3. Kvadrants

                                                              

Lielisks augsta līmeņa izdevums par horoskopa māju būtību un planētām 7., 8. un 9. mājās. Aprakstīti dažādi līmeņi, uzdevumi, realizācijas iespējas, riski. Der gan kā smalks astropsiholoģijas materiāls, gan rokasgrāmata praktizējošam astrologam. Labākais līdz šim iznākušais darbs par šo tēmu.

Fragments ieskatam

SEPTĪTĀ MĀJA

atspoguļotā apzināšanās

sevis apzināšanās caur citu cilvēku «atspoguļojošo» ietekmi, nonākot interakcijā ar viņiem

7.mājā, kura simbolizē cilvēka pieredzes attīstības cikla vidusposmu, mēs darbībā novērojam pretējās — papildinošās polaritātes principu. 1. un 7.māja atrodas pretī viena otrai un ir horizonta austrumu un rietumu robežas atzīmes. Tāpēc tās vieno polaritātes princips.
Astroloģijā horizonts simbolizē sevis apzināšanās iegūšanu, ar šīs pieredzes palīdzību mēs orientējamies apkārtējā telpā. Horizonta austrumu daļa — tas ir Saules lēkta punkts, tāpēc 1.māja asociējas ar sevis apzināšanos — mēs apjaušam savu personību, izstarojot to apkārtējā vidē. Horizonta rietumu daļa — tas ir saulrieta punkts, tāpēc 7.māja simbolizē citu — papildinošu pieredzes veidu —sevis apzināšanos nevis caur aktīvu izstarošanu, bet caur atspoguļoto tēlu. Tā ir sevis iepazīšana vai «apzināšanās» caur citiem cilvēkiem, ar kuriem nonākam kontaktā. Attiecībā uz sevis apzināšanos, 7.mājā «viss notiek ar spoguļa palīdzību».
7.mājas stāvoklis atklāj raksturīgo veidu, kādā personībā «apmāna citus cilvēkus», lai uzzinātu no viņiem kaut ko jaunu par sevi. Jūsu domas par sevi — tas ir viens, bet cilvēku viedoklis par jums — gluži kas cits.

vienlīdzīgas attiecības

visi līdzvērtīgu attiecību veidi starp cilvēkiem — laulība, biznesa attiecības u.tml.

7.māja — tā ir attiecību sfēra, taču attiecības mēdz būt dažādas un attiecas uz visdažādākajām mājām. 7.māja apraksta vienlīdzīgas attiecības starp personībām — būtībā tās ir partnerattiecības starp vienlīdzīgiem cilvēkiem. Partneri var nebūt «ideāli vienlīdzīgi», un, visticamāk, tādi arī nav; viens partneris, bez šaubām, atšķiras no otra ietekmes, rakstura, bagātības vai apzinīguma ziņā. Tomēr šīm detaļām te nav lielas lomas; izšķirošais faktors ir tas, ka katra individualitāte uztver sevi un partneri kā līdzvērtīgus, jo 7.māja simbolizē patiesas abpusējības atzīšanu attiecībās.
7.mājas stāvoklis atklāj psiholoģiskās kvalitātes, kurām personībai būtu jāseko, lai sasniegtu abpusējumu partnerattiecībās. Frāze «būtu jāseko» attiecas uz raksturīgo kontakta nodibināšanas veidu, bet arīdzan norāda uz cīņu ar šķēršļiem, kas rodas attiecību veidošanas ceļā ar potenciālo partneri.

kontrakti, pienākumi

sociālo līgumu pieredze: solījumu došanas jēga

7.māja ir pirmā augšējās — redzamās vai «objektīvās» — pussfēras pirmā māja, un tā simbolizē «kolektīvās» vai «sabiedriskās» pieredzes dzimšanu. Attiecīgi, 7.mājas attiecībām nebūtu jābeidzas ar vienkāršu vienlīdzības un līdzvērtības atzīšanu no iesaistīto puses. Partnerattiecības jāapliecina sabiedrībā, un tas notiek, noslēdzot labprātīgu vienošanos — solījumu vai saistību uzņemšanos. Pēc definīcijas visa 7.mājas pieredze ir publiska un plaši atklāta pasaulei.
Tādas saistības kā laulība, biznesa partnerība vai citi līgumi prasa vienošanās noslēgšanas rituāla lieciniekus, lai pārliecinātu sabiedrību, ka šīs personības patiesi vēlas kļūt par partneriem. Te arī slēpjas laulību ceremonijas būtība.
7.mājas stāvoklis rāda, kādā veidā cilvēks noslēdz līgumattiecības. Tās atklāj līguma dabu, kā arī tās personības īpašības, kas tiks izliktas publiskai apskatei caur šīm partnerattiecībām.

sadarbība

pārrunas, kompromisi un sadarbība attiecībās konkrēta mērķa sasniegšanai

Sadarbība ir viena no 7.mājas atšķirīgajām īpašībām, tā burtiski nozīmē «strādāt kopā ar», tomēr, lai panāktu patiesu sadarbību, katrai partnerattiecībās iesaistītajai personai jāapgūst, jāsaprot un jānodemonstrē veiksmīgas sarunu vešanas iemaņas ar mērķi panākt radošu kompromisu. Šo darbību motivācija ir gatavība sadarboties; dot un saņemt mākslas apgūšana ļauj gūt pilnvērtīgu patiesas sadarbības pieredzi.
7.mājas stāvoklis parāda, kādas attiecības un funkcijas formē personību dinamiskas savstarpējas iedarbības pieredzi, kas nepieciešama, lai izveidotu pozitīvu līdzāspastāvēšanas pieredzi ar citām personībām, jo sevišķi — ar intīmiem partneriem.

partneri vai partnerattiecības

otra ego, reālu partneru vai reālu partnerattiecību īpašības

Atpakaļ

Seko: Facebook