Lilita - Melnais Mēness

                                                             

Par Melno Mēnesi jeb Lilitu... Apjomīgs darbs no A līdz Z

Fragments ieskatam

 

SATURS


PIRMĀ NODAĻA
KO SĒSI, TO PĻAUSI
............................................................................................... 2
Divi vārdi par to, kā nav, saistība ar to, kā nav.......................................................... 2
Mūsu grēku izpausmes īpatnības Individuālajā Laika plūsmā................................... 2
Papildinājums, kam vajadzētu būt pieminētam, pirms būs atklāti mūsu grēki............7
OTRĀ NODAĻA
ĀTRI PASACIŅU TEIKT, NE TIK ĀTRI DARBU VEIKT
......................................... 8
Mūsu smagie grēki................................................................................................... 8
Divpadsmit Lielās Ciešanas vai Dvēseles patiesie varoņdarbi................................ 8
LILITA 1 MĀJĀ......................................................................................................... 8
LILITA 7 MĀJĀ.........................................................................................................15
LILITA 10 MĀJĀ.......................................................................................................22
LILITA 4 MĀJĀ..........................................................................................................29
Melnais Mēness fiksētajās mājās..............................................................................36
LILITA 5 MĀJĀ..........................................................................................................36
LILITA 11 MĀJĀ........................................................................................................43
LILITA 2 MĀJĀ..........................................................................................................48
LILITA 8 MĀJĀ..........................................................................................................53
Melnais Mēness mutablajās mājās............................................................................62
LILITA 9 MĀJĀ..........................................................................................................63
LILITA 3 MĀJĀ..........................................................................................................71
LILITA 6 MĀJĀ..........................................................................................................77
LILITA 12 MĀJĀ........................................................................................................82
TREŠĀ NODAĻA
SKATS NO MALAS
................................................................................................ 87
Vēl mazliet ciešanu.................................................................................................. 87
Vēl viens skats uz Melno Mēnesi............................................................................. 88
Ne viss ir tik slikti, kā šķiet pirmajā mirklī................................................................. 89
Par metodēm darbam ar Melno Mēnesi................................................................... 90
Noslēgums, kas pilnībā mūs izārstēs no grūtsirdības, kas ir radusies, iepazīstoties
ar mūsu grēkiem........................................................................................................ 91

 

 


Mūsu grēku izpausmes īpatnības Individuālajā Laika plūsmā

Sākot pētīt Lilitas pozīcijas pa mājām, mums ir jāatzīst likuma pastāvēšanu, kas liek noteiktā secībā apjaust mūsu pielietoto īpašību līmeņus, lai paustu sevi visos esības plānos, - fiziskā, astrālā, mentālā utt. Turklāt, mums ir ne vien jāatzīst, bet ir jāpieņem pakļaušanās noteikums šim likumam, bet labāk - tam piekrist. Tas ir nepieciešams tam, lai mēs labāk varētu tikt skaidrībā ar jau iegūto mūsu pieredzi un izprast tās vērtību. Otrs svarīgs noteikums darbam ar programmām, ko apzīmē māja, kur atrodas Lilita, satur nepieciešamību iemācīties atzīties sev, ka mums piemīt zināmas nepilnības, ka mūsu pieredze ne vienmēr ir kristāltīra un savā dzīves Izplatījumā citu pagaidām neesam izveidojuši. (Kaut arī daudziem gribētos, lai viņu īpašībām un padarītajam būtu daudz augstāks līmenis, taču diemžēl, vienmēr pastāv liela atšķirība starp mūsu vēlmēm un mūsu iespējām). Sakarā ar augstākminēto pozīciju kļūst skaidrs, ka, demonstrējot noteiktus savus emocionālos stāvokļus, mums ir jāapzinās to spēks un īpašības. Tāpat, mums ir jāiemācās izmantot visas savas mentālās iespējas un neļaut muļķībai saplosīt savu domāšanas sistēmu, noslogojot to ar nevajadzīgu informāciju. Tas pats skar arī fizisko ķermeni, kuru daudzi no mums pagaidām vēl uztver kā priekšmetu mocīšanai un pārbaudei uz izturību.

Sakarā ar to, var runāt par dažiem būtiskiem noteikumiem, kas spēj mums palīdzēt un gramatiski pielietot augstākminētās atziņas darbam ar Lilitu, ja vien, protams, mēs esam gatavi pieņemt visu teikto. Un tā.
• Pirmais noteikums – patiesa vēlme iepazīt dažas savas “necienīgās īpašības”. Nepieciešamība tās sevī saskatīt, nevis mesties no tām sāņus, it kā tās būtu uzstiepuši no ārpuses mūsu iemiesojuma karmiskie kaimiņi. Kaut gan, visbiežāk, tieši tā mēs to arī uztveram.
• Otrais noteikums – nepieciešams atzīt, ka atbrīvošanās līmenis (īpaši emocionālais) no problēmām tiek noteikts ar mūsu apziņas līmeni. Var taču pavairot savas nepatikšanas, ja vien uz to ir mūsu griba un atbilstošs tam “saprāts”.
• Trešais noteikums – saskaņa starp kādu, jau pastāvošo mūsu apziņas līmeni un prasmi dažos jautājumos atzīt savus trūkumus, kas saistīti ar šo līmeni.
• Ceturtais noteikums – nepieciešamība jel ko mainīt saistībā ar šiem trūkumiem.
• Piektais noteikums – patiesa, nākoša no sirds, vēlme izpildīt saistības Dzimtas priekšā un nokārtot parādus, padarot vieglākas smagās dzimtas programmas.
• Sestais noteikums – nepieciešamība izpētīt savu Lilitu un kļūt par profesionāli jomās, ko pārvalda tās māja.
• Septītais noteikums – jebkurā gadījumā, pie jebkuriem apstākļiem, būt pateicīgam par tām mācībām, ko sniedz mums Karma.

Pētot Lilitu pa mājām, nevajag brīnīties, ja aprakstītie sižeti maz līdzinās reālai dzīvei kādam no mums. Dažkārt tā notiek, un tas notiek divu iemeslu pēc. Pirmais – subjekta absolūta neizpratne, kurš gluži vienkārši neko nesaprot no savas dzīves un ir pilnīgi pakļauts stihiju varai. Šis karmiskās programmas “realizācijas” līmenis neparedz cilvēka spēju apliecināt sevi ar ārējo Pasauli un sevi iepazīt pašam savu notikumu plūsmā. Mēs neaplūkosim šo līmeni, lai netērētu velti daudz Laika, jo, ar kaut ko palīdzēt šādam īpašniekam nav iespējams. Otrais iemesls – cilvēka pilnīga apzināšanās un prasme vadīt jebkurus procesus, ko viņam iezīmējusi Karma. Šis līmenis arī ir ļoti sarežģīts, lai to izpētītu, jo vairums no mums to nav sasnieguši. Šajā variantā arī mēs nespēsim cilvēkam palīdzēt, gluži vienkārši - viņam mūsu palīdzība nebūs vajadzīga, un, lai tik mēs paši nenokļūstam situācijā, kad ir vajadzīgs atbalsts un palīdzība, satiekoties ar tik unikālu Dvēseli.
Un tāpēc, vadīsimies pēc kāda vidēja saprāta līmeņa, kādam “vidējam Subjektam”. Un, kaut arī, šāds nosacījums, protams, nav Lilitas tēmas cienīgs, tomēr, tieši šos nosacījumus pieņemot, jebkuri, turpmāk izklāstītie sižeti pietiekami precīzi pastāstīs par mūsu likstām, kas ir saistītas ar Melnā Mēness individuālām pozīcijām un mums palīdzēs tikt galā ar daudzām problēmām.
 

Atpakaļ

Seko: Facebook