Ķermeņa astroloģiskie tipi

                                                               

Interesanti aprakstīts un ilustrēts izdevums par zīmju un planētu ietekmi uz izskatu.Labi sapratīsiet pēc kā jāvadās lai noteiktu šo ietekmi. Mīts par Ascendenta milzīgo ietekmi uz ārieni tiks izklīdināts...

Fragments ieskatam

Ievads astrofiziognomikā

Astrofiziognomika ir astroloģijas nodaļa, kas pēta sakarības starp cilvēka dzimšanas horoskopa datiem un viņa ārējo veidolu. Teorētiskais pamatojums ir gauži vienkāršs, un tas skan tādi: mēs izskatāmies tādi, kādas ir mūsu domas un jūtas. Mēs varam konstatēt arī to, ka dzimšanas horoskops ir kombinēta karte, kurā atspoguļojas gan mūsu apziņa, gan zemapziņa. Mūsu prāta īpašības izpaužas dažādos ceļos, un viens no tiem ir fiziskās darbības ceļš, un tas lielā mērā ir atkarīgs no planētu pozīcijas mūsu dzimšanas brīdī.
Balss, manieres, žesti, apģērba izvēle- tie ir daži piemēri, kuros izpaužas mūsu mentālais un emocionālais stāvoklis fiziskajā plāksnē.
Ģenētiskajam mantojumam, protams, ir būtiska loma mūsu ārējā izskata formēšanas procesā. Kas tad ir cilvēka dīglis pašā dzīves sākumā? Konkrētas ģenētiskās informācijas pakete, kas ietekmē mūs un ko ietekmējam mēs. Un tas notiek līdzīgi tam, kā mūsu domas un jūtas iespaido mūsu ķermeņa un sejas veidošanos. Mūsu ķermeņa ģenētiskais kods ir absolūti konkrēts instrukciju avots, kas dod rīkojumus, kā jāattīstās mūsu fiziskajām formām. Genofonds ir domāšanas individuālā konstrukcija, kura pakļauta individuālajai iecerei. Vienvārdsakot, gēns ir doma!
Ilgu laiku ģenētiku izmantoja kā galveno argumentu pret astrofiziognomiku. Bet ģenētika nebūt nav brīva no astrofiziognomikas nostādnēm. Dvēsele iemiesojoties paņem no sava ģenētiskā fonda (tas patiesībā ir no paaudzes uz paaudzi pārmantots kodētu domu fonds) tādas fiziskās pazīmes un īpašības, kas vislabāk atspoguļo pašas dvēseles dabu. Pa dažādiem ceļiem dvēsele tiecas uz savu vecāku domu kopējo mājvietu, kur ietverts tās ģenētiskais materiāls.
Ja jūs esat mantojis no sava tēva degunu, tad ziniet, ka vienlaikus esat mantojis arī domas un jūtas, kas radušas izpausmi šajā degunā.
Iemiesotās dvēseles turpina strādāt ar tām doto ģenētisko materiālu ne tikai vienā, bet daudzos dzīves posmos, un tāpēc nemanāmi pārvēršas jaunpiedzimušā bērna izskats.
Katrai būtnei piemīt individualitāte un brīvas izvēles iespēja, un tai jāatlasa vaai jāattīsta savas personiskās domas, jūtas un darbība. Kādu mēs veidojam savu prātu, tādu mēs veidojam arī savu seju. Laika gaitā mēs iegūstam seju, ko esam pelnījuši. Jāpiekrīt Ciceronam, kurš teicis, ka seja ir dvēseles dzīvais portrets, kurā atspoguļojas mūsu attieksme pret to, ko mēs redzam.
Dzimšanas karšu bezgalīgā dažādība parāda cilvēkā sejas formu un miesas uzbūvju neierobežotos variantus. Zināšanas par galvenajiem tipiem, kas apvieno neskaitāmos variantus, lieti noder, lai saprastu cilvēkus, un astrologam ir nepieciešamas. Šajā nozarē meistarība veidojas pieredzē, pieredze rada meistarus.
Līdzšinējās publikācijas par astrofiziognomiku galvenokārt tika apcerēts jautājums, cik efektīva ir planētu un zīmju ietekme uz seju, ķermeņa formu un manierēm. Tikai reizumis tika pievērsta uzmanība cēloņiem – tam, kas atrodas efektivitātes pamatā.
 

 

Atpakaļ

Seko: Facebook