Horārā astroloģija 2.daļa

                                                                                                      

Fundamentāls mācību lidzeklis Horāraja astroloģijā 2.daļa

Fragments ieskatam:
PIEAUGOŠI (LABIE) UN IZJŪKOŠI (KREISIE)
PLANĒTU ASPEKTI

Viena planēta attiecībā pret citu, kas izvietota trešajā vai vienpadsmitajā zodiaka zīmē to secībā, atrodas sekstila aspektā, ja loks starp tām ir 60.
Ja ātrākā planēta – trešajā zīmē attiecībā pret lēnāko, tā atrodas kreisajā (izjūkošā) sekstila aspektā, bet ja – vienpadsmitajā, tad – labajā (pieaugošā). Tieši tāpat, ja ātrākā planēta – ceturtajā zīmē attiecībā pret lēnāko, tā atrodas kreisajā kvadratūrā, bet desmitajā – labajā, attiecīgi piektajā – kreisajā trigona aspektā, bet devītajā – labajā.
Pats stiprākais no aspektiem – savienojums, pēc tam opozīcija, pēc tam labā kvadratūra, pēc tam kreisā kvadratūra, pēc tam labais trigons, pēc tam kreisais trigons, par tiem vājāks labais sekstils un pats vājākais – kreisais sekstils. Stiprākais mazina vājākā spēku.
Aspekta spēku šajā kontekstā nosaka tā ietekme uz situācijas attīstību un iznākumu: cik lielā mērā tā atrodas jautājuma uzdevēja kontrolē. Tā visi izjūkošie aspekti saistīti ar paša kverenta vai protagonista, ja jautājums uzdots par citu personu, tiešu iniciatīvu, tāpat kā pieaugošie aspekti atspoguļo spēku ietekmi, kam ir ārējs, attiecībā pret kverentu objektīvs raksturs.

 

KRITISKIE GRĀDI

Horārajā kartē ir noteikts skaits jūtīgo punktu, ko sauc par kritiskajiem grādiem.
Kritiskos grādus izskata kā noslēgumu ietekmējošus tikai tajā gadījumā, ja kritiskajā grādā atrodas kāds no signifikatoriem, Mēness, ASC vai stūra mājas virsotne.
Uz kritiskajiem grādiem, pirmkārt, attiecas grādi, kas atrodas uz zīmju robežas.
Katras zīmes pirmie un pēdējie grādi skaitās kritiski.
Ja horārajās kartēs pazudušā meklēšanai pazaudētās lietas signifikators maina zīmi, tas runā par to, ka lietu kaut kur pārvietojuši un var izrādīties, ka to vairs neatradīs.
Galvenais signifikators nulles grādā var nozīmēt, ka cilvēks, kuru significē šī planēta, it kā nonācis jaunas pieredzes sfērā. Viņš nokļuvis situācijā, kur viņam nav mājas darbu un nākas improvizēt, procesā optimizējot savu darbību. Tai pat laikā kverents vai protagonists šajos gadījumos var atgriezties pie iepriekšējās pieredzes, kas jaunajos apstākļos var kaitēt.
Tādēļ natālajā astroloģijā tiek uzskatīts, ka, ja planēta atrodas kādas zīmes nulles grādā, tad šīs planētas un tās pārvaldītās mājas lietās pats kverents atrodas it kā nestabilā stāvoklī: pagātnes pieredze „velk viņu atpakaļ”. Signifikatora, ASC vai Mēness atrašanās zīmes pēdējā grādā tāpat ir nestabila, jo cilvēku vilina jaunas pieredzes robežas, ko viņš iztēlojas tikai abstrakti.
Kritiskuma ideja saistīta ar to, ka situācija var attīstīties jebkurā, bet neparastā veidā un iepriekš grūti pateikt, ar ko lieta beigsies.
Tiek uzskatīts, ka signifikatoram vai Mēnesim nonākot kritiskajā grādā, situācija atrisinās pietiekami ātri. Pie stipras Mēness, signifikatoru pozīcijas, kā arī atbilstošiem aspektiem, var pieņemt, ka lieta atrisināsies par labu kverentam, un – otrādi, ja Mēness un signifikatoru pozīcija ir vāja.
Ja kritiskajā grādā nokļūst otrais signifikators, tad konkrētajā gadījumā jāskatās, cik tas ir svarīgs tieši šajā jautājumā.
Kritiskie grādi ietekmē galīgo atbildi, tomēr nozīmes ziņā tie ir otrā līmeņa faktori. Tas ir, ja atbilstoši galveno signifikatoru labajām īpašībām un to savstarpējam aspektam paredzams, ka lieta beigsies kverenta labā, tad kritiskā grāda ietekme šo rezultātu nevar atcelt, bet var piedot lietai zināmu niansi. Un, vadoties no tā, var izdarīt secinājumu, kādā situācijā pieņemts tas vai cits lēmums.
Alternatīvās kartēs, kad ne pārāk skaidrs iespējamais rezultāts, kritiskie grādi var nosvērt svaru kausus uz to vai citu pusi.


MĒNESS MEZGLU GRĀDI

Agrāk minēts, ka Ziemeļu Mēness mezglam piemīt Jupitera raksturs un tas skaitās pozitīvs, Dienvidu Mēness mezglam ir Saturna raksturs un tas skaitās negatīvs.
Bez tam Mēness mezgli nosaka vides attiecības ar izskatāmo situāciju, t. i., pauž, kā šī situācija iekļaujas kopējā sociālā plūsmā un saskan ar to, kas dotajā brīdī pieļaujams un pieņemts sabiedrībā. Galveno signifikatoru (īpaši kverenta signifikatora) aspekti ar Mēness mezgliem raksturo to, cik lielā mērā kverents atbilst tām prasībām un uzstādījumiem, kas pieņemti sabiedrībā.
Ziemeļu Mēness mezgls demonstrē it kā specifisku atbalstu lietām, ko pārvalda māja, kurā tas atrodas.
Tas var būt atbalsts vai nu no kāda konkrēti, vai no kādas grupas. Katrā konkrētā gadījumā tas atkarīgs no konkrētajiem apstākļiem, bet kverenta personiskās lietas kaut kādā veidā saskaras ar sabiedrības lietām.
Galvenā signifikatora un Mēness mezglu labvēlīgs aspekts norāda uz to, ka lietā, par kuru jautāja, ir kaut kas, kas veicina labvēlīgu risinājumu. Tāpēc trigons, sekstils un savienojums ar uzlecošu Mēness mezglu skaitās ar labvēlīgu ietekmi, kas veicina jautājuma atrisinājumu par labu kveretam.
Uzlecoša Mēness mezgla atrašanās kartes mājā pastiprina planētu un lietu, kas attiecas uz šīs mājas sfēru, darbību.
Norietošs Mēness mezgls – tā ir kavēšanās pazīme kverenta nepietiekamas aktivitātes dēļ: viņš ieņem pasīvu pozīciju viņu interesējošā lietā. Vispārīgi runājot, Dienvidu Mēness mezgls raksturo kverentu kā personību, kas darbojas neatbilstoši tam, ko vajag darīt. Tā var būt neuzmanība vai kaut kas vēl, bet var teikt, ka šis cilvēks neiekļaujas sociālajā plūsmā. Viņš uzvedas tā, ka apkārtējie nesaprot viņu, vai viņa darbības apkārtējiem liekas „ārpus rāmjiem”, nepierastas vai nepiedienīgas.
Astrologi uzskata, ka, ja galvenais signifikators, Mēness vai ASC atrodas Mēness mezglu grādā, tad lieta attīstās fatālā veidā: kverents it kā palaidis programmu, kas iet pati par sevi, un visi mēģinājumi izmainīt notikumu gaitu parasti nenoved pie vēlamā rezultāta.
Fatālums ir kā negatīva, tā arī pozitīva rakstura. Kverents ar savām darbībām var negaidīti piesaistīt aktīvu palīdzību no apkārtējo puses: sabiedrība izrādās ieinteresēta vai kaut kādā veidā piedalās viņa lietā, viņa intereses un sabiedrības intereses lietā, kas kļuvusi par jautājuma priekšmetu, var sakrist.
Atrašanās aspektā vai savienojumā ar Mēness mezglu, pat Ziemeļu, neizslēdz nepieciešamību analizēt signifikatoru zīmē, mājā. Vājš tas vai stiprs – tas ir jāizskata vispirms. Jāņem vērā, ka tie ir it kā otrā līmeņa faktori. Reizēm tie var kļūt noteicošie, bet visbiežāk tas tomēr ir kaut kas, kas tikai piešķir nianses galvenajiem notikumiem.

 

Atpakaļ

Seko: Facebook