2. Kvadrants

                                                             

Lielisks augsta līmeņa izdevums par horoskopa māju būtību un planētām 4., 5. un 6. mājās. Aprakstīti dažādi līmeņi, uzdevumi, realizācijas iespējas, riski. Der gan kā smalks astropsiholoģijas materiāls, gan rokasgrāmata praktizējošam astrologam. Labākais līdz šim iznākušais darbs par šo tēmu.

Fragments ieskatam

Ceturtā māja

mikrokosmos
pieredze atrasties dzīves centrā kā Dievišķajam visa nozīmīgā avotam

Ceturtā māja – tā ir personiskās telpas daļa, kas atrodas tieši zem mūsu kājām. Vērsiet savu skatienu lejup, un tas, ko jūs tur redzēsiet ir ceturtā māja. Taču Zeme ir sfēra, un ja katrs no mums, Zemes iedzīvotājiem vērsīs savu uzmanību uz to, kas ir zem viņa kājām, mūsu visu skatieni būs vērsti uz vienu un to pašu vietu, vienā bezgala mazā punktā Zemes centrā.
Ceturtā māja simbolizē „mikrokosmosu”, sajūtu par atrašanos dzīves centrā. Tā ir tā pieredze, kurā katrs no mums ir Dievs, kurā viss, kas ir mums apkārt, ir otršķirīgs salīdzinājumā ar mums, itin kā kādā savādā veidā, līdzīgi sapņu tēliem tas būtu mūsu radīts. Tā ir personības „iekšējā svētvieta”, pati personiskākā cilvēka dzīves telpa.
Ceturtās mājas stāvoklis parāda kādi katram no mums ir raksturīgākie veidi, lai sasniegtu šo personisko un subjektīvo esamības sajūtu, kā pašu svarīgāko visuma garu.

personiskā drošība
māja un ģimene, vārda „paātrinājums” jēga attiecībā uz vietu uz zemes

Ceturtā māja simbolizē pamatu, „es” saknes, iedzimtības fonu. Katra ģimene savā būtībā ir mazmazītiņa civilizācija, „valsts”, kas no citām ģimenēm ir atdalīta ar savu locekļu asinsradniecības faktu. Tāpēc ceturtā māja var tikt skatīta kā „mazā pasaules kultūra” (tieši pretēji desmitajai mājai, kura, kā mēs ieraudzīsim vēlāk, simbolizē „lielo pasaules kultūru”). Katrs no mums dzīvo šajā mikrokultūrā vai, izsakoties precīzāk, mēs to uzsūcam bērnībā un no tās imprintiem veidojam pamatus savai sociālās struktūras un personiskās drošības izjūtai. Ģimenē var satikt tādu mīlestību un tādu sirdi plosošu sāpi, kādu neatrast kādā citā cilvēku sabiedrībā.
Kā jūs attiecaties pret savu personisko drošību? Ko jūs ieliekat jēdzienā „māja”, ko simbolizē ģimenes tips, ģimene, kuru jūs atkal un atkal gribat izveidot? Kādus paradoksus jūs satiekat savu egocentrisko meklējumu procesā, meklējot savas dzīves pamatus, ar noteiktiem, tajā piederošiem cilvēkiem?
Ceturtās mājas stāvoklis parāda, kādā mērā cilvēkam ir svarīga māja un ģimene, un kāda ir viņam raksturīgā attieksme pret tiem.

emocionālie zīmogi
agrīnās bērnības (un arī dzīves nobeigumā vērojamā) valdošā atmosfēra

No metafiziskā skatu punkta mēs ierodamies šajā pasaulē kā pilnībā noformējušās būtības. Katram garam ir sava unikālā pieredzes un paradoksu bagāža, specifiska attieksme pret apmācību, radošumu, sadarbību. Taču, kad cilvēks piedzimst, viss, ko viņš zina, tiek izņemts no apziņas un paslēpts neapzinātajā tēlu un arhetipu noliktavā.
Peldot pa viļņiem, iepūsti galvu reibinošās amnēzijas jūrā, mēs ejam uz kompromisu starp garīgiem mērķiem un bioloģiskām zemes dzīves vajadzībām, radot sevi no jauna ar informācijas iekodēšanu, kuru translē mūsu nervu sistēmas sinaptiskie neiromediatoru raidītāji. Tas notiek ārkārtīgi paātrinātas apmācības procesā „uzsūcot” sevī apkārtējās vides, jo īpaši mūsu vecāku uzvedības, emocionālo informāciju. Nav brīnums, ka zīdaiņi guļ pa 18 stundām diennaktī; viņi stipri nogurst no šādas apmācības, no tik saspringa dzīves fundamenta būvēšanas.
Šie imprinti bieži parādās dzīves beigu posmā, kad nervu sistēma apkopo savu darbu; tas ir drakons, kas aprij savu asti. Īstā nāve ir astotās, nevis ceturtās mājas kompetencē, šeit atklājas dzīves pieredzes veidi, kas tiek iegūti tūlīt pēc dzimšanas un pirms pašas nāves, robežstāvokļos – uz robežas starp kosmisko un cilvēcisko apziņu.
Ceturtā māja atklāj to, kas tika apgūts mūsu pašas agrīnās dzīves emocionālajā vidē; pirmie mūsu konstruētie „fakti”, attiecībā uz citiem cilvēkiem un pasauli. Šīs mājas stāvoklis demonstrē, cik lielā mērā cilvēkam ir svarīgi šie sākotnējie imprinti; atklāj raksturīgo paņēmienu ar kādu mēs selektīvi uzņēmām emocionālo informāciju, kas kļuva par pamatu mūsu personības attīstībai.

ar cilvēku „iekšēji saistītais” vecāks
vecāks, kuram ir saikne ar cilvēka emocijām, visbiežāk viņa māte

Vēsturiski ir izveidojies, ka katrs no vecākiem ir pārņemis dažādas bērna aizsardzības funkcijas – viens vecāks nodrošināja bērnam emocionālo „uzpildi”, otrs aizsargāja ģimeni no ārējās pasaules briesmām. Tā kā ceturtā māja simbolizē pašu agrīno cilvēka pasaules redzējumu, kurš top un veidojas zīdaiņa vecumā un bērnībā, tad parasti, spēcīgāko ietekmi uz bērnu atstāj tas vecāks, kas viņu audzina. Lielākajā daļā kultūru šo funkciju veic māte.
Tomēr mūsu dienās notiek ievērojamas lomu maiņas, tāpēc šis dalījums mūsdienās var nedarboties. Tādējādi, ceturtā māja simbolizē vecāku, kam ir „iekšējā saite” ar bērnu. Reālajā dzīvē vecāki bieži vien tiek ienesti imprintā kā viens vesels, kā vecāku „grupa”, taču parasti viens vecāks vairāk asociējas ar ceturto māju, savukārt otrs – ar pretējo, desmito māju.
Vai ceturtajā mājā izvietotās planētas akcentē personības selektīvu uztveri, vai planētu norādes patiešām saskaņojas ar objektīvām vecāka rakstura īpašībām? Pirmais apgalvojums, protams, ir pareizs, taču pareizs var būt arī pēdējais. Jebkurā gadījumā planētu izvietojums ceturtajā mājā norāda uz vecāka, kuram ir iekšējā saikne ar bērnu, (vai cilvēka, kas izpilda mātes lomu) attīstošo ietekmi, kā arī norāda uz noteiktām īpašībām, kuras personība interpretē, kā no šī vecāka mantotas.

privātā intuīcija
iracionālās zināšanas pašam par sevi; okultismā - saikne ar vadītājiem

Eksistē trīs intuitīvās pieredzes līmeņi. Tie ir – personiskais (ceturtā māja), starppersoniskais (astotā māja) un kolektīvais (divpadsmitā māja). Personiskā intuīcija – tā ir uz iekšējo „es” fokusēšanās pieredze. Tā saucas par personisko tāpēc, ka informācija, ko apgūst ar šādas intuitīvas pieredzes palīdzību, tiek uztverta pa tiešo caur „es”; tā ir informācija par „es” un priekš „es”.
No metafiziskā viedokļa šos virspersoniskās pieredzes veidus var skatīti kā mijiedarbību starp cilvēka apzināto ego un neapzinātajiem esamības līmeņiem; iespējams tie ir cilvēka gara līmeņi, nereti nosauktie kā „Augstākais Es”. Okultismā tie bieži tiek skatīti kā atsevišķas būtības, kas eksistē ārpus mūsu fiziskās telpas un tiek dēvētas par „vadītājiem”; tie ir dzīvi gari, kuri strādā ar cilvēkiem, lai tos audzinātu un veicinātu to pilnveidošanos.
Jebkurā gadījumā, vai no ezotēriskā vai tīri pragmātiskā viedokļa, ceturtās mājas stāvoklis norāda uz raksturīgo veidu, kā pieslēgt savu „es” daudz dziļākam, daudz garīgākam „Es”, lai skaidrāk izprastu, kādas ir cilvēka personiskās vajadzības

Atpakaļ

Seko: Facebook