Sabīniešu simboli

                                                             

Katra zodiaka grāda apraksts 20 gs. medija interpretācijā.

Fragments ieskatam

VĒRSIS

Debesīs redzama dižena iluminācija, ko radījusi elektriskā izlāde.
Šodien jūs esat vienotāks ar dabas redzamajiem un neredzamajiem spēkiem nekā citkārt. Buramvārdi, mantras un maģiskas izdarības šodien ir īpaši iedarbīgas un jācer, ka tās izmantosiet tikai labiem nolūkiem. Piemērots moments fiziski attīrīt organismu.


Pa terasēm kalna nogāzē iespējams pacelties līdz alpu pļaviņai, kurā zied āboliņš.
Šodien apkārtējā daba jūs noskaņo uz dzejiskas nots. Ja esat radošās profesijas pārstāvis, visai iespējams, ka tieši šodien jūs apciemos mūza. Ja nē – atpūtieties.


Saulē mirdz lietus lāses un visam pāri redzama krāšņa varavīksne.
Šodien ar jums ir gan redzamie, gan neredzamie dabas spēki un jūs varat gāzt kalnus. Ja mīlat kādu, tieši šobrīd jūsu mīlestība var pacelties pāri ikdienišķajam un iegūt dvēselisku un garīgu mirdzumu. Tiesa, ja pats esat tam gatavs.


Bēdu sagrauzta jauna atraitne nometusies ceļos pie kapa un cer izprast pēcnāves dzīves noslēpumu.
Šodien dzīves realitāte nostājas jūsu priekšā visā savā skarbumā. Tomēr, ja vien nedaudz papūlēsieties, jums atklāsies daudzu lietu un parādību slēptā, neredzamā jēga. Iespējams, ka tieši šodien nāksies meklēt kādu, kas saprot jūs un jūsu problēmas.


Pār dziļu kanjonu tiek būvēts tilts, ko vidū balsta viens balsts.
Ja līdz šim vairāk varējāt paļauties uz izjūtām un intuīciju, tad šodienas problēmas nāksies galvenokārt risināt ar prāta un loģikas palīdzību. Dariet tā un panākumi neizpaliks.


Samāriete iet uz aku pēc ūdens.
Šodien jums būs iespēja un arī nepieciešamība atgriezties pie pirmsākumiem un ieskatīties savā dziļākajai būtībā. Jūsu domas un idejas ietekmēs senie – visas cilvēces esības pamatā esošie arhetipi. Kā tos izmantot, – jūsu ziņā, taču centieties neizniekot šo dienu.


Sniegs vēl nav uzsnidzis, bet kamanas jau traucas pa ceļu.
Šodien varat sākt ko jaunu, balstoties uz savām priekšnojautām. Varat arī darīt ko tādu, kas prātam neliekas paveicams. Šodien jūsu griba uzveiks visus vai gandrīz visus šķēršļus.
 

Atpakaļ

Seko: Facebook