Vēdiskā astroloģija 27 zvaigznes

                                                                 


Vēdiskajā astroloģijā cilvēka likteni lielā mēra nosaka tas, kādai zvaigznei ir piesaistīts Mēness dzimšanas brīdī. Tā veidojas 27 Mēness māja- Nakšatras. Izdevumā aprakstīta katra no tām un iespaids uz cilvēka raksturu un likteni-atsevišķi vīriešiem un sievietēm. Mēness koordinātes gan pēc mums pierastā rietumu zodiaka, gan Vēdiskā zodiaka. 

Fragments ieskatam

Vēdiskajā astroloģijā, līdztekus divpadsmit zodiaka zīmēm, izmanto divdesmit septiņas zvaigznes jeb nakšatras , mēness pieturvietas. Vēdās šis divdesmit septiņas zvaigznes apskata kā dzīvas būtnes – Mēness dieva sievas. Astroloģijas sadaļā, kurā stāstīts par muhurtu – labvēlīgo laiku sākumam, ir ziņas par noteiktas dienas un stundas izvēli jebkādu darbību uzsākšanai atbilstoši Mēness kustībai caur šīm zvaigznēm.
Katra nakšatra aizņem 13°20 no Zodiaka, tādēļ katra zīme ietver trīs zvaigznes. Ļoti atšķirīgos vienas zīmes raksturojumus mūsdienu astroloģija apskata kā katras Zodiaka zīmes apakš tipus. Senatnē horoskopa iztulkošana izrietēja no zvaigžņu raksturošanas, kuru ietekmē atrodas Mēness. Piemēram, s (senajos rakstos ‘’Šrimad Bhagavatam’’ (devītā dziesma) ir aprakstīta Dieva Krišnas dzimšana zem ļoti labvēlīgas zvaigznes Rohinia, nevis Vērša zīmē, kurā tā atrodas.
Pastāv trīs tipu zvaigznes un planētas:
1) Sattva-guna, deva-loki, dievišķās, augstākās;
2) Tama-guna, adho-loki, zemākās, dēmoniskās;
3) Radža-guna, manushja-loki, vidējās, jauktas dabas.

Pie pēdējiem atrodas mūsu Zeme. Vēdas apraksta septiņas augstāko un zemāko līmeņu planētas. Dzimšanu zem noteiktas zvaigznes nosaka iepriekšējās dzīves karma un vēsta par dominējošo ietekmi cilvēka apziņā. Dēmoniskās zvaigznes dod lepnību augstprātību, godkāri un tiekšanos uz materiālām baudām, hipertrofētu ego un pret dievu vērstu apziņu. Devas, dievišķās zvaigznes, ietekme dod iespēju personības augsti garīgajam sākumam pakļaut savas jūtas, prātu un intelektu, un virzīt sevis apzināšanai un garīgajai pilnveidošanai. Dzimšana zem jauktas dabas, manušja, zvaigznes nozīmē gan dēmoniskā, gan dievišķā sākuma ietekmi uz cilvēka apziņu. Katram cilvēkam ir brīva izvēle un iespēja garīgi pilnveidoties. Tas, kurš dzimis zem dēmoniskās zvaigznes, atstrādā savu negatīvo karmu, dzīvē sastopas ar lieliem šķēršļiem, tajā pašā laikā gūst iespēju aizdomāties par savu ciešanu iemeslu un nonākt pie sevis apzināšanās. Turpretī, cilvēks, kurš bauda savas labvēlīgās karmas augļus, vadot laimes un labklājības pārpilnu dzīvi, var kļūt garīgi inerts un aizmirst par augstākajām prioritātēm. Vienkāršā cilvēka gribas brīvība nav pārāk liela, jo viņa dzīvi nosaka iepriekšējo dzīvju karma. Vēdiskajā astroloģijā Mēness stāvokli nakšatrās uzskata par galveno cilvēka karmas rādītāju.

Atpakaļ

Seko: Facebook