Hirona aspekti

                                                               

Citādāks skats uz Hīrona aspektu interpretāciju. Interesanta rokasgrāmata.

Fragments ieskatam

Hīrona un Saules sekstils

Natālajā kartē Hīrona un Saules sekstils nozīmē iespēju veiksmīgi izvēlēties dzīves ceļu un atklāt cilvēkam piemītošās spējas. Viņš ierobežojumus pārvar bez lielām grūtībām, turklāt izjūt lielu prieku un apmierinājumu. Cilvēks izrāda sapratni pret tiem, kas novirzās no vispārpieņemtajām normām, lai izpaustu savu individualitāti, un spēj ar viņiem sekmīgi sadarboties.
• Šis sekstils tāpat liecina, ka panākumi izraudzītajā ceļā nenāk paši par sevi un to sasniegšanai jāpieliek daudz pūļu. Te neizdodas izvairīties arī no ievērojama nervu sasprindzinājuma un lielu lomu spēlē arī Merkūra un Urāna aspekti.
• Novēro zināmu nošķirtību no sabiedrības.

Tranzīti
Hīrona tranzīts caur sekstilu uz natālo Sauli apzīmē periodu, kad ir nozīme dzīvē kaut ko mainīt, izturoties pret darbu nopietni un pieliekot pūles tā veiksmīgai paveikšanai.
• Saules tranzīta sekstils uz natālo Hīronu padziļina nekompetences sajūtu Hīrona atrašanās jomā un bieži pamudina cilvēku uz negaidītu rīcību.


Hīrona un Saules kvadratūra

Cilvēks izrāda neapmierinātību ar savu dzīvi (pēc Hīrona vietas) un tiecas to izmainīt. Tas viņam visos gadījumos neizdodas uz labāko pusi. Ceļā uz pilnveidošanos rodas neskaitāmi šķēršļi. Tos pārvarot, Hīrona un Saules kvadratūras īpašnieks paceļas augstākā līmenī; noliecot viņu priekšā galvu, viņš pamazām degradējas.
• Hīrona un Saules kvadratūras īpašnieks natālajā kartē bieži nopietni vēlas izmainīt pasauli, bet reti pieņem izšķirošu lēmumu šajā virzienā. Pēc analoģijas ar alfabētu, viņš pieder pie šņāceņiem. Viņš bieži izvēlas profesiju, lai palīdzētu citiem novērst viņu trūkumus (sociologs, pasniedzējs, ārsts, jurists), jo uz citu nevarības fona viņš vieglāk pārdzīvo savus trūkumus.
• Vecumam pieaugot, pretrunas starp ES un NE ES izlīdzinās, bet pēc 50 gadiem (Hīrona apgrieziens) nemiernieka īpašības pazūd, parādās dzīves pieredze.
• Daži cilvēki, īpaši tie, kuri piedzimuši Hīrona disonansē (izņemot Sauli), nesamierinās ar pārmaiņām apkārtējā pasaulē, nebauda Hīrona dziedinošo spēku un atrodas mūžīgā konfliktā ar apkārtējiem, radot par sevi “cilvēka ar neciešamu raksturu” reputāciju un tādā veidā nodarot ļaunu savai psihei, jo līdzsvara izjaukšanas cēloni viņi redz nevis sevī, bet apkārtējos.

Starp slavenībām, kam ir Hīrona kvadratūra ar Sauli, nav mazums cilvēku ar psihopātisku raksturu.

Tranzīti
Tranzītais Hīrons kvadratūrā ar natālo sauli vainago grūtību periodu, neveiksmīgu izvēli tekošās situācijās un sakāpinātu neticību saviem spēkiem un uzsākto darbu izvēles pareizībai.
• Tranzītā Saule kvadratūrā ar natālo Hīronu vieš cilvēkā nedrošību par izraudzīto uzvedības stilu un pagrūž uz asu, varbūt agresīvu rīcību aizskartas patmīlības ietekmē.
 

Atpakaļ

Seko: Facebook