Biznesa astroloģija

                                                              

Praktisks ceļvedis astrologa un uzņēmēja sadarbībā. piemēri no 90.gadu astrologu un uzņēmeju sadarbības.

Fragments ieskatam

Pēc darbinieka pieņemšanas darba firmā viņam ir saruna ar astrologu. Tiek izveidota natālā karte, kuru izmanto, lai risinātu radušās situācijas.
Darba ar kadriem interesi raisa astroloģiski labvēlīgas dienas, lai pieņemtu darbā konkrētajā firmā darbiniekus. Tieši šajā laika atnāk vispiemērotākie kandidāti. Vēlams, lai sajās dienās tiktu ievietota darba piedāvājumu reklāma.
Periodiski, ka jau katra formā, darbinieki aiziet no darba dažādu iemeslu dēļ. Izveidojušās situācijas analizēšana ari ietilpst astrologa darbības sfērā, lai uzņēmuma vadībai ieteiktu censties noturēt šo darbinieku, vai diemžēl konstatēt, ka tas ir neiespējami.
Tātad darbs ar kadriem astrologam nozīme gan pieņemt vēlamākos darbiniekus gan noskaidrot kāpēc tie aiziet no darba.
Otrs darba virziens astrologam, kurs sadarbojas ar uzņēmumu- tas ir sastādīt prognozes un rekomendācijas, pie tam prognozēšanas apjoms varētu būt gadi, lai redzētu uzņēmuma attīstības perspektīvu, vai dažas dienas, lai izskatītu konkrētas aktuālas situācijas.
Pamatievirzes uzņēmuma darbības prognozēšanā:
- prognozes izveidošana vienam-diviem gadiem, lai veidotu firmas ilglaicīgo politiku
- informācijas ienākšanas prognozēšana, lai noslēgtu līgumus un veidotu darījumus viena mēneša intervālā;
- noteikt labvēlīgāko laiku reklāmas izvietošanai;
- noteikt labvēlīgāko laiku lai pieņemtu jaunus darbiniekus
- prognozēt kā noslēgsies attiecīgajā laika noslēgtie līgumi
- dažādu prezentāciju prognozēšana
- mēneša prognožu sastādīšana darbiniekiem, ievērojot darba specifiku
- darba efektivitātes prognozēšana darbiniekiem un aģentiem kvartāla periodā
- prognozēt vēlamo laiku, lai noslēgtu līgumu
Tādejādi ir ļoti plašs lauks prognozēšanai. Katram no prognozēšanas veidiem ir sava specifika, kura padziļināti ir izpētīta un aprakstīta attiecīgajā grāmatas nodaļā.
 

Atpakaļ

Seko: Facebook