Dispozīciju ķēdītes

                                                                    
Izdevums par ļoti svarīgu tēmu astroloģijā: motivācijām. Ķēdītes ataino saikni starp planētam- dažādiem principiem un lomam mūsu dzīvē. Tās parāda  mūsu psihisko procesu motivāciju loģiku. Tiek apskatits gan teorija, gan prakse.
Fragments ieskatam:
Mums ir ļoti svarīgi zināt, kura zīme visstiprāk reaģē uz šo planētu un uz kuru zīmi visstiprāk reaģē planēta. Šī mijiedarbība ir saistīta ar vienu no okultisma principiem – okulto rezonansi jeb harmoniju. Senāk šī jēdziena apzīmēšanai lietoja vārdu „simpātija”.
Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir caurausta neredzamām saitēm, kas apvieno dažādas būtnes, parādības, procesus, kas no parastā skata punkta ir ļoti tāli viens no otra. Saites ir tik stipras, ka jebkuras esības darbība Visumā atsaucas uz visu, kas tai radniecīgs šajā pasaulē. Uz to balstās simpātiskās maģijas darbība. Kad viduslaiku burvji gribēja noburt cilvēku, viņi centās atveidot viņa figūru, seju un ar šo tēlu veica maģiskas darbības, uzskatot, ka tāda iedarbība noteikti atsauksies arī uz cilvēku. Un, ja paburties virs viņa maskas vai tēla, tad viņš saslims vai nomirs, vai viņu tādā veidā izdosies pievilkt, piesaistīt sev. Tas, protams, ir naivi, bet tamlīdzīgos priekšstatos atspoguļojas okultais princips neredzamajai saiknei starp dažādām, bet pēc kaut kādām īpašībām līdzīgām parādībām.
Protams, uz cilvēku darbojas ne jau maska vai viņa tēls. Katra parādība, katra esība atstāj pasaulē savas neredzamās pēdas, savu trajektoriju, un šīs emanācijas ir ar to saistītas pastāvīgi un savukārt var to ietekmēt.
Svarīgākais, ka līdzīgas parādības izsauc vienotu principu izpausme. Pasaule ir veidota hierarhiski kā piramīda, balstīta uz nemainīgu pamatu – ideju par pasauli, izejošu no Radītāja, un tā rada visus pasaules ēkas stāvus: garīgo, cēlonisko, mentālo, astrālo, fizisko pasauli utt. Visas 12 eksistences sfēras no Visuma Lielā Arhitekta līdz cilvēciskajam līmenim ir būvētas pēc vienota plāna, kura pamatā – Dievišķie principi. Šo principu nav daudz, bet tie pārvalda visu un izpaužas visos cilvēkam izprotamajos likumos, fiziskās, prāta u.c. pasaules likumsakarībās, formu un izpausmju daudzveidībā. Visas parādības, formas un procesi, radīti no viena Dievišķā principa, vienoti pēc izcelsmes, aug no vienas saknes. Tā nav naiva ārējo formu līdzība, bet dziļa iekšējā saikne, nosakāma pēc vienota Avota.


 

Atpakaļ

Seko: Facebook