Astroloģiskā meditācija

Meditācija ir kā brīvi plūstoša un atgriezeniska apziņas pārveidošanās, kura ļauj nostiprināt un paplašināt prāta un zemapziņas slieksni. Pateicoties tam, ir iespējams veikt vadāmu ceļojumu personiskā psihes dziļumos, un caur to – uz jebkuru vēlamo subjektīvās pasaules daļu. Savukārt, astroloģiskās meditācijas ir pilnīgi kaut kas īpašs. Tās ievirzītas tā, lai virzītos uz noteiktu uzdevuma izpētīšanu. Tās tiek veiktas, lai iedziļinātos izpētāmajā tēmā.

Lekciju klausīšanās un grāmatu lasīšana – tas ir starts, sākums, kurš tikai ieskicē patiesās atklāsmes ienākšanu astrologa darbā. Tālāk sākās dzīvs darbs, sakrālu uzdevumu konkretizēšana, vērojumu padziļināšana un spriedumu izsmalcināšana. Datorprogrammas, lai cik tās būtu gudras un veiksmīgi izstrādātas, nekad pilnīgā nespēs aizvietot astrologu. Tikai astrologa psihe ļauj ieiet rezonansē ar pētāmo objektu un izjust to kā daļu no sevis. Datoram principā ir liegta ieeja subjektīvajā pasaulē. Astrologs, savukārt, ne tikai var, bet viņam ir pienākums izmantot savas intuīcijas potenciālu tiešiem kontaktiem ar Smalko Pasauli. Tas gan neliedz astrologam izmantot datoru kā savu palīgu, veicot sarežģītus prāta aprēķinus.

Astroloģijas apguve zināmā mērā līdzinās klavierspēles apguvei. Daudz kas jādara un jāiemācās formāli un algoritmiski, ir mācību metodikas, ir vispārīgie izpildītājmeistarības paaugstināšanas veidi utt. Taču neviens nevar aizvietot talantīgu pedagogu, neviens nevar iemācīt to stihiju un enerģijas deju, kas izlaužas no ekstāzes spēlējoša pianista pirkstiem. Un arī notis – lieta visnotaļ nosacīta, jo ir taču dažādi instrumenti. Katrā skanējumā ir savi pustoņi un nianses..

Mūsdienās datori ļauj imitēt patiesu mūziku. Datormāksla ir līdzīga īstajai. Taču tā ir nedzīva kopija. Datorprogrammas un izdrukas var tikt izmantotas cilvēku sākotnējai ieinteresēšanai par astroloģijas tēmu, piesaistot tai vairāk cilvēku. Taču svētais konsultēšanas process, Noslēpumu atklāšana, divu siržu un prāta dialogs, divu makrokosmu tuvināšanās var notikt tikai starp diviem iemiesotiem cilvēkiem.

Jebkura jautājuma apskatīšana dziļākajā līmenī prasa astrologa ieiešanu meditācijai līdzīgā stāvoklī, kad atbildes nāk nevis no formāla planētu izvietojuma horoskopā, bet no paša cilvēka (kā pie mums parasti saka – caur šo cilvēku). Zināt astroloģiju – tas vispirms nozīmē būt par CILVĒKU.

Sagatavojis Andris RačsAtpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook