Konsultācijas un atsauksmes.
Pirms pieteikties uz konsultāciju, lūdzu uzmanīgi iepazīstieties ar šo sadaļu.
Pieteikšanās tikai piezvanot.

Konsultācija pie  astropsihologa ir:

Konsultācijas pie Andra Rača:

iespēja izprast sevi, savas galvenās motivācijas, savus talantus, savas iekšējās pretrunas. Ar to sākas ceļš uz sevis sakārtošanu, pieņemšanu un harmonizāciju.
Nav pareizi aplūkot astroloģiju tīri prognozējošā gaismā vai novērtēt astrologa efektivitāti, pēc tikai spējām noteikt precīzus datumus mūsu dzīves ārējiem notikumiem. Astrologa patiesā loma ir dzīves padomdevējs, kurš palīdz saprast ne tikai mūsu dzīves ārējo kustību, bet daudz svarīgāko iekšējo kustību un garīgo attīstību.
Dzīvē nevar būt ilgstošas pozitīvas pārmaiņas, ja vien mēs neizstrādāsim pašcieņu - zināšanas par to, kas mēs patiešām esam iekšējās apziņas līmenī, nevis vienkārši kā ārējās personības. Astroloģija, kas pareizi interpretē, palīdz mums izveidot savienojumu ar mūsu iekšējo būtni vai augstāko Es - tas ir tās patiesais mērķis


Astropsihologs ar pietiekamu darba pieredzi spēj atbildēt uz jautājumiem arī bez iepriekšējas sagatavošanās, taču klienta dati un jautājumi var tikt iepriekš izklāstīti vai atsūtīti elektroniski. Ja jautājumi skars citus cilvēkus, klientam jāsagatavo visi nepieciešamie dati, lai tos spētu pateikt konsultācijā (citu cilvēku dzimšanas dati, firmu reģistrācijas dati u.c.)

Klients gatavojas noformulēt jautājumus, kuri tiks uzdoti konsultācijā. Tieši pēc iespējas skaidrāk un patiesāk uzstādīti jautājumi ir izdevušās konsultācijas pamats. Protams, labs astropsihologs sapratīs kas slēpjas aiz katra jautājuma patiesībā, taču veiksmīgs rezultāts ir tikai tāds, kurā klients ir skaidri apzinājies visus cēloņus, savas vēlmes un iespējas.

Tādēļ savstarpēja uzticēšanās ir pilnīgi nepieciešama lai tiktu panākts maksimālais rezultāts: klients pēc konsultācijas ir izpratis lietas būtību un gatavs pieņemt attiecīgus lēmumus lai dzīvotu laimīgāk, kas vienmēr nozīmē dzīvot saskaņā ar sevi.

Astropsihologs saglabā neitralitāti jebkurā jautājumā lai maksimāli pietuvotos objektīvai realitātei. Astropsiholoģiska konsultācija ir godīgs skats pašam uz sevi. Individuālo astroloģisko karti ne velti dēvē par dvēseles rentgenattēlu.

Konsultācijā arī citu cilvēku kartes tiek apskatītas objektīvi. Bieži mēs caur savu pieķeršanos un subjektīvi emocionālo attieksmi pazaudējam spēju skaidri redzēt otra cilvēka īpašības. Neitrāls skats no malas ir ļoti svētīgs daudzās dzīves situācijās. Citu cilvēku ietekme(viņu dzimšanas kartes) tiek ņemtas vērā prakstiski vienmēr. Vissvarīgākā un lielākā ietekme parasti nāk no vecākiem. Dziļa astropsiholoģiska konsultācija vispār nav iedomājama bez savas un vecāku mijiedarbības izpratnes. Tā kā tas ir ļoti svarīgs un bieži zemapziņā noslēpts jautājums, iespējams vajadzēs ar astropsihologu tikties vairāks reizes. Taču nav svarīgāka jautājuma par šo. Tikai sakārtojot savas attiecības ar pagātni mēs varam būt laimīgi šodienā un nākotnē!

Tad, kad ir izprasti savas uzvedības motīvi, var ielūkoties arī aktuālajā situācijā. Tikai klients pats nosaka kādi jautājumi tiks izskatīti. Bez klienta vēlmes nenotiek nekas. Tikai viņš pats zin vai un par ko ir gatavs runāt(zināt). Astroloģijai nav ierobežojumu- var izzināt visu.

Mūsdienu astroloģija nav vienkārši nākotnes paredzēšana. Tā ir nākotnes veidošana, kas notiek, balstoties uz izpratni par to kas cilvēkam nepieciešams viņa attīstībai. Tas, ko mums vajag ne vienmēr ir tas ko mēs ar prātu vēlamies. Mūsu nākotni nosaka mūsu apziņa. Tieši tā kā uz delnas ir redzama astroloģiskajā kartē. Tādejādi kļūst skaidrs gan kādēļ esam piedzīvojuši to vai citu pagātnē un kādēļ visticamāk gribēsim piedzīvot dažādus notikumus nākotnē.

Lai gan astroloģiskā konsultācijā kā pamatuzdevums netiek izvirzīta palīdzība, bet gan informēšana, bieži ir novērojams terapeitisks fenomens. Tas nozīmē, ka klients sarunas laikā un pēc tam piedzīvo tādu kā dvēseles dziedināšanu. Tas notiek tad, kad notikusi satikšanaās pašam ar sevi, ar savu ĪSTO ES.
Labs astropsihologs vienmēr centīsies būt arī terapeits.

Taču klientam jāapzinās, ka viņu neglaudīs pa spalvai, meklējot vainīgos kaut kur ārpusē. Katrs tomēr pats ir savas laimes kalējs. Tieši aiz mīlestības pret klientu astrologs saglabās neitralitāti. Tikai tā viņš spēs patiesi palīdzēt klientam kļūt godīgam pret sevi, tātad laimīgākam. Lai kā arī gribētos astrologu uzskatīt par skolotāju, kurš zin atbildes, viņš, gluži kā skolotājs, mācīs skolnieku pašam spēt atrast pareizās atbildes. 
Es nemēģinu apmierināt neveselīgu ziņkārību vai mistificēt. Es dodu padomus tiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Pareģošanas vietā es cenšos iemācīt pareizu domāšanu, kas palīdz mīkstināt un novērst negatīvas tendences.

Lēmuma pieņemšana vienmēr ir klienta rokās.
Ja šaubies vai astroloģija Tev vajadzīga, izlasi šo

 


Andris Račs

 
- No 1992.g. Astrologa privātā prakse;
- No 1993.g. Astroloģijas Skolas vadītājs;
- No 2000.g. līdz 2007.g pirmais Latvijas Astrologu Asociācijas prezidents.
- Latvijas Astrologu Asociācijas sertifikācijas komisijas eksperts.
-Latvijas Astrologu Asociācijas valdes loceklis
-Grāmatas:
Astroloģiskais savedējs/Alis 2005
Mana Mīlestības Astroloģija /Jumava 2015
Z
vaigžņu dimantiņi/ Alis 2017
M
ana dzīves karte/ Jumava 2017
M
ana nākotnes karte/ Jumava 2018Mana galvenā specializācija:

 • Biznesa konsultācijas

                                 ***
  Strādāju tikai ar labi pārbauditām rietumu un vēdiskās astroloģijas metodēm. Nekonsultēju medicīniskos jautājumos. Negarantēju drošu rezultātu tiesu procesu un nekustamā īpašuma biznesa darījumu prognozēšanā.  Konsultācijas tiek pieteiktas telefoniski 29130025, darba dienās, Vēlams laikā no plkst. 8.00-13.00. Citā laikā, ja neatbildu uz zvanu, esmu konsultācijā vai lekcijā, kad atbrīvojos, atzvanu pats. Uz konsultāciju pieaugušajam jāpiesakās pašam. Ārzemju klientiem, kuri lieto ārzemju tālr. numurus, lūdzu pieteikties e-pastā andris@astrologos.lv.
  Lai sastādītu individuālo karti, nepieciešams nosaukt dzimšanas gadu, datumu, laiku (pēc iespējas precīzāku), apdzīvotu vietu. Ja interesē informācija par citiem cilvēkiem, jāzin arī viņu dzimšanas dati (ja iespējams, arī dzimšanas laiku). Klients nosauc tikai vārdu, kas ļauj saglabāt lielāku konfidencialitāti.


  Konsultācijas notiek Vecrīgā: Vaļņu iela 32-505.kab 
 • Konsultācijas ilgums - 50 min.
 • Konsultācijas notiek no pirmdienas līdz ceturtdienai, laikā no 13.00 līdz 17.00 
 • Skype konsultācijas iespējamas no 8.00 pēc Latvijas laika, sakaņojot ar jūsu iespējām.
 • Konsultācijas laikā gan astrologs, gan klients izslēdz telefonu(skaņu).
 • Konsultāciju iespējams ierakstīt klienta ierīcē(piemēram tālrunī) vai konspektēt. Atsevišķa izdruka netiek izsniegta.
 • Klātienes konsultācijās apmaksa uz vietas skaidrā naudā vai pirms konsultācijas ar pārskaitījumu
 • Konsultēju arī Skype - tad klientam iepriekš jāvienojas par skype sarunas laiku pa e-pastu vai telefonu un jāveic naudas pārskaitījums .

 • Pakalpojumu cenas 

  1.konsultācija - 80 eur
  Tā ietver:
  Dziļu Jūsu nosaukto tēmu analīzi.
  Es Jums izstāstīšu par cēloņiem un došu ieteikumus rīcībai.
  Izanalizēšu attiecības ar Jums svarīgiem cilvēkiem, došu ieteikumus.
  Došu padomus Jūsu bērnu attīstības jautājumos
  Sniegšu prognozes vienam līdz diviem gadiem Jūsu izvēlētajās tēmās.

  2. konsultācija (noilguma nav)- 70 eur 
 •  
 • 3.un vairāk konsultācija- 60 eur
 • ---------------------------------------------------------------------------- 
 • Papldus pakalpojumi 
 •  
 • Karjeras izvēles konsultācija skolniekiem(30 min) 35 eiro . Jābūt reāliem mācību variantiem!
 • Tikai datuma un laika izvēle privātiem notikumiem (piemēram kāzām, bērna dzimšanai)- 35 eur
 • Maza bērna iedzimto spēju apraksts(1 lpp ) - 35 eiro
 • Ja konsultācijā piedalās vairāki cilvēki-+30 eiro par katru papildus cilvēku
 • Iespējams iegādāties dāvanu karti, samaksājot internetbankā un saņemot 1 dienas laikā elektroniski (atlaides spēkā arī dāvanu kartei, ja klients ir dāvinātājs vai saņēmējs)
 • Atlaide daudzbērnu gimeņu vecākiem (Godaģimene+ karte) un bērniem  -10 eiro. Atlaides summējas (piemēram par trešo konsultāciju daudzbērnu ģimenes loceklis maksā tikai 50 eiro).
  Pastāvīgiem klientiem (vismaz 1 apmeklējums) tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas e-pastā.  Bezmaksas konsultācijas tiek sniegtas par jautājumiem, kuri saistīti ar lēmumu pieņemšanu (jā vai nē). Romantisku attiecibu jautājumus e-pastā neatbildu. Laika izvēle vai prognoze ir maksas pakalpojums. Uz SMS neatbildu.
 •  
 • Biznesa konsultācijas
 • 1.konsultācija -80 eur
  2.konsultācija-70 eur
  3.un vairāk konsultācija- 60 eur
  Ja tiek izskatīti vairāki uzņēmumi, par katru papildus uzņēmumu +20 eur
  Ja konsultācijā piedalās vairāki cilvēki, par katru papildus personu +30 eur
  Tikai datuma un laika izvēle biznesa projektiem( sia reģistrācija , līgumi, pirkumi u.t.t.)- 50 eur
 •  
 • Publiskas lekcijas
 • Piedāvāju saistošas semināru tēmas kultūras un izglītības iestādēm visa Latvijā. 

               ************************************
  Aktuālas izmaiņas klientu pieņemšanas grafikā (īpaši svētku periodos un vasarā) vienmēr meklējiet šajā sadaļā augšdaļā!


                                                             Klientu jautājumi, atbild Andris Račs
                                                                     Ja arī jums ir jautājumi, sūtiet tos uz andris@astrologos.lv


J. Vai es varu pasutīt rakstisku horoskopu un prognozes?
A.R. Nē. Lai veiktu kvaliatīvu cilvēka horoskopa analīzi, ļoti būtiski ir ņemt vērā  viņa garīgās attīstības līmeni. Jo augstāks tas ir, jo pozitīvāka horoskopa interpretācija tiks piemērota. Taču to var noteikt tikai redzot cilveku, ar viņu sarunājoties un viņu sajūtot. Tādēļ prinipiāli neiesaku nekur pasūtīt rakstiskus horoskopa aprakstus un prognozes. Astroloģiska konsultācija ir ļoti nozimīgs solis cilvēka dzīvē, tam ir jāatrod laiks.
Īstā laikā un kvalitātā notikusi konsultācija var izmanīt visu dzīvi!

J.Vai ir būtiska atšķirība starp klātienes un skype konsultācijām?
A.R. Jā, atšķirība ir būtiska. Klātienes konsultācijā man parasti izdodas labi noskaņoties uz klienta vibrācijām, kas ļauj būtiski uzlabot gan horoskopa interpretāciju, gan sastādīt atbilstošākas nākotnes prognozes. Es nestrādāju tikai ar horoskopu, es strādāju ar cilvēku. Līdz ar to garantija, ka viss piepildīsies pēc sacītā, klātienes konsultācijā ir uz pusi lielāka.

K.: Kādas ir Jūsu prioritātes konsultācijā?
A.R.: Mana prioritāte ir atbildes uz jautājumiem un palīdzība pašrealizēties pilnībā. Parasti  mani atrod klienti, kuriem sarunas saturs ir svarīgāks par formu. Uzskatu, ka kaut vai dažas, bet izšķirošas atbildes ir vairāk vērtas kā skaista runāšanās. Esmu diezgan lakonisks. Man ir svarīgi lai klientam pēc konsultācijas būtu skaidrs risinājums un rīcības plāns.

K.: Kādus jautājumus es varu uzdot konsultācijā?
A.R.: Jebkurus, izņemot medicīniska rakstura jautājumus.

K.: Vai var sastādīt dzimsanas karti, ja nav zināms precīzs dzimšanas laiks?
A.R.: Jā, ja informācija par dzimšanas laika precizitāti ir +/- 1 studa. Tad es varu pēc jūsu dzīves notikumiem dzimšanas laiku precizēt. Lielāka nobīde negarantē pozitīvu iznākumu, taču var mēģināt. Ja neizdodas, es par šo sarunu neprasu honorāru.

K.:Vai jūs vispirms stāstīsiet un tad es uzdošu jautājumus?
A.R.: Nē, vispirms klients nosauc tās tēmas, kas viņu interesē. Tad astrologs uzdod precizējošus jautājumus, tikai pēc tam seko atbildes un plašāks izklāsts no astrologa puses.

K.: Vai tiks izsniegts kāds rakstisks teksts?
A.R.: Nē, klients pats pieraksta atbildes vai ieraksta tās savā diktofonā

K: Vai un kad man būtu jānāk uz atkārtotu konsultāciju?
A.R.: Tas ir tāpat kā ar ārstu- jūs variet atnākt  profilaktiski reizi gadā vai tad, kad ir kāds aktuāls jautājums.

K: Vai es varu uzzināt kaut ko par citiem cilvēkiem?
A.R.: Jā, taču tikai nepārkapjot Astrologa Ētikas Kodeksu. Informācija par paša nepingadīgajiem bērniem ir pieejama neierobezotā apjomā.

K. :Vai es varu noskaidrot saderību ar savu partneri, ja nav zināms viņa dzimšanas laiks?
A.R.: To var izdarīt, taču galvenokart skatoties no jūsu puses- būs redzams, kas viņš(a) jums var kļūt, kādu lomu dzīvē var spēlēt. Taču to, kas jūs viņam(ai) esat, nevarēs zināt bez dzimšanas laika.

K.: Vai var pateikt, cik man būs bērnu?
A.R.: Var pateikt vai būs vispār vēl bērni. Var noteikt visus iespējamos dzīves gadus, kad tas ir iespējams. Nevar droši noteikt dzimumu. Nevar droši noteikt grūtniecības pilnigu izdošanos.

K :Vai var pateikt, cik ilgi es dzīvošu?
A.R.: Pat ja varētu, neteiktu.

K. Vai viss atkarīgs no manis? Ja es gribēšu, viss notiks citādāk?
A.R.: Nē, jo tas, ko jūs patiesi gribēsiet, ir ierakstīts dzimšanas kartē. Cilvēki ar spēcīgu grubu var ietekmēt notikumus vairāk.

K. Cik liela ir prognožu precizitāte? Vai astrologs redz visus iespējamos notikumus un pastāsta par tiem klientam?
A.R. Tiek uzskatīts, ka 70-80% precizitāte ir labs rādītājs. Arī es nevaru garantēt lielāku procentu pareizu prognožu. Es neredzu visus iespējamos notikumus, droši vien tikai tos, uz kuriem koncentrējamies sarunas laikā. Vizīte pie astrologa nav apdrošināšanas polises iegāde. Sevišķi jābūt uzmanīgiem un skeptiskiem attiecībā par prognozēm par citiem cilvēkiem, īpaši pieaugušajiem. Astrologam, neesot tieša kontaktā ar tiem, pastāv lielāka iespēja kļūdīties. Mazi bērni vēl ir liela vecāku ietekme un viņu informatīvajā laukā var nolasīt daudz par bērniem, taču arī ne visu. Pieaudzis bērns vairs nav atvērts pret vecākiem, tādēļ daudz ko no tiem slēpj. Bez viņa piekrišanas mēģināt ielīst viņa dvēselē nemaz nav ētiski, nemaz nerunājot par kādām trešajām personām un prognozēm par viņiem. Savukārt, ja astrologs redzēs kādu ļoti sliktu notikumu, viņš pavēstīs klientam par to, ja uzskatīs, ka ar savu informāciju ar palīdzēt to vērst uz labu. Piemēram, bieži aizgājēju kartes uzrāda atbrīvošanos un vieglumu(tas ir viens no iemesliem, kādēļ pēdējo stundiņu uzzināt ir ļoti grūti) , bet sliktie zvaigžņu stāvokļi parādās tuvākajiem palicējiem. Informējot par kaut ko, astrologs savā ziņa palīdz tam notikties. Ar to ir jābūt ļoti uzmanīgam, gluži kā tas ir medicīnā. Labs vārds bieži ir dziedējošāks par negatīvām prognozēm.

K.Vai klienti pie Jums atgriežas? 
A.R. Jā. Vismaz 50% no klientiem vēršas pie manis atkārtoti,arī pēc ilga laika, pamatojot to ar pozitīvu iepriekšēju pieredzi, kas ir labs rādītājs, jo jāņem vērā, ka daudziem cilvēkiem astrologa apmeklējums ir vispār tikai vienu reizi dzīvē.
 
         Atsauksmes par profesionālo darbību lasiet šeit