Horārā astroloģija. Kā atrast pazudušo.

                                                             

Izdevumā sīki un konkrēti aprakstīta metode, ar kuras palīdzību var atrast visu, kas pazudis, ka arī noskaidrot kurš to ir izdarījis. Autoram ir vairāk kā 30 gadu pieredze horārajā astrologijā.

Fragments ieskatam

Ja otrās mājas pārvaldnieks atrodas tuvu nākošajai zīmei (atrodas zīmes 29 un vairāk grādos), tas nozīmē, ka lieta pārvietojas, maina atrašanās vietu. Ja pārvaldnieks ir tikko mainījis zīmi (atrodas zīmes 0 grādos vai mazliet vairāk), tad pazaudētā lieta tikko pārvietojusies uz citu vietu. Šādos gadījumos aplūkojiet iepriekšējo Zodiaka zīmi, lai noteiktu iepriekšējo lietas atrašanās vietu vai nākošo zīmi, lai atpazītu jauno atrašanās vietu. Šo principu pielieto gadījumos, kad otrās mājas kuspīdas pārvaldnieks atrodas uz zīmju robežas. Ja jūs atrodat mājas pārvaldītāju, kas tuvojas šīs mājas 29-tajam grādam (jebkuras mājas beigās-tulk.piez.), arī tā ir droša norāde uz to, ka priekšmets gatavojas pārvietoties. Ja otrās mājas pārvaldnieks tikko ir iegājis mājā, lieta visticamāk tikko ir izmainījusi atrašanās vietu. Vienmēr pārbaudiet māju, lai noteiktu un atpazītu lietas jauno atrašanās vietu.
Mana 34 gadu pieredze, burtiski tūkstoši nolasītu horāro karšu, lai atbildētu uz klientu jautājumiem, ir parādījusi, ka ir stingra korelācija starp pašiem pēdējiem un pašiem pirmajiem zīmes grādiem un pazaudētās lietas atrašanās vietu pie durvīm, loga, izejas kā arī kārbā vai sūtījumā un ka priekšmets vai lieta šajā gadījumā ir tikko sākta pārvietot vai tikko pārvietota. Tas pats apgalvojums ir spēkā, ja otrās mājas pārvaldnieks atrodas jebkuras mājas kuspīdā divu grādu robežās (te domāts iepriekšējās mājas pēdējais grāds un nākošās mājas, kas tai seko, pirmais grāds). Stihija, uz kuru attiecināma zīme otrās mājas kuspīdā, tāpat kā otrās mājas pārvaldnieka stāvoklis - tas ir lielisks pamatnorādījums par meklējamās lietas atrašanās vietu. Gaisa zīmes otrajā mājā norāda uz pašu augstāko vietu istabā vai telpā. Uguns zīmes norāda, ka lieta atrodas aptuveni vidējā augstumā, tai pat laikā ūdens zīmes runā par zemāku līmeni istabā, zem grīdas līmeņa - piemēram pagrabā. Zemes zīmes norāda, ka jāmeklē uz zemes vai grīdas. Turpinājumā es jums piedāvāju nodaļu “ Dekāni “, kas palīdzēs novērtēt augstumu. Virzienu tabula parādīs jums, cik svarīgs ir otrās mājas pārvaldnieks, lai noteiktu meklējamās lietas atrašanās virzienu pēc debess pusēm.
 

 
 

Atpakaļ

Seko: Facebook