Mājas

                                                              

Pieredzējuša astrologa skatījums uz 12 mājām, to dalījumu. Tiek apskatīti visus interesējošie jautājumi par māju robežām, māju sistēmām, planētām uz māju robežām u.c.. Tiek aprakstītas visu 12 māju nozīme dažādos līmeņos- gan tradicionālā izpratnē, gan mūsdienīgi. Ideāli piemērots astroloģijas skolu studentiem un arī profesionāliem. Labākais zināmais darbs par šo tēmu.

Fragments ieskatam

SEŠAS ASIS

Asu koncepcija ir svarīgāka par māju tipu koncepciju. Mājas var sadalīt sešos pāros, pa diviem pāriem katrā tipā, pie kam katrs pāris būs izveidots no pretējām mājām. Pirmā māja- sākuma māja apakšējai pussfērai, bet 7. māja – pretēji,- tas ir pirmā māja augšējā pussfērā. Abas kopā tās veido horizonta asi ,tās dabīgā veidā papildina viena otru. Tas pats attiecas arī uz pārējām mājām; katra māja veido asi ar pretējo māju.
Zināmā frāze „pretsati pievelkas” ne vienmēr ir pareiza, jo viņi var arī atstumties. Labāk izmantot makrobiotisko likumu: „Tam, kam ir priekšpuse, ir arī mugurpuse”. Šis likums, kas saka, ka bipolārā realitāte savieno pretējo ir ļoti svarīgs astroloģijā.
Šī līmeņa cits izpratnes veids sastāv no sekojošas shēmas: četras stūra mājas veido divas perpendikulāras asis. Horizontālā ass ,ko veido 1. un 7.māja krusto asi, ko veido 4. un 10. māja; un visas šīs mājas ir stūra mājas. Tas pats attiecas uz sekojošām mājām, kur 2/8 mājas ass ir perpendikulāra 5/11 mājas asij un kadentās mājas, kur 3/9 mājas ass krusto 6/12 mājas asi. Turpmāk mēs vēl precīzāk nodalīsim kategoriju „stūra mājas”, „sekojošās mājas” un „kadentās mājas” jēgu, sadalot katru no tām divos dažādos, savstarpēji izslēdzošos domāšanas stilos.
Sešu asu simboliskā nozīme grafiski attēlota tālāk redzamajā tabulā. Šeit tiek parādīti tikai bāzes paterni. Tabulas trešā un ceturtā kolonna sastādīta atbilstoši māju izkārtojumam kartes augšējai un apakšējai pussfērai, tieši tāpat varētu sastādīt tabulu, kur būtu māju atbilstība austrumu un rietumu pussfērās.

ZONAS

Ērti spriest par mājām, iztēlojoties tās kā koncentriskus apļus, kur 1. māja ir pats iekšējais aplis, bet 12. māja – ārējais aplis. Tā kā mājas sevī ietver jebkura cilvēka visas iespējamās dzīves pieredzes jomas, tad 1. māja simbolizē ne tikai fundamentālu pieredzes līmeni, bet arī pieredzes iesākumu, kas formē cilvēku par individuālu būtni. Atkarībā no tā, kā mēs virzāmies pa māju ciklu , katra nākošā māja mūs dara bagātākus, kamēr 12. mājā sasniedzam līmeni, kur personība kļūst transcendents.
Padomāsim par mājām, kas sadalītas trīs grupās, kur katra sastāv no 4 mājām; 1-4 mājas ir egoistiskas vai egocentriskas, vērstas pirmkārt uz personības attīstību; 5-8 mājas ir interaktīvas vai orientētas uz attiecībām ar atsevišķiem cilvēkiem, iesaistot personību savstarpējā saskarsmē ar cilvēkiem; 9-12 mājas ir sociālas vai universālas, kas ļauj cilvēkam atrast savu vietu grupā.

MĀJU SAISTĪBA AR PLANĒTĀM

Un beigu beigās eksistē dabīga saikne starp planētām un mājām. Šī saistība ir analoga koncepcijai par planētām kā zodiaka zīmju pārvaldniekiem. Planētai Marss ir noteiktu vibrāciju līdzība ar pirmo zodiaka zīmi – Aunu. Tāpēc šī līdzība parādās arī savstarpējā saistībā ar 1.māju. Venēra vibrācijās ir līdzīga Vērsim un 2.mājai, Merkūrs – ar Dvīņiem un 3. māju, u.t.t.
Daudzi astrologi ļoti uzticas šai dabīgai zīmju un māju pārvaldījuma asociācijai , jo tā atbilst vienai no bāzes koncepcijām astroloģijā: paralēlās planētu, zīmju un māju nozīmes. Laba astrologa pazīme ir meistarība uztvert šīs smalkās paralēles – spēja saprast, kad un kā planētas, zīmes un mājas ir savstarpēji aizstājamas , kā arī izpratne par precīzām atšķirībām pēc nozīmes, tonalitātes un interpretācijas. Par šo smalko saikni daudz būs rakstīts trešajā nodaļā ( māju pielietojums), šeit pilnīgi pietiek pateikt to, ka eksistē katras mājas un planētas dabiska saite .
Un tā, mums ir 6 dažādas vērtēšanas sistēmas, kas ļauj mums saprast pieredzes veidu simboliskās nozīmes, asociējamas ar katru no 12 mājām. Otrā nodaļā ( Divpadsmit mājas) mēs detalizētāk apskatīsim katru māju , salīdzinot tradicionālās interpretācijas, kas tiek dotas daudzās mācību grāmatās, ar psiholoģiski orientētiem pārspriedumiem, kurus es izmantoju personīgā darbā ar klientiem.
 

Atpakaļ

Seko: Facebook