Astropsihologija

                                                              

Mācību izdevums astroloģijas skolu klausītājiem un tiem, kuri vēlas apgūt astroloģiju pašmācības ceļā.

Fragments ieskatam

Šodien neviens nenoliegs faktu par krasas intereses pieaugumu astroloģijai mūsu augsti kulturālajā, ultratehnoloģiskajā laikā. Tomēr šo interesi bieži vien nemaz tik viegli nevar apmierināt. Diemžēl vairākums laikabiedru ir pazīstami ar tā saucamo jokdaru vai tirgus versijas astroloģiju, kas ir zināma pēc astroloģiskām populāru periodisko izdevumu slejām. Tomēr iepazīties ar nopietno, profesionālo astroloģiju nav viegli. Tam nepieciešams vai nu pavadīt daudz laika profesionāla astrologa sabiedrībā, kuru nav nemaz tik daudz, vai arī iestāties attiecīga profila mācību iestādē, kas arī retu kuru apmierina. Pastāv pretrunas starp dabīgo masveida interesi par Laika Zinātnes noslēpumiem un iespēju to pilnvērtīgi un efektīvi apmierināt.

Šis izdevums domāts, lai atrisinātu augstāk minēto uzdevumu. Grāmata domāta gan iesācējiem, gan lasītājiem ar pietiekami bagātu pieredzi. Mēs gribētu katram, kurš pamatoti nopietni interesējas par astroloģiju, dot iespēju patstāvīgi tikt skaidrībā ar šīs brīnišķīgās zinātnes problēmām un metodēm. Protams, šīs grāmatas lasīšanai būs nepieciešama zināma neatlaidība un daudz laika. Toties lasītājs noteikti būs apmierināts ar iespēju nepastarpināti saskarties ar cilvēku pārzināšanas nozari, kura vēl pāris gadsimtus atpakaļ rūpīgi tika slēpta no tiem, kam tā nebija uzticēta. Par astroloģiju sakrājies milzīgs daudzums nepatiesu priekšstatu un pārpratumu, kas ir šķērslis gribētājiem piekļūt zinātnes svētākajam – astrologu priekšstatu būtībai par dabu saistībā ar cilvēces dzīvi un kosmiskiem procesiem. Pārāk daudz nepamatotas kritikas nāk no oficiālās zinātnes pārstāvjiem un baznīcas draudzes ganiem, pārāk daudz iluzoras pseido-sapratnes, kas saistīta ar svarīgākajiem astroloģijas atzinumiem.

Ja īsumā jādefinē šī izdevuma būtība, tad var teikt, ka tā aicinājums ir izgaismot visus tos jautājumus, kuru atbildes jāmeklē ikvienam cilvēkam, kurš vēlas saukties par kulturālu. Mēs pacentīsimies tikt skaidrībā ar svarīgākajām problēmām un aprakstīt bāzes kategorijas, metodes un modeļus, kas ir praktizējošu astrologu domāšanas pamatā. Turklāt ceram, ka tā būs tuvu sirdij katram lasītājam kaut vai tāpēc, ka no visa astroloģisko zināšanu disciplīnu daudzuma mēs izskatīsim daudz aizkustinošāko un aizraujošāko – psiholoģisko astroloģiju.

Slavenais amerikāņu astrologs Stefans Aroijo atzīmēja, ka „... praktiski katrai kultūrai, kuru mēs zinām, bija kāda astroloģijas forma, bet tā nebija saistīts ar „mūsdienu augsto kultūru”, bet drīzāk ar viņu tiešo vienotības sajūtu ar kosmisko vidi”. Mūsu dzīve aizrit uz Kosmosa un Haosa robežas. Pirmais sargā cilvēkus no otra ietekmes. Cilvēki vēl ir vāji, un uz viņiem kā smaga nasta uzveļas „visuma cīņu” atbalsis. Kosmoss – tas ir piekrišana un sadarbība, tradīcija un celtniecība, mūzika un vīrišķība. Haoss – tas ir egoisms un viltība, nelietība un muļķīgums, nekārtība un bezveidība. Un dzīvojot „pēckara darbību zonā”, vienkārši nav iespējams nepētīt sevi un ar mums notiekošo. Citādi ikvienai nelaimei ir vara pār mums, ja mēs iepriekš neesam informēti par tās iestāšanās laiku, iespējamiem iemesliem un kārtējā „dzīves trieciena” mīkstināšanas veidiem.

Šodien kolektīvā apziņā ir dzīvi uzstādījumi par tā saucamo „nopietno” cilvēku astroloģijas nepieņemšanu. Tas ir plaši izplatīts stereotips: „Vērsties pie astrologa – ir sliktais tonis. Protams, ja vairs nav citu iespēju, tad var aiziet arī pie astrologa. Bet vienīgi tāpēc, lai dvēseli nomierinātu. Nopietni šīs zināšanas uztver tikai muļķi un nejēgas”.

Lai cik dīvaini nebūtu, lietas notiek pavisam savādāk. Problēmas sakne slēpjas tajā, ka sabiedrība zemapziņā aizsargājas no pašizziņas. Ja ņem vērā debesu un zemes mehānismu neizpratni, ārkārtīgi sarežģīto astroloģijas apgūšanu pašmācības ceļā un no visām pusēm nākošas pseidogudras sentences piemēram „no laba labu nemeklē”, tad saprotams, ka nopietni astroloģijas apgūšanai ķeras klāt nevis vienkārši domājoši, bet tieši drosmīgi un izlēmīgi cilvēki – nevis aiz ziņkārības, bet vēlmes saprast, kas ir viss tas, kas ir.

Ir novērots, ka visbiežāk astroloģiju noliedz pašpaļāvīgi nejēgas ar ievērojami ierobežotu zinātnisku redzesloku, kuri nevēlas rēķināties ar dabīgiem visuma ritmiem. Mēs esam dziļi pārliecināti par to, ka visi niknākie astroloģijas pretinieki sirds dziļumos ir slēpti voluntāristi un pārliecināti vardarbības piekritēji – pret sevi, cilvēkiem un pasauli kopumā.

Astrologus praktiski vienmēr kritizē nespeciālisti un neprofesionāļi, slinkie apziņā un tikai par savu patiesību stūrgalvīgi pārliecinātie. Bet tas, kurš labvēlīgi izturas pret astroloģiju un bez aizspriedumiem to apgūst, kā likums, kļūst par pārliecinātu piekritēju: „Mākslai nav citu ienaidnieku, izņemot tos, kuri no mākslas neko nesaprot” (Paracelzs). Saprotams, ka zem vārda „māksla” slēpjas tieši astroloģija.

Atpakaļ

Seko: Facebook