Direkcijas

                                                                                                         

Augsta līmeņa prognožu astroloģijas rokasgrāmata praktizējošam astrologam un studentam.

Fragments ieskatam

5. Radiksa ietekme attiecībā pret direkciju efektiem ir apgriezti proporcionāla vecumam, kurā tas notiek.
Pagātne ir nākotnes sakne, pagātne mainīs topošo direkciju vērienu un intensitāti. Viegli var saprast, ka veids, kādā cilvēks reaģēs uz astrālajiem strāvojumiem, būs atkarīgs no iepriekšējām reakcijām. Tāpēc jūs viegli sapratīsiet, ka tas, kurš analizē, zinot savas reakcijas, tas spēcīgi izmainīs savu likteni. Un ir dabiski, ka sākotnējā ietekme, kuru viņš ir saņēmis dzimšanas brīdī, pavājinās, pārveidojās vai pastiprinās ar vecumu. Šis likums neatceļ 1 likumu, vienmēr vajag palikt radiksa iespēju robežās, lai interpretētu direkcijas, taču vajag domāt arī par to, ka no 20 līdz 50 gadiem, atbilstoši iepriekšējam noteikumam, Saule (griba, brīvība, vara) ar savām direkcijām var ienest jaunu orientāciju cilvēka dzīvē.
6. Visas direktīvās planētas darbojas
1) atbilstoši aspektam, kuru tie veido ar punktu vai planētu uz kuru virzās;
2) pēc savas dabas un savas nozīmes radiksā un;
a) atbilstoši mājai un zīmei, kuru tie ieņem radiksā;
b) pēc savas dominantes radiksā;
3) atbilstoši mājai un zīmei, kurā tie virzās direkcijās;
4) atbilstoši planētai, pret kuru īstenojas direkcija;
a) atbilstoši planētu dabai un vērtībai veidojas aspekts;
b) atbilstoši tās dominantei, zīmei un mājai, ko tā ieņem.
7. Labvēlīga direkcija ir jo labāka, jo spēcīgāka direktīvā planēta ir radiksā. Kaitīgās direkcijas ir jo bīstamākas, jo vājāka un sāpīgāka ir direktīvā planēta.
Šo likumu ir viegli saprast, grūtības ir nosakot katras direkcijas skaitlisku izpausmi atkarībā no planētām, kuras piedalās aspektā un to debesu un zemes atrašanās vietu debesu kartē.
8. Direkcijās tieši direktīvā planēta uzdot toni tai planētai, pret kuru veido aspektu.
 

Atpakaļ

Seko: Facebook