Fortūna

                                                              

Šajā izdevumā sīki aprakstīts Fortūnas punkts horoskopa zīmēs un mājās kā arī aspekti ar Fortūnas punktu. Īpaši tiek aprakstīti laimes karmiskie jautājumi.

Fragments ieskatam
 

Fortūna ir viens no intriģējošākajiem un noslēpumainākajiem aspektiem astroloģijā. Daudzi astrologi ir mēģinājuši definēt šo īpašo horoskopa punktu, tomēr neviens iepriekš publicētais darbs joprojām nav pilnvērtīgi izskaidrojis šīs svarīgās vietas nozīmi natālajā kartē.
* * *
Cilvēkam, kurš pārdzīvo kāpumus un kritumus, nopietnus pārbaudījumus un nelaimes, nepieciešams cerību stariņš, kurš paredzētu veiksmīgu gala iznākumu. Tad, kad pastāvošie dzīves apstākļi būs pret viņu, viņš zinās – labākās dienas vēl priekšā. Labās dienās, kad cilvēks jūt sevī prieku, viņš arī jūt kā viņa domas, emocijas un darbi pietuvina īstenajam dzīves mērķim, uz kuru tiecas dvēsele.
Līdztekus pārejošajām vajadzībām katram cilvēkam sava iekšējās pasaules struktūra. Tie ir ideāli, kas māca atšķirt pareizo no nepareizā. Vadoties pēc iekšējās pasaules struktūras, viņam zūd izjūta par pareizo un nepareizo. Paliekot pie savas iekšējas pasaules ideāliem, cilvēkam ir viegli saprotams, ka viss, kas virzīts uz ideālu piepildīšanu ir pareizi, bet viss, kas atrauj no tiem - nepareizi.
Tādējādi pareizo un nepareizo uzskatu koncepcija katram cilvēkam pārstāv nevis viņa sabiedrības uzskatus par morāli, bet tas ir veids kā atpazīt netveramos ideālus, kurus katrs cilvēks izvirza sev kā īpašo dzīves piepildījumu. Šo ideālu sasniegšana viņa dzīvei nes prieku.
Mēs neesam tik ļoti dzīves izmocīti un veci, lai neticētu brīnumainām pasakām vai Dieva esamībai, necerētu uz labvēlīgu iznākumu vai kādu attālu sapni aiz iztēles robežām. Tieši šī netveramā cerība dāvā cilvēkam dzīves gribu un vēlmi sasniegt kaut ko vairāk nekā šodien, un spēcīgu ticību turpmākajai likteņa labvēlībai. Katrs cilvēks tic, ka kaut kur varavīksnes galā glabājas viņa ‘’zelta pods’’. Lai pie tā tiktu, cilvēks gatavs pārciest dzīves vētras un kļūt par sava dzīves ‘’kuģa kapteini’’. Pārciestie un pārdzīvotie pārbaudījumi ir kā jūras viļņi, pa kuriem cilvēks peld uz savu ‘’apsolīto zemi’’. Katra šķēršļa pavarēšana cilvēku arvien vairāk pietuvina ideāliem. Dzīves brīži, kad cilvēks sajūt absolūto mieru, ir īsi, salīdzinot ar laiku, ko viņš pavada virzoties uz saviem mērķiem. Ir gadījumi, kad viņš pazaudē nosprausto kursu un nomaldās no ceļa. Tomēr visdziļākajos apziņas līmeņos vienmēr saglabājas īsto ideālu būtība, un cerība sagaidīt savu dzīves laimi, ja vien pats uz to tieksies.
Dažiem šis dzīves prieks ir atkarīgs no otra cilvēka vai naudas daudzuma, dažiem slēpjas garīguma un ezotērikas pasaulē. Citiem tā ir vienkārši atļaušanās ‘’būt’’ pašiem. Prieka ideāli ir daudzi un dažādi. Tādēļ katram cilvēkam ir dots laiks, telpa un izvēles iespējas, lai sev unikālā veidā iedzīvinātu to īpašo ideālu, kurš nes visīstākā prieka un gandarījuma sajūtu. Mēs visi esam dzirdējuši slaveno teicienu ‘’... cilvēks nav vientuļa sala’’. Cilvēka patieso ideālu definēšana nav parasts process. Vispirms nākas saskarties ar iekšējiem un ārējiem faktoriem, lai uzzinātu to īpašo apstākļu sakritību, kas cilvēku aizvestu pie patiesajiem Dvēseles meklējumiem.
Vislielākais šķērslis, ar kuriem cilvēkam šajā ceļā nākas sastapties, ir iekšējās un ārējās harmonijas saglabāšana. Ārējā harmonija ir atkarīga no iekšējās harmonijas. Iekšējā harmonija ļauj cilvēkam uzzināt tos mērķus un ideālus, kuri nes viņam veiksmi ‘’zelta poda ‘’ izskatā. Astroloģijas valodā jēdzienu ‘’zelta pods’’ pazīst ar nosaukumu Fortūna. Ja cilvēks ļauj izpausties šai kartes daļai, viņš sajūtas kā atradis savu īsto dzīves nišu un jūtas kā mājās. Fortūna – tas ir punkts, kura ietekmē cilvēks jūtas piederīgs savam liktenim.

 

Atpakaļ

Seko: Facebook