Tālr.: 29130025
Adrese: Rīga, Vaļņu iela 32-505.kab.
E-pasts: racsandris@inbox.lv

SIA Astrologos
reg.n. 40103343941
Vaļņu 32, Rīga LV-1050
konts LV60 UNLA 0050 0161 55800

SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

Uz konsultāciju piesakieties, tikai tad, ja esat iepazinies ar sadaļu Konsultācijas. 

skype (tikai plānotajām konsultācijām)  andris.racs

Internetā:
https://lv.wikipedia.org/wiki/Andris_Ra%C4%8Ds
www.astrologos.lv   
www.astrologs.eu
https://www.facebook.com/andris.racs

https://www.facebook.com/RacaAstrologijasSkola
https://www.facebook.com/ManaMilestibasAstrologija
youtube
racsandris@inbox.lv

Andris Račs