Finansu astroloģijas pamati

                                                              

Amerikāņu astrologa grāmatā aprakstīts ar ko jāsāk, sākot apgūt finansu astroloģiju. Pastāstīts par to, ka jālieto efemerīdas, kādas grāmatas jāstudē, kādas datorprogrammas jālieto. 1999. gada materiāls. Tā palīdzēs labāk plānot savu un klientu finansu pasauli.

Fragments ieskatam

PIRMĀ NODAĻA
IEVADS ĢEOKOSMISKAJĀ IZPĒTĒ UN FINANŠU TIRGUS HROGNOZĒŠANĀ

Tas, ko jūs grasāties lasīt, var pilnībā izmainīt jūsu priekšstatus par finanšu tirgus analīzi.
Ģeokosmisko pētījumu loma tirgus hrognozēšanā nav plaši pazīstama tēma. Ar finanšu tirgiem saistītajām aprindām tā, kā likums, šķiet vēl noslēpumaināka. Lielākā daļa tirgus analītiķu vispār nav nodarbojušies ar ģeokosmisko izpēti un sliecas uzskatīt, ka ģeokosmiskās signatūras – kā tirgus hrognozēšanas instruments – ir rada māņticībai, un ka tās praktizē indivīdi, kas labākajā gadījumā ir sava veida maldu varā. Pat ar tiem biržas mākleriem, kas ir astroloģiski orientēti, pastāv problēma – gan pretējas dabas. Viņi parasti uzskata, ka ģeokosmiskie pētījumi tirgus analīzē ir lietojami kā stand alone jeb neatkarīgas hrognozēšanas sistēmas. Gan vienā, gan otrā gadījumā jāteic: nekas nevar būt tālāk no patiesības.

Šīs abas galējās nostājas vienprātīgi ieņem tie finanšu tirgus praktiķi, kam nav personiskas pieredzes otras nometnes kompetences jomā. Tāpēc atļaujiet sākt, izskaidrojot, kā tirgus hrognozēšana attiecas uz tirgus analīzi, un pēc tam, kā ģeokosmiskās signatūras attiecas uz tirgus hrognozēšanu, tai izpratnē, kā to praktizē MMA, Inc. – viens no globālajiem līderiem Market Timing (tirgus hrognozēšanas) produktu un pakalpojumu jomā.


*) hrognoze (no grieķu chronos laiks + prognosis prognoze): hronoloģiskā prognoze; īstermiņa virzienmaiņu prognostiskie laika aprēķini. Latviskojums šīs grāmatas izpratnē lietojamam angļu jēdzienam timing.
MMA tirdzniecības filozofija postulē, ka panākumus finanšu un preču tirgos nosaka trīs faktori: 1) precīza analīze; 2) tirdzniecības plāns (trading plan), kurā šīs analīzes ģenerētie signāli apvienoti ar pienācīgiem riska menedžmenta parametriem, un 3) disciplīna sekošanā tirdzniecības plānam.

Pirmais no šiem punktiem – precīza analīze – ir MMA primārajā uzmanības lokā. Nevar tirgū pastāvīgi kļūdīties un vienlaikus cerēt uz peļņu.

Precīzā tirgus analīze ir atkarīga no trim faktoriem: 1) tendenču analīzes, 2) tirgus hrognozēšanas un 3) tehniskās analīzes.

1. Tendenču analīze. Tā ir māksla noteikt tirgus virzību (cenas krīt: bull vai cenas ceļas: bear). Zināt, vai pamattendence ir kāpjoša (bull) vai krītoša (bear), ir būtiski pienācīgai analīzei un sekmīgai tirdzniecībai. Virknē dažādu pētījumu tirgus pamattendences noteikšanai izmanto virkni dažādu kritēriju. Daži no šiem pētījumiem ietver, piemēram, sekojošos četrus: fundamentālo analīzi, Eliota Veiva (Elliot Wave) analīzi, tehnisko analīzi un ciklu analīzi.

2. Tirgus hrognozēšana. Zināt, kad tirgus tuvojas nozīmīgam maksimumam (crest) vai minimumam (trough), ir būtiski pienācīgai tirgus analīzei un sekmīgai tirdzniecībai. Piedevām tas ir ļoti grūti. Tirgus hrognozēšana tāpat ir daudzu dažādu pētījumu fokusā, un katram no tiem ir savs likumu un noteikumu komplekts. Daži no šiem pētījumiem ietver: Ganna (Gann), ciklu un ģeokosmisko metodi. Pie pēdējās pieder astroloģiskā planētu izpēte.

3. Tehniskā analīze. Pirms tirgus virzienmaiņām bieži notiek izmaiņas tirgus dinamikā (momentum) un/vai savstarpēji saistītas tirgus diverģences. Šo matemātiski aprēķināto attiecību pētījums, cenu vai shēmu (patterns) izteiksmē, var palīdzēt noteikt, vai kāda konkrēta cenu kustība uzskatāma par nozīmīgu vai nē.

Šīs visas trīs tirgus analīzes formas var integrēt. Tās cita citu var atbalstīt un papildināt. Kad tas notiek, iespējams izveidot efektīvu tirdzniecības plānu, kas palielinās biržas māklera izredzes pieņemt sekmīgus lēmumus tirgū.
Nu par aktuālo jautājumu kļūst: „Kas ar astroloģiju? Kāda ir noteiktu ģeokosmisku signatūru pienācīgā vieta tirgus analīzes un sekmīgas tirdzniecības jomā?”

Kā redzams no augstākminētā apraksta, ģeokosmiskā izpēte (un līdz ar to astroloģija) trāpa kategorijā tirgus hrognozēšana. Šai kategorijā tās nav vienīgās. Ganna metode un cikliskā metode arīdzan ir iekļauta šajā tirgus hrognozēšanas instrumentu sadaļā.

Iespējams, ka ģeokosmiskās signatūras ir visprecīzākais tirgus hrognozēšanas instruments no šiem visiem. Taču paturiet prātā, ka tās pieder tieši tirgus hrognozēšanas (market timing) jomai. Tās efektīvi nedefinē tendenci (kā to dara tendenču analīzes pētījumi), un tās arī konsekventi nenosaka cenu (kā to dara tehniskās analīzes pētījumi). Ģeokosmiskie pētījumi savā tīrākajā un lietderīgākajā pielietojumā nozīmē tirgus īstermiņa tendenču jeb virzienmaiņu hrognostisko izpēti.

Līdztekus tam, ka ģeokosmiskā izpēte ir visprecīzākais no visiem tirgus hrognozēšanas instrumentiem, tai ir vēl divas unikālas īpašības, kas dara to īpašu: tas ir vismazāk akceptētais (un līdz ar to vismazāk lietotais) instruments, un iespējams, ka visgrūtāk apgūstamā izpēte no visām, ko lieto tirgus analīzē.
 

Atpakaļ

Seko: Facebook