Astroloģijas līmeņi.

Astroloģiskā dzimšanas karte ir daudzslāņaina informācijas glabātuve. Ikviens cilvēks piedzimst noteiktā garīgā līmenī, kurš ir iepriekšējā darbības summa. Astrologa- konsultanta iespējās ir palīdzēt cilvēkam attīstīties līdz iespējami augstākam līmenim.

Tā ir astroloģijas augstākā misija.

Astroloģijas divas sejas.

Mūsdienās mēs droši varam nodalīt divus astroloģiskos virzienus, kuriem abiem ir atbilstošs pielietojums.

1.Informācijas astroloģija.

Tā ir izteikti intelektuāli orientēta. Tai ir līdzīgs iedarbības mehānisms kā ceļa zīmēm. Tās informē, brīdina, iesaka. Šāda astroloģija sniegs nepieciešamo informācijas daudzumu cilvēkam, kurš grib zināt, bet kur, kas un kad notiek. Pasaules redzējums šeit ir sadalīts, atomistisks, pretstatā holistiskam. Katru konkrētu planētas vai cita astroloģijas komponenta analīzi tāds astrologs veic pēc statistikas un empīrikas likumiem. Šāda astroloģija orientējas uz faktiem, nevis to simbolisko nozīmi. Šādas pieejas ietveros tiek uzskatīts, ka katra planētai ir konkrēta, nemainīga daba u.t.t. Savukārt holistiski orientēts astrologs jebkuru faktoru apskata kontekstā ar vidi, kurā cilvēks dzīvo, ar cilvēces un kosmosa lielajiem procesiem. Atomistiski orientēts astrologs darbojas līdzīgi parastam zinātniekam vai inženierim - meklējiet objektīvo patiesību, faktus. Šādu astroloģiju līdz pat divdesmitā gadsimta vidum praktizēja vairākums astrologu un daudzi arī šodien turpina to darīt.

2.Sapratnes un jēgas astroloģija.

Šeit šiem vārdiem jāpiešķir nevis intelektuāls, bet daudz dziļāks saturs. Dzīves jēga. Notikumu jēga, motivācijas un iemesli. Sapratne, Saprāt-ne. Sapratne atšķiras no zināšanas vai norādījumiem. Zināšanu nodod ar zīmēm, sapratni ar simboliem. Tie ir divi dažādi līmeņi. Kad mums jautā, vai mēs zinām to cilvēku, mēs atbildam: jā mēs zinām. Kad mums jautā, vai mēs saprotam to cilvēku, mēs parasti aizdomājamies. Mēs nevaram kaut ko saprast, kamēr neesam tuvāk ar to iepazinušies. Zinātnieki taču zina daudzas lietas, kuras patiesībā nesaprot...

Fakti ir acīmredzami un zināmi. Simboli jātop saprastiem, jo to nozīme gandrīz vienmēr ir slēpta, iekšēja. Nav iespējams saprast simbolus bez intuīcijas, bez subjektīvās uztveres. Simbols nav tikai zīme, tas ir kā minimums potenciālās nozīmes rādītājs un, caur nozīmi uz iespējamo mērķi.

Simboli savieno atsevišķas pieredzes. Šeit mēs aizejam no faktu pasaules uz arhetipu pasauli. Tieši šāda pieeja astroloģijai dod atbildes visiem apmulsušajiem prātiem apr pasaules uzbūves un hierarhijas kārtību. Tieši astroloģija, zvaigžņu prognozējamā kustība, ir labākais veids kā nonākt līdz atziņai par pasaules nedalāmību, harmoniju, kārtību.

Astroloģiskā karte, kas sastādīta uz mazuļa pirmās elpas mirkli ir simboliski ataino to, kas potenciāli ir šis cilvēks, tas ir, kādā veidā vislabāk viņš var iemiesot, realizēt to, kam viņš ir piedzimis.

Šāda astroloģija apskata ikvienu momentu, ikvienu pieredzi kā svētu un nozīmīgu attīstības fāzi. Šādi strādājot ar klientu, astrologs līdzdzīvo, līdzpiedalās skaistajā radīšanas procesā ko sauc par dzīvi...

Ir ļoti svarīgi saprast katra notikuma jēgu, saprast kurā attīstības ceļa fāzē mēs atrodamies. Tā ir astroloģija tiem, kuri meklē savas dzīves ceļa nozīmi un virzienu.

Jebkuru astroloģisko karti var interpretēt četros līmeņos

1.Bioloģiskais līmenis

2.Sociāli kulturālais līmenis, personība

3.Individualizācijas līmenis

4.Transpesonālais līmenis

 

Astrologa pirmais uzdevums ir saprast, kādā no līmeņiem galvenokārt dzīvo cilvēks. Reti kurš no mums dzīvo tikai kādā vienā no šiem nosauktajiem līmeņiem. Tā apgalvot būtu tas pats, kas teikt, ka kādam cilvēkam strādā tikai viena čakra. Taču mēs katrs dzīvojam kādā līmenī pamatā. Tas ir mūsu iedzimtais līmenis (kasta). Tieši šī fakta ignorēšana var novest pie galvenajām kļūdām astroloģiskajā interpretācijā. Astrologi arī strādā dažādos līmeņos. Klientam, pirms viņš dodas pie astrologa būtu jānoskaidro, kāda ir astrologa pamatorientācija. Savukārt astrologam, pirms sākt izklāstīt patiesību par cilvēku, vispirms noteikti ir jānoskaidro tā līmenis. To var izdarīt, iztaujājot cilvēku, uzmanīgi vērojot un saprotot intuitīvi. Vieni un tie paši simboli dažādos līmeņos nozīmēs pavisam ko citu. Ir ļoti svarīgi, lai satiktos klients un astrologs, kas runātu viņam saprotamā valodā, t.i. līmenī.

Bioloģiskajā interpretācijas līmenī tiek noskaidroti fizioloģiskie faktori, veselība, darbs, sadzīve, ģimene. Šeit galvenokārt astrologs izskaidro Saules un Mēness savstarpējo iedarbību. Šajā līmenī cilvēki interesējas par to kā harmoniskāk organizēt savu sadzīvi, māju. Tiek apspriesti ekonomiskie jautājumi.

Sociāli kulturālajā līmenī tiek apspriesti sociālās izaugsmes iespējas. Tiek domāts par sasniegumiem un to nosargāšanu, par savu vietu sabiedrībā, karjeru, reputāciju. Dzīves vietas jautājumi šajā interpretācijas līmenī tiek apskatīti no kulturālās vides viedokļa. Attiecības ar vecākiem tāpat tiek interpretētas nevis kā fizioloģiskas atkarības, bet pilsoniskās atbildības viedokļa. Visbiežāk šajā līmenī atrodas dažāda ranga vadītāji. Šajā līmenī garīgums tiek izprasts kā sociāli adaptējamu īpašību kopums. Prioritāte ir sabiedriskā atzinība, stabilitāte.

Individualizētajā līmenī dzimšanas karte tiek apskatīta kā mandala. Katra cilvēka unikalitāte atklājas visā spožumā. Šādas konsultācijas mērķis ir atklāt cilvēkam visas viņa iespējas, atklāt viņa patieso ES. Pasaules centrā nostājas pats cilvēks un viss, kas notiek viņā dzīvē tiek apskatīts no individualizācijas un radošās realizācijas viedokļa. Jebkura planēta, jebkurš simbols tiek apskatīts no potenciālas realizācijas viedokļa. Šajā līmenī atrodas vairums radošu personību, neatkarīgi no nodarbošanās. Šajā līmenī par prioritāti tiek uzskatīta brīvā griba, Gara lidojums. Notiek talantu atvēršanās un sevis atklāšana visā skaistajā pilnībā.

Transpersonālajā līmenī cilvēks tiek apskatīts visas cilvēces, visa kosmosa kontekstā. Šāda astroloģija vēl ir jauna, un tikai retais astrologs vai viņa klients ir gatavs tik smalkai meditācijai kāda ir šāda līmeņa astroloģija. Šajā līmenī cilvēks tiek apskatīts kā CILVĒKS- arhetipiski, kā pakāpiens starp Dzīvi un Gaismu - starp tumšajām planētām un zaigojošajām zvaigznēm. Cilvēks kā planetāra matērija, savā attīstības ceļā pārvēršoties par zvaigžņu enerģiju, ko sauc par gaismu. Cilvēks kā alķīmisks mehānisms, kurā matēriju var transformēt Garā. Šāda astroloģija ir ļoti nepieciešama tiem, kuri neuzskata sevi par autonomiem radījumiem, bet gan par personībām, kuru izaugsme un attīstība neaprobežojas tikai ar sociāli- kulturālām vajadzībām. Tie ir cilvēki, kuri piedalās Visuma kopīgajā radošajā procesā, kā daļiņu tā attīstībā ienesot savu transformāciju uz Gaismu. Viņi redz šajā procesā Laimi, taču saprot, ka tā ir tikai viena fāze bezgalīgajā attīstībā. Tie ir cilvēki, kuri jūt atbildību par mūsu Zemi. Tādu klientu nekad nebūs vairākums, jo tie ir Cilvēces progresa avangards. Viņu iekšējās brīvības līmenis ir tāds, ka tiem astroloģiskā karte kalpo tikai kā Simbols. Šāda cilvēka atšķirība no individualizētā ir tāda, ka tā Centrs atrodas visur centrā un nekur perifērijā. Tas ir Cilvēks-Radītājs.

Tātad, pirms jautāt astrologam, kas ir labi, padomājiet, kādā līmenī jūsu jautājums ir uzstādīts. Ja bioloģiskajā līmenī viss ir labi, kas nemainās un saglabā mierīgu formu, tad transpersonālajā līmenī tikai, kas mainās ir patiesi dzīvs...

Sagatavojis Andris RačsAtpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook