Kā apgūt astroloģiju.

 Kā apgūt astroloģiju?

Astroloģijā ir izveidojušās filozofiski atšķirīgas skolas. Tam patiesībā nav liela nozīme, kādas filozofijas ietvaros jūs strādājat, jo patiešām būtiska ir tikai individuālas pieredzes nozīme, nevis grāmatās lasītais. Katram cilvēkam ir savs noteikts domāšanas veids, tāpat kā katrai kultūrai un laikmetam. Tas, ko viens indivīds uzskata par racionālu, citam var likties iracionāls. Tāpēc nav iespējama tāda augstākā astroloģijas filozofiskā sistēma, kurai piekristu visi.
Saskaņā ar visām galvenajām austrumu filozofiskajām sistēmām, saprāts var organizēt, nevis atpazīt patiesību, tam ir nepieciešama tieša uztvere.
Ja cilvēks ir apmeklējis daudzus kursus, iepazinis daudzas mācības, bet nav iepazinis sevi, viņam nav iekšēja miera. Katram pirmkārt jāiepazīst sevi. Tas jādara tiesa veidā, atpazīstot sava prata darbību. To var izdarīt, vērojot prātu, tā reakcijas uz dažādiem ārējiem un iekšējiem impulsiem, tai skaitā , planētu ietekmi. Runājot astrologu vārdiem, tas nozīmētu, iepazīt planētu dabu. Patiesībā mēs iepazīstam savas prāta reakcijas uz planētu dabu.
Zemākās zināšanas ir balstītas uz ārējo lietu, mūsu jutekļu uztverto objektu novērošanu, savukārt augstāko zināšanu pamatā ir sevis novērošana.. Zemākās zināšanas kā savu rīku izmanto prātu, savukārt augstākās zināšanas ir balstītas uz paša prata novērošanu un tam piemītošo ierobežojumu saskatīšanu. Zemākās zināšanas pilnveidojas caur prata darbību, bet augstākās zināšanas rodas no prāta pasivitātes, kura mēs ļaujam atnākt tam, kam jāatnāk un vērojam kas un kā notiek.
Lai arī mums ir nepieciešamība savienoties ar astrālo plakni un izprast dabas un planētu spēkus, tas ir tikai sākums lielākai izpratnei par dzīves garīgo būtību. Tā ir tikai saikne ar mūsu plaknei tuvāko smalko plakni. Tas ir pirmais solis, ar to vien nevar piekļūt līdz visai Patiesībai. Sperot nākošos soļus, mēs varam nokļūt līdz visas radības avotam bez starpniekiem.

Demokrātiskā apspriešana, balsošana- kam taisnība-  astroloģijā neko daudz nedod. Avis nevar ievēlēt ganu. Gadu tūkstošiem visas smalkās zināšanas ir tikušas nodotas no Skolotāja tieši, nepastarpināti skolniekam. Kādēļ tā? Ezotēriskas zināšanas ir liels spēks, ar kuru jāapietas uzmanīgi un atbildīgi. Par agru saņemtas zināšanas ļoti kaitē cilvēkam un tiem, uz kuriem šis jaunapmācītais skolnieks izmēģina tās.
Tādēļ Skolotājam, ja tas vēlas būt drošs par saviem skolniekiem(un tāds ir ikviena īsta Skolotāja princips), ir jāpārliecinās ne tikai par to, ka skolnieks ir saņēmis zināšanas, bet galvenokārt par to, ka viņš tās ir pareizi sapratis.
Puspatiesības var būt pat bīstamākas par nepatiesību.

Simboli.

Mēs esam zvaigžņu tulki. Ko tas īsti nozīmē? Mums jāmāk iztulkot zvaigžņu simboli. Katrs, kurš to ir mēģinājis darīt, saskarsies ar problēmu, ka katrs simbols var nozīmēt ļoti daudzko. Vai Jūs variet pateikt droši, ka kāda konkrēta cilvēka kartē attiecīga planēta attiecīgā māja nozīme tieši to, nevis trīsdesmit citas variācijas, kuras astroloģiski visas būs korektas? Tad talkā var nākt vēl vairāk zināšanu, rokasgrāmatas un pieredze. Taču, pat ja 99 gadījumos no 100 attiecīgais simbols attiecīgā dzimuma un laikmeta cilvēkiem nozīmēs vienu un to pašu, Jums nevar būt ne mazākās pārliecības, ka simtajam tas nozīmēs to pašu. Es esmu caur to gājis. Es zinu, kā ir, kad ik dienas pieņemot daudzus cilvēkus, izveidojas gatavas frāzes, kuras 9 gadījumos no 10 būs pareizas un raksturos situāciju precīzi. Taču atnāk desmitais un es ar savām pareizajam idejām esmu trāpījis greizi, jo šim konkrētajam cilvēkam ir savs (protams, astroloģiski korekts) scenārijs kā attiecīgā planēta izpaudīsies tajā paša horoskopa vietā. Un kur nu vēl attīstības līmeņi! Mēs taču augam- to vairumā gadījumu var teikt par astrologu klientiem, kuri, atšķirībā no nemeklējošiem, attīstībā iestrēgušajiem, parasti ir diezgan augstā garīgā līmenī

Iztēles nozīme

Veselums kooperatīvi reaģē uz katras savas daļiņas izmaiņām. Pie tam saprast un novērtēt visus daudzveidīgos faktorus, kas savstarpēji mijiedrabojas, ar loģiskā prāta palīdzību nav iespējams. Tieši tāpēc astrologi tik neatlaidīgi cenšas attīstīt sevī intuitīvo spēju saprast jautājuma būtību. Ceļš uz pilnību astroloģijā ir tikai viens- meditācijas prakse un apgaismības meklējumi. Pēdējā bez reliģiozi garīgiem meklējumiem praktiski nav sasniedzama. Astroloģija apbrīnojamā veidā pati kultivē, apgaro cilvēku, kurš daudzus gadus cītīgi to mācās. Pie tam audzināšana it kā notiek pati no sevis, pilnībā atbilstoši meklētāja individuālajām īpašībām un patiesajām vajadzībām. Astroloģija ir kā svētīga straume, kas ielīst no harmoniskas nākotnes mūsu nemierīgajā tagadnē. Tie, kuri sajūt un apjēdz būtisko reliģijas un astroloģijas mijiedrebību un kopību, spēs pat visgrūtākajā situācijā iegūt stingru pamatu zem kājām. Mans ceļš uz garīgumu sākās caur astroloģiju nevis astroloģija sakās caur garīgumu.

Atradis, sapratis un papildinājis Andris Račs

 

 

 

 

 Atpakaļ

©Andris Račs 2010, materiālus drīkst pārpublicēt tikai ar atļauju,
ar norādi uz avotu: www.astrologos.lv

Seko: Facebook