Minora aspekti

                                                              

Sīki tiek aprakstītas planētu aspektu mijiedarbības (30, 36, 45, 72, 150 grādi). Lieliska rokasgrāmata ikvienam astrologam.

Fragments ieskatam

II DAĻA

Decils (36°), desmitā daļa

Izlološana

Šis aspekts veidojas, dalot riņķa līniju desmit daļās. Attiecas uz 2. un 11. māju un to pārvaldniekiem - Hīronu, Venēru, Saturnu, Urānu. Pieļaujamā planetārā orbīta - 1°, ja ir Saule vai Mēness - 2°.
Savienojuma aspekts ietekmē 11. māju: grupveida aktivitāte, okultās un zinātniskās intereses indivīds var pielietot tālākai attīstībai.
Atdalošais aspekts iespaido 2. māju: garīgās spējas tiek pielāgotas esošo līdzekļu praktiskam pielietojumam.
Aspekts atbilst 10. arkānam, kura skaitliskā vērtība ir 10, astroloģiskā zīme - Jaunava, hieroglifs - rādītājpirksts - kā izeja no noslēgtas telpas.
Aspekts simbolizē jaunu garīgā meklējuma posmu un tam ir darīšana ar prāta spējām. Cilvēks ir pārsātinājies ar pārticīgo eksistenci, viņā kaut kas ir sakustējies un viņš grib kaut ko mainīt, jo ir sajutis aicinājumu uz augšu, uz ko tieši, viņš vēl nesaprot, bet tas arī nav svarīgi, galvenais, ka viņš zina - tur ir patiesība. Viņš grib saglabāt sevī šo dārgo sajūtu, kultivē to, lolo. Viņš saasināti ieklausās, vai citi arī zina par “to”, vai viņi nenovirzīs viņu no “tā”. Viņš meklē sev garīgi tuvos cilvēkus, ar citiem viņam ir garlaicīgi. Viņa saikne ar augstāko vēl ir vāja, bieži tā pārtrūkst, bet tomēr jau ir. Tā pakāpeniski nostiprinās un pieaug. Jaunais atrodas viņa priekšā, un viņš ir tam uzticīgs. Šim cilvēkam ir daudz kontaktu ar citiem. Sarunās viņš cenšas uzzināt, vai viņus nodarbina tas pats, kas viņu? Materiālais komforts un ārējie notikumi šim cilvēkam atvirzās otrajā plānā. Visus cilvēkus novērtē pēc tā, vai tie veicina viņa izaugsmi. Reti kad izraisa konfliktus, visbiežāk izvairās no kontaktiem, saglabājot normālas attiecības. Ļoti pieķeras tiem, no kuriem smeļas zināšanas, kaut arī uzsver savu patstāvību.
Šis harmoniskais aspekts raksturo cilvēka neatlaidību garīgās attīstības ceļā.

SAULE

SAULE – MĒNESS

Dziļa izpratne un iejūtīgums

Humanitāros pasākumos, attiecībās ar apkārtējiem, notikumu un parādību novērtējumā parāda lielu izpratni un gribu iecerētā īstenošanai. Turklāt, ko iesaistīt darbā, uzmin intuitīvi. Ir izpratne par to, ka darbs jāpadara noteiktā laikā, un ir prasme to atrast.

SAULE – VENĒRA

Harmonizējoša ietekme uz cilvēkiem

Spējas harmonizējoši ietekmēt cilvēkus, viņu attiecības, plānus un projektus, palīdzēt viņiem izprast patiesību un skaistumu. Prasme mīkstināt sasprindzinātas situācijas, konfliktus starp dažādu uzskatu cilvēkiem, nesot mieru un līdzsvarojot pozīcijas. Tieksme ārējus notikumus un parādības novērtēt bezkaislīgi, ņemot vērā visus to aspektus. Spriedumi, parasti, ir pārliecinoši un cieņu raisoši.

SAULE – MARSS

Griba darīt labu

Tieksme rīkoties enerģiski, lai panāktu iecerēto humanitārajā, sabiedriskajā un citās sfērās.
Prasme ātri atklāt jebkura notikuma, darbības vai attiecību īstos iemeslus un palīdzēt izlabot tos, ja tas atnesīs reālu palīdzību ieinteresētajām personām. tendence tēvišķīgi apbalvot labu iniciatīvu, palielināt kopējo entuziasmu un iesaistīt vēl vairāk cilvēku.

SAULE – JUPĪTERS

Apkārtējo tikumiskā audzināšana

Gatavība veltīt sevi, lai iepazīstinātu citus cilvēkus ar augsti tikumīgām vispārcilvēcīgām, filozofiskām, humanitārām idejām, vadoties pēc tēvišķiem varas centieniem audzināt viņus pēc labākajām tradīcijām, padarīt viņus par cienīgas sabiedrības cienījamiem locekļiem, turklāt it kā vēršot viņu sejas augšup. Ārējie notikumi un parādības tiek vērtētas no to tikumiskās vērtības.
 

Atpakaļ

Seko: Facebook