Vai vajag ticēt astrologu prognozēm?

 Vai vajag ticēt astrologu prognozēm?

Šis jautājums saprotamu iemeslu dēļ mani interesē jau 28 gadus.
Vienmēr, kad prognoze izradās veiksmīga, mani ir divejādas sajūtas. No vienas puses prieks par veiksmi. Taču no otras puses-vienmēr satraucos vai tas nāk par labu cilvēka paša attīstībai un gribasspēka formēšanai.
ir skaidrs, ka var uzticēties astroloģijai. Par to man šaubu nav. Taču cilvēkam ir jāsaprot, ka prognozes precizitāte būs atkarīgā no ļoti daudziem apstākļiem. Tie ir cilvēka paša iekšējie nodomi, sajūtas, gribasspēka daudzums un mērķtiecība. Tie ir daudzi ārējie apstākli-ģimenē, darbā, pasaulē. Tieši pēdējie ir vismazāk ietekmējami no indivīda puses, taču pēdējos gados aizvien VAIRĀK ietekmē notikumus indivīda līmenī. Jau ar iestāšanos ES vien ir tik daudz ārējo apstākļu!
Lūk Nasima Taleba citāts par ekonomiskajam prognozēm. Šo citātus pilnība var attiecināt arī uz astroloģiskajam prognozēm:

To, kurš tic prognozēm, daudz vairāk ietekmē prognožu kļūdas. Savukārt tas, kurš spēj atklāt prognožu trauslumu, var būt ieguvējs no šo trauslo elementu sabrukuma.

Mums, astrologiem, prognozējot, ir jāņem vēra GALVENIE faktori un par tiem jāinformē klients. Nevajag aizrauties ar pārāk daudz planētu un fiktīvo punktu izmantošanu. Konsultācijā jākoncentrējas uz galveno tēmu. Lūk vel viens viņa citāts:

Ja ir pārāk daudz informatīvo stresoru, mēs apjūkam un nespējam nošķirt signālus no trokšņiem. Tāpēc uzņēmējdarbībā jāanalizē lielie datu bloki, lēmumu nedrīkst balstīt uz sīko datu blokiem.
Vairāk skaidrosim cilvēkiem, kādēļ prognoze var realizēties kādā no veidiem. Tad tas pamudinās pašu cilvēku izmantot tā radošo potenciālu.

Citāti no U.Pīlēna grāmatas <Mans uzņēmēja kods> Zvaigzne ABC

 

 

 

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook