Hirons

                                                                

Asteroīds, kurš iegūst aizvien vairāk piekritēju astrologu vidū. Aprakstīta tā daba dažādās horoskopa kombinācijās, arī aspektos.

Fragments ieskatam

Meklējumi. Svarīga atslēga, kas ļauj nonākt uz Patiesības meklējumu ceļa, transformācijas ceļa, kas notiek tajā, kas ir ieinteresēts atradumu rezultātā.

Gids. Tas ir neviens vai nekas, kas vada un ved cilvēku, noteiktā virzienā. Un šeit ir svarīgi saprast, kas var būt gida vietā, kas nav fiziski sataustāms priekšmets, vārds, kas izlasīts grāmatā un daudz kas cits.

Atslēga. Kaut kas, kas ļauj ieiet kaut kur, bet vienlaicīgi arī tas, kas aizsargā no iekļūšanas. Par atslēgu var izrādīties, piemēram, informācija, kas palīdz atrisināt problēmu. Un te ir ļoti svarīga ticība tam, ka problēma ir atrisināma, ka principā atslēga eksistē. Un kad tā ir atrasta, var teikt, ka pirmais solis problēmas risinājumam jau ir sperts. Šī atslēga, patiesībā, ir problēmas atrisinājuma noslēpums.
Bez tam, var atzīmēt, ka atslēga ir nepieciešama ne tikai tāpēc, lai atvērtu vai aizvērtu durvis, to var atrast arī kā pārslēgu, kā, piemēram, elektroniskās shēmās.

Durvju aile. Durvju aile nepieder ne pie vienas pasaules. Atrodoties ārpus mājām, tajā var nokļūt caur durvju aili; atrodoties mājā var iziet no tās, izejot cauri tai pašai ailei.
Ja durvis ir mājas daļa, tad durvju aile pati pa sevi ir neitrāla. Tā pieder abām pasaulēm, vai ne vienai no tām – viss ir atkarīgs no tā, kā jūs skatāties uz to.
Ja iedomāsimies, ka Saturns ir mājas sienas, viss, kas tajās ir iekļauts – planētu kopums, bet viss, kas atrodas no ārpuses – tas ir Urāns, Neptūns un Plutons, tad durvju aili var apskatīt kā Hironu.

Īstais brīdis. Hirons ir ļoti mazs kosmiskais ķermenis. Saules sistēmā viņš ir tikai uz īsu brīdi. Kas attiecas uz Visumu, tad tas ir tikai īss mirklis, mūžīgajā kosmosa laikā. Tagadne – tas ir tieši tagad, tas ir moments, kurā mēs dzīvojam. Bet dažādi tagadnes notikumi kļūst par pagātni. Pat nākotnes notikumi ļoti ātri kļūst par pagātni.
Hironu var salīdzināt ar šo īso momentu tagad, kas ātri kļūst par to, ko mēs saucam “bija”.
Savādāk sakot, Hirons simbolizē tagadni, tajā laikā, kad Saturns atbild par pagātni, bet Urāns par nākotni. Mēs varam runāt gan par Saturnu, gan par Urānu, bet dzīvot tikai vienā no šīm realitātēm, iespējams dzīvot tikai tagadnē.

Izpratne. Nozīmē zināšanu kopumu, meistarības gūšanu. Bieži uzskata, ka pieredze nāk caur apmācību vai pamācību, kura rezultātā cilvēka uzvedība, viņa dzīves veids var saknēs izmainīties.
Kad cilvēks kaut ko panāk, viņa smadzenes kļūst bagātākas, kā rezultātā, tieksme kaut ko panākt noved pie kardinālām pārmaiņām dzīvē.

Dziedniecība. Ir vairāki viedokļi attiecībā uz uzskatiem par “dziedniecību”, zem kuras izprot atdzimšanas (atjaunošanās) balansa procesu cilvēka organismā.
Tādā veidā, tas ne tikai atbrīvo no slimībām, tas ir daudz grūtāks un sarežģītāks process. Dziedniecību var apskatīt arī daudz plašākā mērogā, piemēram, kā “brūču” dziedināšana attiecībās starp cilvēkiem, domstarpību novēršana starp viņiem. Uz dziedniecību nevar skatīties tikai kā uz medicīnas aspektu.

Sprauga. Tas ir īpašs līdzeklis, kas ļauj izvairīties un aizbēgt no kaut kā. Ja oficiāla dokumenta tekstā iezogas kaut vismazākā divdomība, vai arī tiek izlaists kāds svarīgs punkts, tad to var izmantot lai izvairītos no noteikumiem vai atbrīvotos no pienākumiem, kas paredzēti dokumentā.
Turpinot iesākto, var secināt, ka sprauga – tā ir neliela atvere, kas ļauj izlauzties gaisam vai gaismai uz iekšu, vai tieši otrādi uz āru. Pievērsiet uzmanību, ka tas viss notiek bez dokumenta iznīcināšanas, bez sienu vai barjeru izjaukšanas. Tas notiek nemainot to, kas satur šo spraugu.

Klasifikators. Katrai kategorijai ir savi standarti. Neatbilstība šīm prasībām runā par piederību citai kategorijai. Bet tas tagad nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka pastāv robeža, kas ir pārejas posmā. Vajag tikai mazliet izmainīt kādu posmu, un tas vairs nebūs robežu ietvaros.
Paņemsim, piemēram, zeltu, sudrabu vai slāpekli.
Unce zelta paliek par zeltu, tāpat kā mārciņa. Pat viens zelta grams ir tas pats elements.
Atoms ir matērijas vismazākā daļiņa, kurai, tāpat paliek tas pats zelta nosaukums.
Ja to sadalīt uz tādām daļiņām kā elektroni, tad zelta vairāk nebūs. No tā izriet, atoms arī ir šis kategorijas klasifikators.

Kairos. Laiku parasti pieraksta Saturniskajai Karalistei, bet patiesībā Saturns pārvalda tikai viena veida laiku – hronoloģisko, tas ir ilglaicīgums.
Kairos ir laiks – kas pakļaujas pavisam citiem likumiem. Tas ir tas laiks, uz kuru norādīja A.Einšteins: “Kad cilvēks atrodas jaukas meitenes sabiedrībā veselu stundu, šī stunda paiet kā viena minūte. Dodiet viņam to pašu minūti pasēdēt uz karstas krāsns, tad tā liksies vairāk kā stunda. Tā arī ir relativitāte.”
Līdzīgs priekšstats arī Robertam Heinleinam grāmatā “Svešinieks svešumā”. Galvenais varonis Maikls Smits runā par savdabīgu laika “asi”, kad viss pamazām pazūd, un uzmanība tiek pilnībā pievērsta kardinālam lēmumam.
Kairos tika nosaukts par “bezlaika laiku”. Daudzi cilvēki tajā nokļūst caur dziļu meditāciju.
Runājot par Hironu, nepieciešams atgādināt, ka tā orbīta attālinās no Saturna orbītas par nozīmīgu attālumu, kas vislabāk attēlo kairosa stāvokli – laiks, kas nepakļaujas ne pulkstenim, ne kalendāram.

Spīles. Spīles tiek lietotas, lai regulētu šķidruma plūsmu, kas atrodas kādā traukā. Spīles var izmantot arī citās jomās: darbā ar enerģijām, dziednieciskiem spēkiem, varu. Un te ir ļoti svarīgi atcerēties, ka spīles ļauj struktūrai saglabāt viņas sākotnējo formu.

Mentors. Tas ir tas, kuru Jūs cienāt, kam ticat, no kā pieņemat ieteikumus. Tas ir Jūsu skolotājs. Daudziem cilvēkiem ir nepieciešams mentors. Vienīgi, atrast to var tikai tas cilvēks, kura apziņa ir gatava to pieņemt. Kad tas notiks – mentors noteikti parādīsies.

Nobeigumā gribētos pieminēt vēl vienu vārdu.
Sinerģija. Jaunajā pasaules vārdnīcā šis vārds tiek tulkots kā: “Vienlaicīga iedarbība uz atsevišķi strādājošiem efektiem, kuriem ir daudz lielāks efekts, ka kopējā to daļiņu summa.” Cerams, ka beigās kļūs skaidrs, ka šis pamata vārds pats galvenais Hirona raksturotājs.
 

Atpakaļ

Seko: Facebook