Merkurs

                                                                                        

Izdevums, kurā no vēdiskā un rietumu skatījuma paskadrota Merkura patiesā loma prāta uzbūvē. Paskaidrots kā tieši Merkurs savieno Dvēseli un prātu. Vērtīga garīgiem meklētājiem astroloģija un ari ārpus tās.
Saturs

Galvenie termini
Saikne
Gudrības jēga
Redzēsana
Divas puses
Mācīšanās
Valodas dievs
Izpēte un atpazīšana
Pareizie soļi Merkura attīstībā
Kakla centrs
Esība
Skaitlis 5 kā atslēga
Cilvēks kā objektīvā un subjektīvā centrs
Merkurs visu draugs- androgēns
Dzīvsudrabs
Merkura simbols
Mekurs un Saule
Ganeša un pele
Elpošana kā Zemes un Gaisa savienošana
Merkurs kā saite starp Dvēseli un Personību
Pūķis
Merkurs- informācijas un enerģijas plūsma
Gudrība
Kā apieties ar gudrību
Merkurs un gudrība
Merkurs-starpnieks
Merkura piedzimšana
Merkurs- uztverošais raidītājs
 

Atpakaļ

Seko: Facebook