Planētas

                                                              


Izdevumā smalki un profesionāli aprakstīti visi planētu principi, lomas, funkcijas, gan to realizēšanas dažādos līmeņos. Sevišķi interesanti būs izlasīt par planētām grieķu-romiešu mitoloģijā. Ideāli piemērots astroloģijas skolu studentiem kā mācību līdzeklis.

Fragments ieskatam

Mēness principi

Mēness astroloģiskie principi ir saistīti ar cilvēka tiekšanos pēc drošības, intimitātes un atkarības. Pirmais astroloģiski strukturālais Mēness princips biofiziskajā līmenī ir MAINĪGUMS, kurš korelē ar cilvēka spēju augt un attīstīties noteiktā ritmā.

Tā funkcijas: augšana, regulāras, cikliskas izmaiņas, samazināšanās, palielināšanās, piepildīšanās, iztukšošanās.

Šis princips nosaka cilvēka spēju pielāgoties mainīgiem dzīves apstākļiem. Tā sauktā ‘’adaptācija’’ ir atkarīga no subjekta spējas mainīt savu veidolu, pielāgojoties jaunajai realitātei. Kā likums, cilvēki spēj mainīt vienu veidolu, bet citu - nē.

Materiāli, no kuriem tiek veidoti tēli var būt dažādas elastības pakāpes. Vieniem cilvēkiem tie ir ļoti trausli, tādi, kuri kādu noteiktu laiku spēj pretoties ārējiem apstākļiem, bet tad pēkšņi sabrūk, sagādājot subjektam spēcīgu trauksmi. Citiem, savukārt, šie tēli ir kā no vaska veidoti, kuri kūst daiļrunīgu oponentu priekšā. Tādus cilvēkus sauc par iespaidojamiem un elastīgiem.

Pirmais Mēness princips nosaka subjekta pieķeršanos savam darbības veidolam (konservatīvisms) un spēju mainīties (padevīgumu). Tas atspoguļo cilvēka jūtību uz izmaiņām un individuālo reakciju uz pārmaiņām savā bioloģiskajā stāvoklī un ārējā pasaulē, līmeni, kurš nosaka spēju atšķirt ‘’mans – ne mans’’. Mēness pārvalda organisma aizsargmehānismus.

Mainīguma princips ir arī saistīts ar cilvēka spēju vairoties, nodrošinot ritmisku dzīvības saglabāšanu uz zemes, tātad, ar seksuālo piesaistīšanos partnerim (-iem), ar spēju radīt bērnus – ar ieņemšanu, grūtniecību, dzemdībām, mātišķumu, ēdienu, auglību, ražu, lauksaimniecību, dzīvnieku aprūpi, zvejniecību, dravniecību.

Ražīgums asociatīvi saistās ar laika apstākļiem – mainīgiem un neparedzamiem, ar paisumiem un bēgumiem, lietavām un sausuma periodiem. Bada un pārpilnības periodi uz Zemes norit pārmaiņus. Mēness nosaka, kādam ēdienam cilvēks dod priekšroku - augu valsts, piena produktus vai dzīvnieku izcelsmes, viņa attieksmi pret ēdienu, un pārvalda tā uzsūkšanos organismā. Cilvēka attieksmi pret ēdienu parasti veido nacionālās un ģimeniskās tradīcija. Tas, kas radies bērnībā vieniem ar gadiem var mainīties, bet citiem - nē, neraugoties uz to, ka pārmaiņas būtu vēlamas.

Augstāk minētais princips, caur mātišķuma prizmu, korelē ar instinktīvo cilvēka spēju mainīgajā pasaulē saglabāt sevi un savus pēcnācējus. To viņš pārņem no mātes vai cilvēka, kurš par viņu rūpējas bērnībā, savukārt šis cilvēks to apguvis no savas mātes utt. Agrīnā dzīves perioda īpatnības nosaka apstākļus, kuros cilvēks jūtas drošībā. Apstākļu maiņa var ietekmēt garastāvokļa maiņu, baiļu sajūtas, trauksmi, nemieru, kaprīzes, depresijas. Tātad Mainīguma princips saistās ar drošības sajūtu. Rūpes, maigums, mātes (vecmāmiņas vai aukles) rokas nodrošina bērnam drošību, viņš apgūst uzvedības īpatnības nezināmās situācijās un saglabā nepieciešamību pēc maiguma un glāstiem, nokļūstot līdzīgos apstākļos. Spēja rūpēties par tuvākajiem un palīdzēt viņiem grūtībās atspoguļo mātes uzvedības stereotipus. Tas sasaista Mēnesi ar bērnu audzināšanu, sadzīvi un ikdienas rūpēm.

Ārējā izskatā Mēness princips izpaužas kā vājums, tuklums, bālums, ķermeņa apveida nepastāvīgums, spēja novājēt un atkal pieņemties svarā.

Otrais princips sociāli psiholoģiskajā līmenī ir NOSLĒPUMS. Tas saistīts ar astronomisko parādību, ka no Zemes var vērot tikai vienu Mēness pusi un to, ka Mēness apspīd Zemi diennakts tumšajā laikā, kad cilvēks vēro lietas tumsā, pēc atmiņas mēģinot intuitīvi sajust to patiesās formas un izmērus. Senatnē cilvēkiem nakts bija laiks, kas saistījās ar dzīvības apdraudējumu, aiz katra koka tumsā varēja slēpties kāds zvērs (ienaidnieks). Tādēļ astroloģijā emocionālā līmenī Mēness princips saistās ar bailēm, trauksmi un nemieru.

Šī principa funkcijas: noslēpt, saglabāt, uzminēt, iztēloties un sajust.

Ar principu saistās arī cilvēka nepieciešamība pēc intimitātes un vientulības, norāda uz to, ko subjekts vēlas instinktīvi noslēpt un izvairīties, pakļaujoties intuīcijai, tradīcijām, māņticībai, audzināšanai vai rūgtajai pieredzei.

Uzvedībā Noslēpuma princips pārvalda kautrību, mulsumu, noslēgtību, nerunīgumu, domīgumu. Tas norāda uz jomu, kura cilvēkam liekas vistumšākā, neskaidrākā (pretstats Saules Gaismas principam) un neapzinātākā. Tās ir subjekta neapzinātās reakcijas, kuras radušās sāpīgu pārdzīvojumu dēļ; slēpto un neskaidro vēlmju joma, kuras sapņos iegūst simbolisku raksturu. Atpazīt vēlmes un pētīt to kopsakarības ir viens no interesantākajiem mūsdienu psiholoģijas uzdevumiem.

Mēness pārvalda cilvēka tieksmi pēc drošības, kaut gan ir skaidri redzams, ka reālas drošības nav un nebūs. Sasniegt var tikai drošības sajūtu, kura pastiprinās, tad, kad cilvēkam izdodas noņemt savu trauksmi, apmierināt vēlmes un nodrošināt līdzsvaru savā enerģētiskajā sistēmā. Tādā veidā kļūst acīmredzama Mēness saikne ar cilvēka spēju izzināt to, kas slēpjas viņā pašā, pielietojot gan zīlēšanu, gan pareģojumus, gan meditācijas un dažādas zināšanas, kuras ieguvis mācoties astroloģiju un psiholoģiju, kā arī ieklausoties savā intuīcijā, vēršoties pie sava iekšējā slēptā ‘’Es’’.

Agrīnās dzīves periodā, iekams cilvēkam nav pietiekami attīstījies Apziņas Saules princips, un viņš apzināti neuztver savus dzīves apstākļus, veidojas cilvēka neapzinātās emocionālās reakcijas. Tās noslēpjas dziļi apziņā, slēpti vadot cilvēka dzīvi, laiku pa laikam izsaucot trauksmi un nemieru. Trauksmi rada nevis ārējie notikumi, bet iekšējās vēlmes. Tur, kur nav vēlmju – nav arī trauksmes. ‘’Līķis savu lomu spēlē mierīgi jebkuras publikas priekšā’’ (E.Berns).

Mēness pārvalda zemapziņas jomu, kopā ar Sauli pārvaldot cilvēka ‘’gaišās’’ un ‘’tumšās’’ reakcijas. Aizsargājot subjekta apziņu, Mēness valda pār mehānismu, kurš no apziņas izstumj traumējošus pārdzīvojumus. Noslēpuma princips norāda uz cilvēka noteiktu emocionālo reakciju iekšējo cēloni, kas atspoguļojas kā ievainojamība, nemiers, raudulīgums un tieksme uz negatīvām prognozēm, rakstura atkarība no fantāzijām un paša jūtīguma. Tas rada iespaidu par cilvēku kā nevainīgu, noslēpumainu, jocīgu, intravertu, egoistisku vai sapņainu būtni.

Iedziļināšanās cilvēka slēptajā sfērā ir nesteidzīga, maiga, uzmanīga un jūtīga, to pavada nedrošības, baiļu un šaubu sajūtas. Noslēpuma princips veicina subjekta tiekšanos pēc intimitātes, pēc tā, kas tiek noslēpts no svešām acīm. Šis princips saistās ar cilvēka nepieciešamību pēc vientulības, vēlmi iedziļināties sevī, savā iekšējā pasaulē.

Trešo Mēness princips ideālajā līmenī ir PAGĀTNE. Šis princips saistās ar cilvēka spēju pieņemt pieredzi, ieradumus, pazīmes, senču un tautas mantojumu, savu sakņu apzināšanos. Princips nodrošina emocionālo, asociatīvo un taktīlo atmiņu, nosaka piesaistīšanos bērnības mājām, ģimenei, dzimtenei un tautas mantojumam, kultūrai, attiecas gan uz patriotismu, gan tā paveidiem – nacionālismu un šovinismu.
Šī principa funkcijas: atmiņas, atpazīšana, saglabāšana un aizmiršana
 

Atpakaļ

Seko: Facebook