtība un kas nav. Paļauties uz sevi. Izprast, ka pieredze ir lielākā vērtība. Samazināt privātīpašnieciskos instinktus līdz līmenim, kurš atbilst patiesajām manām vajadzībām. Iemīlēt sevi. Novērtēt sevi. Piešķirt sev dāvanas.
Uzdevums:
Būt saprātīgam savās vēlmēs. Iegūt tieši tik daudz naudas un citas vērtības, cik nepieciešams un patērēt tās, kad nepieciešams. Mīlēt savu ķermeni, dot tam to, kas patiesi nepieciešams un cik nepieciešams katrā konkrētā brīdī. Stradāt kvalitatīvi, maksimāli produktīvi un tikai tik cik nepieciešams. Saprast, ka esmu vērtība pati par sevi.

Saturns 3. mājā.
Bailes:
Mani ierobežo apkārtējas vides vienveidība. Man būs garlaicīgi. Bezdarbība. Tuvinieku aprobežotība un problēmas neļauj man izrauties uz kaut kurieni, kur viss ir daudz interesantāks. Es kaut ko neuzzināšu un palaidīšu garām kādu iespēju.
Kā tas izpaužas:
Cenšanās apgūt visu pieejamo informāciju, neatšķirot kura ir svarīga, kura nav. Braukšana uz ārzemēm kā bēgšana no šīs muļķu zemes, kurā, nekas interesants nenotiek. Problēmas ar radiniekiem, īpaši brāļiem un māsām. Man viņi liekas aprobežoti, runā tikai par kartupeļu cenām** Problēmas skolā, jo tā ir stulba un skolotāji ir aprobežoti, prasa man zināt kaut ko galīgi novecojušu. Radinieki mani apspiež. Ciniska, ktiska attieksme pret blakus esošo vidi.
Ko darīt:
Iemācīties aprakstīt realitāti adekvāti. Redzēt pozitīvo sev blakus. Izpildīt pienākumus skolā un pret radiem. Iegūt pārliecību nevis kaut kur tālienē, bet tepat- tuvākajā vidē. Disciplinēt prātu. Cienīt bērnības draugus. Sveicināt kaimiņus.
Kāds ir uzdevums:
Izzināt vidi ap sevi. Cienīt to, ko tuvākie man iemāca. Ieklausīties padomos. Uzņemties atbildību par savu brāli māsu, tantēm, onkuļiem tad un tik lielā apjomā, cik tas nepieciešams. Uzturēt stabilas attiecības ar kaimiņiem. Cienīt savu dzimto valodu. Būt erudītam. Mācīties un mācīt citiem to ko pats esmu apguvis- kā Džonotans kaija atgriezās pie citām kaijām. Ar savu konkrēto runu stabilizēt jebkuru situāciju ap sevi.

Saturns 4. mājā
Bailes:
Esmu nedrošs par to kā viss beigsies. Mani var izmest uz ielas vecu un nevarīgu. Vecāki mani pametīs, Dievs pagriezīs muguru. Palikšu viens. Manas dzimtas saknes mani nespēs pabarot. Man nebūs kur dzīvot. Man nav drošības sajūtas.
Kā tas izpaužas:
Bailes, ka paliekot uz vietas nekas labs nenotiks, dodos kaut kur tālāk no tēva mājām. Nav miera un drošības dvēselē. Tēvs vai māte agri pamet ģimeni. Vecvecākiem liela loma. bērnībā redzu vecus, slimus vai ar dzīvi neapmierinātus cilvēkus. Vēlme iegūt drošu mitekli privātīpašumā. Kauns par savu dzimtu.
Ko darīt:
Cienīt savu pagātni. Izprast atbildības apjomu pret saviem vecākiem. Iemācīties piedot pagātnes notikumus. Atjaunot saikni ar dabas spēkiem. Iegūt drošību pats sevī. Kļūt emocionāli nobriedušam. Pārstāt pārdzīvot par to, ko nevar mainīt (parasti pagātnē). Emocionālai drošībai mazāk izmantot lielus mūrus un žogus, vairāk iekšējo pārliecību, dvēseles mugurkaulu.
Kāds ir uzdevums:
Uzņemties atbildību par abiem vecākiem un visiem vecvecākiem, ja nepieciešams. Cienīt, godāt savus senčus. Uzturēt dzimtas tradīcijas. Kopt dzimtas kapus. Uzturēt labā stāvoklī dzimtas īpašumus. Izdarīt to, ko neizdarīja mani vecāki, lai nenodotu karmu tālāk saviem bērniem. Nepamest dzimteni vai vismaz atgriezties tajā, kad būšu nepieciešams. Aizstāvēt dzimteni, tautu, godāt to. Būt īstam saimniekam.

Saturns 5. mājā
Bailes:
Mani uztvers kā neveiksminieku. Man iedos kurvīti. Es būšu smieklīgs. Zaudēšu cieņu. Man var nesanākt kāds jaunrades veikums. Visi uz mani rādīs ar pirkstiem. iemīloties es riskēju zaudēt savu stabilitāti.
Kā tas izpaužas:
Es kontrolēju visas savas izpausmes. Es esmu sapringts tur, kur citi priecājas. Es visu cenšos paveikt pareizi*** Bērnu es nevaru radīt nesagatavots, tādēļ agrs bērns nav pareizs solis. Es mīlu piesardzīgi, atbildīgi. Kontrolēju savu spontanitāti. Savās acīs esmu pareizs, pieaudzis. Labāk es nedaru neko nekā kļūdos. Bērniem nepieciešams nodrošināt visu līdz doktora grāda iegūšanai, tādēļ šajā dzīves dārdzībā es pagaidām nevaru atļauties vairākus bērnus. Audzināt bērnus ir nevis prieks, bet atbildība. Man nepatīk improvizēt.
Ko darīt:
Ar mēģinājumu, kļūdu un to labošanas palīdzību izkopt savu meistarību kādā radošā darbā. Atļaut bērnam atnākt tad, kad tas vēlas, jo tā būs zīme, ka es esmu tam gatavs. Iemīlēt savu tēlu. Mācīties pasmieties pašam par sevi. Paslavēt sevi arī par mēģinājumu, ne tikai par izdeālu rezultātu. Iemācīties adekvāti reaģēt uz kritiku.
Kāds ir uzdevums:
Būt drosmīgam. Atcerēties, ka <kas visu ko dara, tam vis kas gadās>. Iegūt patiesi pieauguša cilvēka cieņu atzīstot savas tiesības kļūdīties un labojot savas kļūdas. Uzņemties atbildību par saviem vai citu bērniem****. Savu jaunradi drosmīgi demonstrēt citiem***** Mīlēt citus arī tad, ja tas nav izdevīgi. Darīt visu, kas patiešām nepieciešams bērnam, nevis paša pareizajam vecāka tēlam. Mīlot domāt par otru, nevis uztraukties par to kā es izskatos šajā lomā. Būt par organizatoru.

Saturns 6. mājā
Bailes:
Būt nevajadzīgam. Būt slimam un tādejādi nevajadzīgam citiem. Būt par agrūtinājumu citiem. Es nespēšu ar kaut ko tikt galā, tādēļ no manis atteiksies. Ja es nepildīšu ko priekšnieks liek, viņš atradīs kādu citu manā vietā. Būšu bezdarbnieks. Trauksme par sliktiem laika apstākļiem, vīrusiem, nepotētiem dzīvniekiem, napadarītu darbu, nedrošu darba vietu, veselību un daudzko citu. Bažas, ka būs jāuzņemas rūpes par citu cilveku veselību.
Kā tas izpaužas:
Pārstrādāšanās, darbaholisms. rokas pašas atrod darbu. Bieži profesija saistīta ar kalpošanu citiem. Citu cilvēku un apstākļu kritizēšana, tādejādi it kā pārliecinoties, ka es tomēr esmu labākā stāvoklī kā tie, kuri izturas pret dzīvi neipetiekami nopietni. Nemāku atpūsties, jo domāju par darbu. Slimība kā piespiedu mehānisms manis disciplinēšanai, pareizai ergonomikai.
Ko darīt:
Apgūt veselīgu darba un atpūtas režīmu. Strādāt , taču ne par daudz. Piekrist tikai cilvēka cienīgiem darba apstākļiem. Pieprasīt lai citi pilda savus pienākumus, neko nedarīt viņu vietā****** Pārstāt veikt lāča pakalopjumus. Regulāri doties atvaļinājumā, kura laikā atpūsties bez iespējam mani sazvanīt no darba vietas. Izstudēt darba kodeksu.
Kāds ir uzdevums:
Kļūt par sava aroda meistaru. Būt nepieciešaam citiem- lai no manas darbošanās būtu kāds konkrēts labums citiem. Nekad neatteikt palīdzību, ja tā tiešām nepieciešama, bet vienmēr atteikties to darīt, ja tas jādara kādam citam. Saprast, ka manu vietu nekad neviens cits nevar ieņemt, jo es ar savām prasmēm un pieredzi esmu unikāls. Rūpēties par savu veselību. Cienīt savu darbu. Es esmu pasaulei nepieciešams.

Saturns 7. mājā
Bailes:
Citi cilvēki rada problēmas. Attiecības ir grūts darbs. Citi mani grib ierobežot. Mani nepieņems sabiedrība. Laulība izjuks, jo es nevaru paļauties uz otro pusi. Pasaulē valda netaisnība. Es varu kļūdīties izvēloties darabību vai atsakoties no tās.
Kā tas izpaužas:
Vientulība. Vēlas laulības. Uzmanīgums attiecībās, jo visu laiku ir jābūt modram. Attiecības kā pienākums bez prieka. Līdzatbildība. Līdzatkarība.
Ko darīt:
Uzņemties atbildību par attiecībām, taču atcrēties, ka tajās ir divas puses. Prasīt atbildību arī no otra. Pildīt uzņemtās saistības. Pāsrtāt skatīties uz konkrētu cilvēku kā savu problēmu cēloni- viņš tikai pilda savu lomu manā dzīves scenārijā. Atšķirt sarunās, līgumos un līdzīgās situācijās svarīgo, principiālo no otršķirīgā, piemēram prasīt no sievas uzticības solījumu nevis strīdēties par to kādā kleitā tai jābūt kāzās.
Kāds ir uzdevums:
Nest savu krustu kā laulātam draugam līdz Saturns mūs šķirs. Absolūti izpildīt solījumus. Principiāli aizstāvēt savas un citu cilvēku tiesības. Kļūt par piemēru citiem ar savu spēju cienīt sevi un otru vienādā mērā. Saskaņot savus lēmumus ar citiem, taču vienmēr ņemot vērā abu pušu intereses.

Saturns 8.mājā
Bailes:
Es palikšu parādā. Būšu kādam uz kakla. Smagi aizvainojumi. Vainas sajūta. Manam partnerim nav vai nebūs pietiekami daudz resursu lai kritiskā situācijā es varētu uz viņu paļauties. Kam šajos laikos viegli? Man iespējamas seksuālas neveiksmes. Sekss ir kaut kas, no kā rodas lielas problēmas. Ja es lūgšu , man atteiks, jo citiem pašiem ir grūtības. Pārmaiņas neko labu nesola, jo viss paliek aizvien dārgāks un sliktāks.
Kā tas izpaužas:
Nepaļāvība. Saistīšanās ar problemātiskiem partneriem. Negatīvisms. aizdomīgums. Dažādas nelabas nojautas. bailes no nezināmā. Kā es atdošu kredītu? Ja mans vīrs saslimst, kas notiks ar mums visiem? Neuzticēšanās, jo visur ir krāpnieki un asinssūcēji.
Ko darīt:
Mācīties dot un lūgt. Aizņemties un aizdot. Līdzatkarības gadījumā mācīties palīdzēt otra pašpalīdzībai. Pārstāt baidīties no nāves. Uztvert pārmaiņas kā neizbēgamu un pozitīvu parādību. Atteikties no atriebības. Mācīties saglabāt mieru kristiskās situācijās.
Kāds ir uzdevums:
Dot un dodot iegūt sirdsmieru. Šajā pasaulē esmu ienācis ar pārādu- man tas ir jāatdod. Es to daru mierīgi, jo man ir dots tieši tik ilgs dzīves laiks, lai to izdarītu. Pret seksu izturos pozitīvi kā pret enerģijas apmaiņas veidu. Atceros, ka pat pasakās labie varoņi kādu kripatiņu no maizītes astāj arī sev, kad viņiem lūdz palīdzēt. Vienmēr sniegt atbalstu, kad tas tiešām ir nepieciešams. Nejust vainu par to, ka kādam ir problēmas viņa paša dēļ. Strādāt apņēmīgi, uzņemoties liela apjoma arī tā saucamos nepateicīgos darbus. Velns nav tik melns kā to mālē. Ar savu dzīvi pierādīt, ka cilvēka gara spēks ir neuzvarams.

Saturns 9. mājā
Bailes:
Citi man uzspiedīs uzskatus, kuri man radīs problēmas. Es neticu tiem, kuri kaut ko sludina. Es uzmanos no citu kultūru ietekmes. Man ir bail kaut ko nezināt. Labāk es ēdu dzimto karbonādi, nekā mēģinu kaut kādus japāņu suši, jo ja es tos nepareizi ēdīšu, visi zinās, ka es nezinu kā tos jāēd. Man ir bail, ka apskatot tuvāk kādu no manām garīgajām autoritātēm, var izrādīties, ka arī viņš nav pilnīgs un labs*******.
Kā tas izpaužas:
Meklējumi dažādās filozofijās, neejot īsti ne pa vienu garīgu ceļu. Ticība zinātnei. Ilgs ceļš līdz sava ideāla nofomēšanai. Pārtraukumi studijās kā šaubu rezultās par to vai es eju pareizo ceļu. Problēmas pieņemt kādas morāles normas vai mešanās moralizēt par citu trūkumiem. Pārbaudījumi attiecībās ar dzīvesbiedra radiem******** Demagoģija, nihilisms.
Ko darīt:
Saprast, ka ikviens ceļš prasa pārvarēt grūtības. Varbūt der nolaisties uz zemes un saprast, ka visi esam tikai cilvēki. Noteikti daudz mācīties, meklējot Patiesību. Iemācīties koncentrēties uz kādu mērķi.
Kāds ir uzdevums:
Kļūt par skolotāju, mācītāju- vienalga par ko, galvenais nodot savas zināšanas citiem. Tieši no manis kāds gaida Patiesības graudus. Caur gadiem krāto pieredzi nonākt līdz Patiesībai un pieņemt to lai kāda arī tā nebūtu, jo tā ir šīs laicīgās pasaules Patiesība. Audzināt ar savu piemēru sabiedrību kopumā. Cienīt citu cilvēku tiesības uz savām individuālajām Patiesībām.

Saturns 10. mājā
Bailes:
Mani sodīs ja es neizpildīšu pienākumus. Man jāatbild tēva, priekšnieka un Dieva priekšā. Man bail uzņemties atbildību, bet vēl vairāk bail to neuzņemties. Ja es nebūšu modrs, kaut kas izslīdēs no manas kotroles un tad notiks kaut kas slikts. Mani necienīs un man būs gadu desmitiem jāstrādā zemāks darbs lai pierādītu, ka tomēr uz mani var paļauties. Man jāattaisno vecāku uz mani liktās cerības, jo viņiem ir bijis grūti jāstrādā lai varētu man nodrošināt iespējas.
Kā tas izpaužas:
Kas velk, tam krauj. Es uzņemos atbildību par visu iespējamo. Man nav uz ko paļauties, tādēļ jādara viss pašam. Es steidzos pierādīt tētiņam un māmiņai un dzimtenei, ka esmu tāds, uz ko var paļauties. Man nav izvēles: kurš cits manā vietā to izdarīs? Pastāvīgs saspringums. Vēli profesionāli sasniegumi.
Ko darīt:
Plānot savu laiku. uzņemties atbildību un izmantot to proporcionāli ar tiesībām. Būt pacietīgam, viss nāks ar laiku. uzņemties tos pienākumus, kurus man uztic ar tendenci kāpt aizvien augstāk pa sociālajām kāpnēm. Spēt atteikties no varas izmantošanas nevietā. Spēt pieņemt stingrus un noteiktus lēmumus. Ne tik daudz tiekties pēc mīlestības cik cieņas no citu puses.
Kāds ir uzdevums:
Redzēt tālāk kā citi. Realizēties kā vecākam(kā tēvam). Būt par vadītāju. Uzņemties atbildību par citiem cilvēkiem. Uzņemties atbildību par vecākiem, taču netiesāt sevi, ja ,piemēram,profesionāli izvēlos iet savu ceļu, nevis to, kurš patiktu vecākiem. Pieņemt gudrus lēmumus, balstītus savā un citu pieredzē. Būt noteicējam. Kā gudram vadītājam spēt sadalīt pienākumus citiem. Uzņemties atbildību kā valsts pilsonim- piedalīties vēlēšanās balsojot vai kandidējot sarakstā.

Saturns 11. mājā
Bailes:
No nepieciešamības pakļauties. Pieņemt mīlestību bez kontroles*********. Iegūt draugus, kuri pievils vai citādi radīs problēmas. Pieņemt dāvanas, jo tās manuprāt rada saistības, atkarību no dāvinātāja.
Kā tas izpaužas:
Man labāk patīk dāvināt kā saņemt dāvanas. Citu cilvēku uzmanība man rada trauksmi. Man liekas, ka tie nemācēs pareizi sagādāt man prieku. Es radu sava veida dāvanu sarakstu, kas man nepieciešams. Mani uztrauc citu cilvēku spontanitāte, es vēlos kontrolēt to. Es kritiski vērtēju citu cilvēku spēju man sagādāt prieku. Esmu gatavs daudz censties sabiedrības labā, aizmirstot, ka man pienākas pateicība. Man ir neērti, ka kāds man dāvina kaut ko vienkārši tāpat, man ir iekšēja vajadzība to atstrādāt.
Ko darīt:
Mācīties pieņemt mīlestību bez kotroles. Jāsaprot, ka citiem cilvēkiem sagādā prieku mani iepriecināt. Es uzticos citu cilvēku(arī vīra vai sievas) radošajām spējām. Es mācos ļaut tiem būt spontāniem. Es uzņemos organizatora lomu, ja cilvēki brīvprātīgi uztic man to darīt.
Kāds ir uzdevums:
Būt savā sabiedrībā par kārtības garantu. Piedalīties nevalstiska veidojuma darbībā. Būt atsaucīgam brīvprātīgajam. Iegūt pozitīvu pieredzi uzticoties citiem. Pieņemt mīlestību tādu kāda tā ir ar vislielāko pacietību un pateicību, jo visbiežāk ir tā, ka partneris mani mīl no visas sirds, tikai dara to tā kā pats māk. Man nav jāiejaucas šajā procesā. Kad es būšu iemācījies būt priecīgs un pateicīgs par to, ko man dod, es saņemšu aizvien kaut ko labāku. Es uzticos cilvēkiem, kosmosam un visām būtnēm- tie mani mīl, jo es spēju novērtēt to kas man tiek dots.

Saturns 12. mājā
Bailes:
Dzīvot pārāk parasti. Zaudēt savus sapņus, iespēju aizmukt no realitātes. Man nebūs kas palīdz. Mani nemācēs vai negribēs saprast, tad, kad es bez vārdiem lūgšu atbalstu(Aizved mani uz Slīteres siliem...). Ja es darīšu kaut ko labu, man atmaksās ar sliktu.
Kā tas izpaužas:
Es satieku cilvēkus, kuri man rada problēmas. Es saskaros ar skaudību, jo neviens neredz manas patiesās grūtības. Man ir bail no vientulības, taču es nemāku lūgt atbalstu, jo baidos tikt atraidīts, izsmiets, nesaprasts. Man var zust vēlēšanās piedalīties sabiedriski nozīmīgā darbā, jo es neceru, ka tas tiks novērtēts un ka vispār kaut ko uz zemes var izmanīt. Es kļūstu autisks, apātisks. Es neuzticos ārstiem, dziedniekiem un citiem, kuri man varētu palīdzēt. Es neticu pasakām. Es varu kļūt par čīkstētāju un kunkstētāju (Jums jau nesaprast, cik man grūti, kas tad jums...)
Ko darīt:
Mācīties pieņemt palīdzību tādu kādu to sniedz- ar pazemīgu pateicību. Saprast, ka es nekad un nekur neesmu viens, ka vienmēr kādi spēki mani vēro un palīdz atbilstoši manai spējai palīdzību pieņemt. Neradīt pašam savu dvēseles cietumu. Paļauties uz bezgalīgo Mīlestību. Saprast, ka es nedzīvoju tikai šo dzīvi, ka pirms un pēc tam viss plūst un mainās. Lūgt palīdzību tikai tad, kad tā patiesi nepieciešama. Lūgt Dievu un pateikties Tam par visu, kas man ir. Mācīties piedošanu.
Kāds ir uzdevums:
Savas smalkās enerģijas virzīt uz vispārēju labumu. Kalpot visām radībām uz Zemes. Negaidīt pateicību, bet darīt visu visu labā(par to daudz ir teikusi Māte Terēze). Spēt pieņemt to, ka citi kalpo jums. Mācīties lūgt palīdzību no apkārtējiem cilvēkiem, varbūt būt no tiem atkarīgam. Viņiem tā ir iespēja veikt savu kalpošanas darbu**********. Saprast, ka katrs cilvēks uz Zemes ir ar kaut ko nepieciešams. Es esmu nepieciešams gan vesels, gan slims, gan strādājošs, gan bezdarbnieks. Piedot sev un visiem cilvēkiem. Iemācīties ticēt absolūti.

 

 

 

 

 

*Savā praksē īpaši pievēršu uzmanību planētas izvietojumam tuvu pie dzimšanas kartes stūra, 5 grādus abpus Asc, Ic, Dsc, Mc. Pilnīgi noteikti pieskaitu planētas 5 grādus līdz šiem punktiem(attiecīgi 12,3,6,9 mājas) kā esošas 1,4,7,10 mājās, ja tās ir tajā pašā zodiaka zīmē, kurā atrodas mājas virsotne.
**citāts no klienta ar Saturnu 3.mājā.
*** Tipiski gadījumi- balerīna, skaistumkopšanas salona īpašniece, kura visu bērnību ved savu meitu uz klasisko deju skolu.
****Daudziem bērnu ārstiem, arī tādiem, kuriem pašiem nav bērnu, esmu redzējis šadu Saturna izvietojumu.
***** Citāts no psihologu semināra bukleta: Lūdzu iesniegt referātu pieteikumus! Īpaši tiek gadīti līdz galam nesagatavoti referāti!
****** Klasisks piemērs ir pensionēts darbaholoķis, kurš baro putnus, tādejādi mazinot viņu spējas pašiem pacīnīties par dabisku barības iegūšanu.
******* Traģikomisks piemērs no prakses: Klientei ar saspringtu Saturnu jaunavas zīmē 9.mājā es jautāju, vai tā kaut kam tic. Tā atbildēja: Nekam es neticu! Punktu manai ticībai pielika mācītājs, kuram es dievkalpjuma laikā ieraudzīju kurpes bez zeķēm kājās! Kam tad lai vēl tic, ja pat mācītājs ir tāds! Nesen kliente ar Saturnu 9.mājā Jaunavā skaka, ka vairs neticot, jo pēc gavēņa pareiztizīga baznīcā grēku nožēlā sajutusi, ka mācitājs ir dzēris.
******** 9.māja ir trešā no septītās.
********* 11.māja ir piektā no septītās.
********** 12.māja ir sestā no septītās

Andris RačsAtpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook