Elektīvā astroloģija

                                                              

Šis izdevums jums palīdzēs izvēlēties labāko laiku lai uzsāktu kādu svarīgu darbu, pirkumiem, kāzām u.t.t. Izmantojams gan iesācējiem, gan profesionāļiem.

Fragments ieskatam


Pirmā nodaļa

Ievads:

IZVĒLES ASTROLOĢIJAS (ELEKTĪVĀS ASTROLOĢIJAS) VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
 

Elektīvo astroloģiju izmanto, lai izvēlētos vislabāko laiku sākumam. Izvēles astroloģijas mērķis – labs rezultāts, un visi praktiskie noteikumu īpašā veidā vērsti tieši uz to. Daudzi no šiem noteikumiem pamatojas uz horāro astroloģiju, kuras apakšnodaļa ir elektīvā astroloģija. Horārā astroloģija – tā ir atbildēšanas māksla uz jautājumiem kartes analīzes ceļā, kura sastādīta noteikta jautājuma uzstādīšanas momentā,. Horārā astroloģija atbild uz jautājumu un atspoguļo visus apstākļus, kas iesaistīti jautājumā. Atšķirībā no horārās astroloģijas, kura atbild postfactum, elektīvā astrploģija jautājumam tuvojas jau iepriekš un „izvēlas” piemērotu laiku vēlamā rezultāta sasniegšanai. Kaut arī noteikumi ir tie paši, to izmantošana ir atšķirīga.

Elektīvo karti sastāda vietai, kur noteiktā laikā nākotnē plānots notikums. Elektīvā karte vispiemērotākajā veidā iegūs labumu no vislabvēlīgākā planētu stāvokļa jebkurā noteiktā dienā. Tā kā elektīvajā darbā Mēnesim pieder primārā nozīme, tas ir noteicošais, kaut gan vērā ņem arī elektīvā jautājuma pārvaldniekus. Aplikatīvie Mēness aspekti apraksta elektīvā jautājuma gaitu. Saule un Mēness labā izvietojumā vienmēr uzlabo izvēli un veicina labu rezultātu.

Elektīvais laiks – tas ir precīzs moments, kurš izraudzīts kaut kādam sākumam. To izrēķina, lai jums konkrētā jautājumā rastos priekšrocības. Izraudzītajam laikam ir dubults mērķis. Galvenais – pastiprināt indivīda pasākumu. Šo indivīdu vienmēr parāda 1. māja un Mēness. Otrais – pastiprināt elektīvā jautājuma māju. Māju nosaka izvēles galvenā tēma. Izrēķinot pareizo laiku, jāpatur prātā beigu moments. Šis ir moments, kad jūs vairs nekontrolējat jautājumu un situāciju vairs nepārvaldāt. Frāze „Pasludinu jūs par vīru un sievu” kāzu ceremonijā ir noslēguma piemērs. Elektīvajam laikam jāatbilst frāzes sākumam, nevis ceremonijas sākumam. Līdz šīs frāzes sākumam jebkura no pusēm vēl var atteikties. Ja jūs pa pastu parakstīšanai sūtāt dokumentus, tad beigu moments ir vēstules iemešana pastkastītē. Kamēr dokumenti pie jums, jūs tos kontrolējat. Ne vienmēr viegli noteikt beigu momentu, - kā noteikumu var pieņemt tieši momentu, kad beidzas jūsu kontroles iespējas. Bieži tā gadās, kad esat spēruši pirmo soli kādā pasākumā, bet ne vienmēr.

Sastādot elektīvo karti, vērā ņem kā dabisko, tā natālo elektīvā jautājuma pārvaldnieku. Tomēr dabiskajam pārvaldniekam pieder primāra nozīme. Dabiskais pārvaldnieks – tā ir planēta, kura atbilst tematam. Piemēram, katrai izvēlei, kura skar laulību noslēgšanu vai attiecību jautājumus, jāraksturojas ar stipru un labu Venēras pozīciju. Tas ir pirmais noteikums, kaut gan arī 7.mājas pārvaldnieks jāņem vērā. Ideāls variants - laulības noslēgšanas izvēle raksturojas ar stipru Venēru un Mēnesi, kurus neskar kaitīga ietekme, un harmoniskiem aspektiem ar natālās septītās mājas pārvaldnieku. Svarīgu dokumentu parakstīšana arī prasa stipru Merkūru. Biznesa jautājumiem labvēlīga situācija, kad Saturns, Jupiters un Saule atrodas labās savstarpējās konfigurācijās. Elektīvā jautājuma dabiskos pārvaldniekus vienmēr labāk pastiprināt. Nākošo vērā ņem apstākli – tā ir māja, kura pārvalda elektīvo jautājumu. Tā ir māja, kura atbilst izvēles galvenajam tematam. Šo māju nepieciešams pastiprināt un izdevīgi savienot ar pirmo māju. Septītā māja – laulību māja, bet desmitā – biznesa māja. Izvēlē, kura saistīta ar biznesu, nepieciešami pozitīvi aspekti starp pirmās un desmitās mājas pārvaldniekiem. Var sākt ar pozitīvu aspektu meklēšanu starp Mēnesi un planētu, kura pārvalda elektīvo jautājumu. Elektīvā astroloģija ņem vērā tikai aplikatīvos aspektus. Ja viens no aspektiem separatīvs, iespējas beidzas. Mēness var veidot visus aplikatīvos aspektus, kamēr neatstāj zīmi, kurā atrodas. Citiem vārdiem sakot, Mēness nav atkarīgs no citiem debess ķermeņiem. Katrs aplikatīvais aspekts apraksta elektīvā jautājuma daļu. Mēness fināla aspekts parāda rezultātu un ir svarīgākais faktors. Pēdējais pozitīvais aspekts ļoti svarīgs darba sekmīgai pabeigšanai.

Lielā mērā elektīvais darbs pakļauts laika ierobežojumam. Tāpēc nepieciešams pastiprināt Mēnesi. Sāciet ar dienas meklēšanu, kurā tas veido vispozitīvākos aspektus. Augošs Mēness veicina izaugsmi, to jāpastiprina zīmei, bet ideālā variantā, lai neveidojas saspringti aspekti ar Sauli vai planētu, kura pārvalda elektīvo jautājumu. Mēness dilšanas fāze veicina konsolidāciju un uzsākto lietu pabeigšanu. Elektīvā datuma noteikšanā jāizvairās no periodiem, kad Mēness zaudē kursu. Dabības, kuras uzsāktas šajā periodā, nebeidzas tā, kā plānots. Horārajā astroloģijā, ja Mēness zaudējis kursu un tiek uzdots jautājums, astrologs var atbildēt: „Tas ne ar ko nebeigsies”. Mēness nekontaktē ar citām planētām, tāpēc nekādas darbības nenotiks. Tāpat arī elektīvajā kartē.

Ascendenta pārvaldniekam jābūt stipram, labā aspektā ar Mēnesi un planētu, kura pārvalda elektīvo jautājumu. Pirmā māja un tās pārvaldnieks vienmēr pārstāv indivīdu, kurš uzsāk darbību, - arī tiem jābūt stipriem. Nepieciešams pozitīvs aplikatīvs aspekts starp planētu, kura pārvalda indivīda pirmo māju un planētu, kura pārvalda elektīvā jautājuma māju. Ja kontakta nav, nekādas darbības nenotiks. Mēness vienmēr ir indivīda pirmās mājas līdzpārvaldnieks un var tikt izmantots divu māju savienošanai. Centieties turēt pēc iespējas tālāk no ascendenta un ārpus pirmā kvadranta „sliktās” planētas. Sliktās planētas pirmajā kvadrantā var traucēt elektīvā jautājuma attīstībai. Saturns var aizkavēt vai prasīt laba rezultāta sasniegšanā lielas pūles. Urāns parasti sagādā negaidītas problēmas vai graujošu ietekmi. Neptūns var norādīt uz informācijas trūkumu, dezinformāciju vai nelabvēlīgu tiesas spriedumu. Plutons norāda uz nepieciešamību no kaut kā atbrīvoties, pirms ķerties pie darba. Mēģiniet izvairīties no signifikatoriem ar retrogradu kustību. Tā ir planēta, kura pārstāv jebkuru svarīgu indivīdu vai jautājumu elektīvajā kartē. Retrogrāda apstākļi ir vājāki, planēta nevar labi funkcionēt. Elektīvajā kartē māju kuspīdu zīmēm arī jābūt labvēlīgām. Kardinālas zīmes palīdz straujai darbībai un stimulē iniciatīvu. Fiksētās zīmes atbalsta procesa turpināšanos. Sevišķi tas vēlamas ilgtermiņa līgumiem, tādiem kā laulība vai projektiem, kuriem paredzama perspektīva. Mutablas zīmes atbalsta pārmaiņas un derīgas, ja lēmuma pieņemšanā nepieciešama elastīga attieksme. Fortūnu daļēji uzskata par labvēlīgu, ja tā atrodas mājā, kura pārvalda elektīvo jautājumu. Tāpat labi, ja tai savienojums ar ascendentu. Tai labvēlīga ietekme un var piederēt ievērojama loma. Tomēr slikti, ja tā atrodas astotā vai divpadsmitā mājā, ja vien izraudzītais temats neattiecas uz vienu no šīm mājām. Jebkurā no šīm mājām to uzskata par neveiksmīgu. No kritiskajiem grādiem - 0 un 29 jāizvairās. Kuspīda vai planēta kritiskajā grādā ietekmē kā nelabvēlīgs apstāklis. Indivīds vai jautājums, ko tā pārstāv, ir vai nu pārsteidzīgs, vai nokavējies. Tāpat jāizvairās arī no „sliktajiem” grādiem. Tie ir Vērša 24., Vērša 29. un Skorpiona 19. grāds. Indivīds vai jautājums, ko šīs planētas pārstāv vienā no šiem grādiem, ir nestabili.

Indivīda natālā karte, izvēloties veiksmīgu laiku, spēlē galveno lomu. Dzimšanas karte parādīs indivīda noslieci visos jautājumos un atbalstīs izvēles būtību. Dzimšanas karte apstiprinās, vai mērķis ir reāls. Tāpat jāizpēta tekošie planetārie cikli, lai apstiprinātu to, ka izvēle piepildīsies. Tas viss norādīs, vai laiks izraudzīts veiksmīgi. Sevišķi interesants Saturna cikls. Saturna tranzīti natālajā kartē saskan ar šķēršļiem mērķa sasniegšanā. Ja, piemēram, Saturns veido saspringtus aspektus ar Sauli, tad var rasties grūtības biznesa jautājumos. Noteikti vieglāk gūt panākumus elektīvajā astroloģijā, ja tekošie cikli harmonizē ar izvēles nodomiem. Tomēr elektīvā karte patiešām ir ļoti precīza un tai vienmēr jāatspoguļo labākais laiks vēlamā rezultāta sasniegšanai.
 

 

Atpakaļ

Seko: Facebook