Venera un Saturns

Venera- mūsu gaidas pēc romantikas. Dažas īsas reālistiskas atziņas par 11.māju, cerībām, Ūdensvīru un Saturnu- galveno <acu atvērēju>.
No visām iespējamām projekcijām visplašāk izplatītas ir tas, kas saistītas ar laulību, bērnu audzināšanu un karjeru, bet tieši laulībai ir jāiztur vislielākais neapzināto emociju spiediens.
Vairums neizdevušos laulību salauž tieši nepiepildīto cerību( 11.māja ir 5.no 7.) smagums, un arī tās laulības, kuras iztur, parasti piedzīvo dziļas rētas. Romantika pārtiek no tālīniem iztēles augļiem un projekcijām; laulību uztur vienkārša tuvība, kopābūšana un ikdienība.
Ar ego saistītas cerības ir jauniešu vēlme pēc ideālām attiecībām. Lai gan visapkārt esam redzējusi papilnam ne sevišķi labu piemēru, mēs nez kāpēc sliecamies uzskatīt, ka būsim gudrāki, pratīsim labāk izvēlēties un spēsim izvairīties no kļūmēm.
Korāns brīdina: <Ak, (jūs) iedomājāties, ka ieiesiet Dārzā, kaut nav vel nācis pār jums nekas tāds kā tiem, kas jau bija pirms jums?>
Mēs pieņemam, ka tamlīdzīgi padomi attiecas uz citiem. Taču ar laiku kļūst skaidrs, ka tuvais cilvēks, kuram vajadzēja apmierināt mūsu vajadzības, parūpēties ar mums un vienmēr būt blakus, pēkšņi šķiet parasts un tikpat prasīgs kā mēs, turklāt projicē uz mums tādas pašas gaidas. Laulības bieži izjūk pusmūžā, un viens no galvenajiem šķiršanās iemesliem ir milzīgās bērnībā radītās cerības. Partneris nedz grib, nedz spēj apmierināt mūsu iekšēja bērna (5,māja, Lauva)grandiozās vajadzības, tāpēc mēs jūtamies pamesti un nodoti.
Cerībām (11.māja) ir vieta dzīvē. Taču tās nedrīkst būt karstas prasības. Kā rāda dzīve, un astroloģija to apstiprina, cerībai ir jābūt mierīgai un pacietīgai, godīgai un otra brīvību (11.māja, Ūdensvīrs) cienošai. Tai jābūt robežas (Saturns) ievērojošai.
Tad pastāv iespēja tiešām ilgām un stabilām attiecībām.
Izmantoti citāti no Dž Holiss <Viduspāreja> Zvaigzne abc Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook