Planētas mājās Budisma astroloģijā

                                             

                   

 

Izdevumā aprakstīta Budisma pieeja astroloģijai, budisma astroloģijas divas saknes- Ķīnas un Vēdiskā astroloģijā.
Mūsdienīga pieeja garigās attīstības jautājumiem caur svarīgāko astroloģisko faktoru-planētām horoskopa mājās.
Aprakstītas katras planētas daba un to ietekme mājās.

Grāmatā meģināts atbildēt uz svarīgo jautājumu: ko darīt lai harmonizētu noteiktas planētas izvietojumu dzimšanas horoskopa konkrētā mājā., izmantojot konkrētas Budisma prakses. Aprakstītas desmit planētas, ieskaitot Urānu, Neptūnu un Plutonu.

Fragments ieskatam

Mēness un cilvēka ķermenis ir spēcīgi saistīti viens ar otru. Ķermenis par 75% sastāv no ūdens, un Mēness 28 dienu cikls rada spēcīgu ietekmi uz emocijām un temperamentu. Pilnmēness tāpat ļoti spēcīgi stimulē cilvēku. Senākos laikos cilvēkus, kuri bija ļoti jūtīgi uz Mēness ietekmi, pat sauca par lunātiķiem. Sieviešu menstruālais cikls arī ir sinhrons ar Mēness fāzēm. Daudzās kultūrās tas pat tiek saukts par Mēness laiku (Mēnešreizēm). Visas dzīvās būtnes ir iesaistītas savstarpējo faktoru spēlē, kuru maiņa tiek skaidrota pēc planētu kustības. Bet mainīgums tās neizslēdz no svarīgo ietekmējošo faktoru skaita.
Buda ir runājis par fizisko un emocionālo faktoru spēli:”Cilvēki, kuru saprāts ir koncentrējies, ir brīvi no kaitīgas ietekmes”. Ar to viņš domāja, ka cilvēki, kuri neizprot savu rīcību, reaģē neapzināti uz fiziskās un emocionālās pasaules notikumiem. Pār viņiem valda aizspriedumi, kaitīgie ieradumi un instinkti. Nepietiekamās izpratnes dēļ tie ir lemti ciešanām. Tas attiecas uz visa veida ietekmi, tai skaitā astroloģisko.
Cilvēki, kuru uzmanība ir aktīva, savās darbībās vadās no iepriekšējās pieredzes un uzkrātajām zināšanām, kas sniedz viņiem brīvas izvēles iespēju. Rodot iespēju izvēlēties no neskaitāmiem variantiem, tie demonstrē izcilu gribas brīvību. Vērīgi cilvēki nav tik paredzami. Budisms runā par to, ka brīvā griba ir proporcionāla tai gudrības un apziņas daļai, ko cilvēks aptver katrā atsevišķā laika mirklī.
Budisms pieredzi iedala iekšējā un ārējā. Iekšējā pieredze saistās ar jūtām, emocijām, domām un attiecībām. Ārējā pieredze saistīta ar apkārtējo pasauli un citiem cilvēkiem, cilvēka ķermeni un viņa īpašumu. Cilvēkam ar augstāku apziņas līmeni ir plašākas iespējas katrā no šīm pasaulēm. Kad rodas domas vai emocijas, viņš spēj atrast tādu atbildi, kas vislabāk atbilst viņa vēlmēm. Darbā ar ārējiem notikumiem viņš ir uzmanīgs attiecībā pret savām darbībām, ķermeni un valodu. Viņš cenšas rīkoties konstruktīvi un pozitīvi.
Pieredzējis budists neuztraucas par astroloģisko ietekmi. Viņš savu gudrību var piemērot jebkuriem apstākļiem, kā iekšējiem tā ārējiem. Viņam pat nav nepieciešams zināt, kas tā astroloģiskā ietekme tāda ir. Viņa viedums un zināšanas vienmēr sniegs pareizo atbildi. Viņa lēmums un darbība būs vērtīgi visiem. Tas ir brīnišķīgs apgaismota cilvēka rīcības piemērs.
Apziņas attīstībā iespējams pakāpties vēl par vienu pakāpienu augstāk. Visas lietas ir savstarpēji saistītas un atkarīgas cita no citas. Zināšanas par šo saikni izmanto tie Tibetas budisti, kas praktizē Kalačakra Tantru. Viņi zina par astroloģisko ietekmi uz apkārtni pat nepaceļot acis un nepalūkojoties debesīs. Augtākās tantriskās Kalačakras studijas tiek praktizētas tumšos, slēgtos klosteros. Viņu viedums un vērība ļauj tiem pēc izmaiņām savā ķermenī nojaust par izmaiņām planētu stāvokļos. Enerģijas virzība pa iekšējiem kanāliem pavēsta to, kas notiek ārējā pasaulē.
Cilvēki parasti dzīvo pa vidu starp apzināto un neapzināto stāvokli. Tiem var nepietikt gudrības un viņi reaģēs uz notikumiem spontāni, bez apdomas vai plānošanas. Šajā gadījumā labāk ir laicīgi zināt par iespējamām ārējām ietekmēm. Tieši tā rīkojas vairums tibetiešu. Viņi izmanto astroloģiju, lai izvēlētos vislabāko laiku savu mērķu sasniegšanai.

 

Atpakaļ

Seko: Facebook