Solārās kartes analīze

                                                                            

Prognožu astroloģijas neatņemama sastāvdaļa ir solārās kartes. Ja 90.gadu izdevumā  Solars ir aprakstīti tikai planētu un māju izvietojumi, tad šajā izdevumā aprakstītas Solārās kartes analīzes principi, prioritātes, kā arī praktiska pielietošana.

Fragments ieskatam:
Analizējot solāros namus, uzliktus uz natālajiem bez planētu analīzes, iegūstam cilvēka visu dzīves sfēru attīstību gada laikā. Un nekādi notikumi no šī apraksta vēl neizriet. Tas tikai ir stimuls, lai katra dzīves sfēra kaut kādā veidā un caur kaut ko sevi izpaustu.
Šīs dzīves sfēras izpausme notikuma veidā iespējama tad, ja uz skatuves ir darbojošās personas – planētas mājās. Tātad nākošais posms ir planētu un punktu analīze solārajā namā – katrā no tiem. Interesanti, ka solārās planētas, protams, projicējas arī uz noteikta natālā nama, ar to it kā cementējot solārā un natālā nama saistību. Šajā analīzes posmā jau iezīmējas varbūtējo notikumu aprises.
Parasti tam seko trešais etaps – visdažādāko savstarpējo aspektu izskatīšana. Dažādu astroloģijas skolu uzskati kardināli atšķiras jautājumā par to, kuriem aspektiem galvenā nozīme – iekšējiem solāra aspektiem vai solāra un radiksa savstarpējiem aspektiem. Secinājumi, kas radušies manu pētījumu rezultātā, īsumā ir šādi: ir nozīme izskatīt visa veida aspektus. Tikai nepieciešams pašam skaidri saprast atšķirību starp šiem abiem aspektu kopumiem. Tajā laikā, kamēr solāra iekšējie aspekti patiešām apraksta solāra planētu un punktu saistību, kas gada laikā noved līdz noteiktiem notikumiem. Radiksa un solāra savstarpējie aspekti apraksta šo notikumu saistību ar notikumiem, kas iziet ārpus izskatāmā laika perioda, vai arī – gada notikumu kopīgo saistību ar noteiktām nativusa personības rakstura iezīmēm.
Piemēram, pozitīvi aspektēta Solāra saule (un radiksa arī, protams) 10. Solāra mājā mažorā aspektā ar radiksa Marsu no 1. nama var liecināt par kāpšanu pa karjeras kāpnēm (ja to apstiprina citi solāra rādītāji), pateicoties agrāk izrādītai iniciatīvai vai rīcībai, sava veida varoņdarbam, kā arī pateicoties cilvēka rakstura īpašībai – iniciatīvas bagātībai. Precizēt, kas tieši izraisīs kāpumu karjerā, varēs ar nākošo solārā horoskopa analīzes principu.
Neraugoties uz acīmredzamo aspektu – kā katras kartes elementa svarīgumu, to apraksti literatūrā ir vispārinājumu pārpilni un balstās galvenokārt uz aspektējamo planētu raksturojumiem un pašu aspektu attiecību raksturu. Tam, protams, zināmā mērā ir nozīme arī solārās kartes – kā astroloģiskās izpētes objekta – gadījumā. Turklāt priekšroka tiek dota savienojumiem, šāds spriedums nav bez pamata.
Bet kopīgais aspketu skaits abos kopumos un to jēdzieniskā dažādība dažkārt ir tik liela, ka izvilkt konkrētu papildu informāciju, lai aprakstītu prognozējamos notikumus var droši vien tikai ar neparasti attīstītas intuīcijas palīdzību.
Visi piedāvātie analīzes posmi ir veikti. Iznāk kaut kas līdzīgs fakta konstatācijai – teiksim – transporta negadījums. Vai – ķirurģiska operācija. Ja piemīt laba intuīcija un ja pārvalda astroloģiskās interpretācijas pamatus, astrologs spēj vēl kaut kā papildināt savu ziņojumu ar kādām detaļām. Piemēram – norādīt, cik negadījumu raksturu vai operējamo orgānu. Un arī to, diemžēl, ne vienmēr.

 

Atpakaļ

Seko: Facebook