Konsultācijas un atsauksmes. 
Pirms pieteikties uz konsultāciju, lūdzu uzmanīgi iepazīstieties ar šo sadaļu.
Pieteikšanās tikai piezvanot .

Konsultācija pie  astropsihologa ir:

Konsultācijas pie Andra Rača:

iespēja izprast sevi, savas galvenās motivācijas, savus talantus, savas iekšējās pretrunas. Ar to sākas ceļš uz sevis sakārtošanu, pieņemšanu un harmonizāciju.
Nav pareizi aplūkot astroloģiju tīri prognozējošā gaismā vai novērtēt astrologa efektivitāti, pēc tikai spējām noteikt precīzus datumus mūsu dzīves ārējiem notikumiem. Astrologa patiesā loma ir dzīves padomdevējs, kurš palīdz saprast ne tikai mūsu dzīves ārējo kustību, bet daudz svarīgāko iekšējo kustību un garīgo attīstību.
Dzīvē nevar būt ilgstošas pozitīvas pārmaiņas, ja vien mēs neizstrādāsim pašcieņu - zināšanas par to, kas mēs patiešām esam iekšējās apziņas līmenī, nevis vienkārši kā ārējās personības. Astroloģija, kas pareizi interpretē, palīdz mums izveidot savienojumu ar mūsu iekšējo būtni vai augstāko Es - tas ir tās patiesais mērķis


Astropsihologs ar pietiekamu darba pieredzi spēj atbildēt uz jautājumiem arī bez iepriekšējas sagatavošanās, taču klienta dati un jautājumi var tikt iepriekš izklāstīti vai atsūtīti elektroniski. Ja jautājumi skars citus cilvēkus, klientam jāsagatavo visi nepieciešamie dati, lai tos spētu pateikt konsultācijā (citu cilvēku dzimšanas dati, firmu reģistrācijas dati u.c.)

Klients gatavojas noformulēt jautājumus, kuri tiks uzdoti konsultācijā. Tieši pēc iespējas skaidrāk un patiesāk uzstādīti jautājumi ir izdevušās konsultācijas pamats. Protams, labs astropsihologs sapratīs kas slēpjas aiz katra jautājuma patiesībā, taču veiksmīgs rezultāts ir tikai tāds, kurā klients ir skaidri apzinājies visus cēloņus, savas vēlmes un iespējas.

Tādēļ savstarpēja uzticēšanās ir pilnīgi nepieciešama lai tiktu panākts maksimālais rezultāts: klients pēc konsultācijas ir izpratis lietas būtību un gatavs pieņemt attiecīgus lēmumus lai dzīvotu laimīgāk, kas vienmēr nozīmē dzīvot saskaņā ar sevi.

Astropsihologs saglabā neitralitāti jebkurā jautājumā lai maksimāli pietuvotos objektīvai realitātei. Astropsiholoģiska konsultācija ir godīgs skats pašam uz sevi. Individuālo astroloģisko karti ne velti dēvē par dvēseles rentgenattēlu.

Konsultācijā arī citu cilvēku kartes tiek apskatītas objektīvi. Bieži mēs caur savu pieķeršanos un subjektīvi emocionālo attieksmi pazaudējam spēju skaidri redzēt otra cilvēka īpašības. Neitrāls skats no malas ir ļoti svētīgs daudzās dzīves situācijās. Citu cilvēku ietekme(viņu dzimšanas kartes) tiek ņemtas vērā prakstiski vienmēr. Vissvarīgākā un lielākā ietekme parasti nāk no vecākiem. Dziļa astropsiholoģiska konsultācija vispār nav iedomājama bez savas un vecāku mijiedarbības izpratnes. Tā kā tas ir ļoti svarīgs un bieži zemapziņā noslēpts jautājums, iespējams vajadzēs ar astropsihologu tikties vairāks reizes. Taču nav svarīgāka jautājuma par šo. Tikai sakārtojot savas attiecības ar pagātni mēs varam būt laimīgi šodienā un nākotnē!

Tad, kad ir izprasti savas uzvedības motīvi, var ielūkoties arī aktuālajā situācijā. Tikai klients pats nosaka kādi jautājumi tiks izskatīti. Bez klienta vēlmes nenotiek nekas. Tikai viņš pats zin vai un par ko ir gatavs runāt(zināt). Astroloģijai nav ierobežojumu- var izzināt visu.

Mūsdienu astroloģija nav vienkārši nākotnes paredzēšana. Tā ir nākotnes veidošana, kas notiek, balstoties uz izpratni par to kas cilvēkam nepieciešams viņa attīstībai. Tas, ko mums vajag ne vienmēr ir tas ko mēs ar prātu vēlamies. Mūsu nākotni nosaka mūsu apziņa. Tieši tā kā uz delnas ir redzama astroloģiskajā kartē. Tādejādi kļūst skaidrs gan kādēļ esam piedzīvojuši to vai citu pagātnē un kādēļ visticamāk gribēsim piedzīvot dažādus notikumus nākotnē.

Lai gan astroloģiskā konsultācijā kā pamatuzdevums netiek izvirzīta palīdzība, bet gan informēšana, bieži ir novērojams terapeitisks fenomens. Tas nozīmē, ka klients sarunas laikā un pēc tam piedzīvo tādu kā dvēseles dziedināšanu. Tas notiek tad, kad notikusi satikšanaās pašam ar sevi, ar savu ĪSTO ES.
Labs astropsihologs vienmēr centīsies būt arī terapeits.

Taču klientam jāapzinās, ka viņu neglaudīs pa spalvai, meklējot vainīgos kaut kur ārpusē. Katrs tomēr pats ir savas laimes kalējs. Tieši aiz mīlestības pret klientu astrologs saglabās neitralitāti. Tikai tā viņš spēs patiesi palīdzēt klientam kļūt godīgam pret sevi, tātad laimīgākam. Lai kā arī gribētos astrologu uzskatīt par skolotāju, kurš zin atbildes, viņš, gluži kā skolotājs, mācīs skolnieku pašam spēt atrast pareizās atbildes. 
Es nemēģinu apmierināt neveselīgu ziņkārību vai mistificēt. Es dodu padomus tiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Pareģošanas vietā es cenšos iemācīt pareizu domāšanu, kas palīdz mīkstināt un novērst negatīvas tendences.

Lēmuma pieņemšana vienmēr ir klienta rokās.
Ja šaubies vai astroloģija Tev vajadzīga, izlasi šo

 


Andris Račs

 
- No 1992.g. Astrologa privātā prakse;
- No 1993.g. Astroloģijas Skolas vadītājs;
- No 2000.g. līdz 2007.g pirmais Latvijas Astrologu Asociācijas prezidents.
- Latvijas Astrologu Asociācijas sertifikācijas komisijas eksperts.
-Latvijas Astrologu Asociācijas valdes loceklis
-Grāmatas
Astroloģiskais savedējs/Alis 2005
Mana Mīlestības Astroloģija /Jumava 2015
Z
vaigžņu dimantiņi/ Alis 2017
M
ana dzīves karte/ Jumava 2017Mana galvenā specializācija:

 • Biznesa konsultācijas

                                 ***
  Strādāju tikai ar labi pārbauditām rietumu un vēdiskās astroloģijas metodēm. Nekonsultēju medicīniskos jautājumos. Negarantēju drošu rezultātu tiesu procesu un nekustamā īpašuma biznesa darījumu prognozēšanā.  Konsultācijas tiek pieteiktas telefoniski 29130025, darba dienās, Vēlams laikā no plkst. 8.00-12.00. Citā laikā, ja neatbildu uz zvanu, esmu konsultācijā vai lekcijā, kad atbrīvojos, atzvanu pats. Uz konsultāciju pieaugušajam jāpiesakās pašam. Lai sastādītu individuālo karti, nepieciešams nosaukt dzimšanas gadu, datumu, laiku (pēc iespējas precīzāku), apdzīvotu vietu. Ja interesē informācija par citiem cilvēkiem, jāzin arī viņu dzimšanas dati (ja iespējams, arī dzimšanas laiku). Klients nosauc tikai vārdu, kas ļauj saglabāt lielāku konfidencialitāti.


  Konsultācijas notiek Vecrīgā: Vaļņu iela 32-505.kab 
 • Konsultācijas ilgums - 50 min.
 • Konsultācijas notiek no otrdienas lidz ceturtdienai, laikā no 13.00 līdz 17.00 (No 2018.gada 28.maija līdz 31.augustam no 10.00-13.00)
 • Skype konsultācijas iespējamas no 8.00 pēc Latvijas laika, sakaņojot ar jūsu iespējām.
 • Konsultācijas laikā gan astrologs, gan klients izslēdz telefonu(skaņu).
 • Konsultāciju iespējams ierakstīt klienta ierīcē(piemēram tālrunī) vai konspektēt. Atsevišķa izdruka netiek izsniegta.
 • Klātienes konsultācijās apmaksa uz vietas skaidrā naudā vai pirms konsultācijas ar pārskaitījumu
 • Konsultēju arī Skype - tad klientam iepriekš jāvienojas par skype sarunas laiku pa e-pastu vai telefonu un jāveic naudas pārskaitījums .

 • Pakalpojumu cenas 

  1.konsultācija - 80 eur
  Tā ietver:
  Dziļu Jūsu nosaukto tēmu analīzi.
  Es Jums izstāstīšu par cēloņiem un došu ieteikumus rīcībai.
  Izanalizēšu attiecības ar Jums svarīgiem cilvēkiem, došu ieteikumus.
  Došu padomus Jūsu bērnu attīstības jautājumos
  Sniegšu prognozes vienam līdz diviem gadiem Jūsu izvēlētajās tēmās.

  2. konsultācija- 70 eur
 •  
 • 3.un vairāk konsultācija- 60 eur
 • ---------------------------------------------------------------------------- 
 • Papldus pakalpojumi 
 •  
 • Karjeras izvēles konsultācija skolniekiem(30 min) 35 eiro . Jābūt reāliem mācību variantiem!
 • Tikai datuma un laika izvēle privātiem notikumiem (piemēram kāzām, bērna dzimšanai)- 35 eur
 • Maza bērna iedzimto spēju apraksts(1 lpp ) - 35 eiro
 • Ja konsultācijā piedalās vairāki cilvēki-+30 eiro par katru papildus cilvēku
 • Iespējams iegādāties dāvanu karti, samaksājot internetbankā un saņemot 1 dienas laikā elektroniski (atlaides spēkā arī dāvanu kartei, ja klients ir dāvinātājs vai saņēmējs)
 • Atlaide daudzbērnu gimeņu vecākiem (Godaģimene+ karte) un bērniem  -10 eiro. Atlaides summējas (piemēram par trešo konsultāciju daudzbērnu ģimenes loceklis maksā tikai 50 eiro).
  Pastāvīgiem klientiem (vismaz 1 apmeklējums) tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas e-pastā.  Bezmaksas konsultācijas tiek sniegtas par jautājumiem, kuri saistīti ar lēmumu pieņemšanu (jā vai nē). Romantisku attiecibu jautājumus e-pastā neatbildu. Laika izvēle vai prognoze ir maksas pakalpojums. Uz SMS neatbildu.
 •  
 • Biznesa konsultācijas
 • 1.konsultācija -80 eur
  2.konsultācija-70 eur
  3.un vairāk konsultācija- 60 eur
  Ja tiek izskatīti vairāki uzņēmumi, par katru papildus uzņēmumu +20 eur
  Ja konsultācijā piedalās vairāki cilvēki, par katru papildus personu +30 eur
  Tikai datuma un laika izvēle biznesa projektiem( sia reģistrācija , līgumi, pirkumi u.t.t.)- 50 eur

               ************************************
  Aktuālas izmaiņas klientu pieņemšanas grafikā (īpaši svētku periodos un vasarā) vienmēr meklējiet šajā sadaļā augšdaļā!Klientu jautājumi, atbild Andris Račs
Ja arī jums ir jautājumi, sūtiet tos uz andris@astrologos.lv

J. Vai es varu pasutīt rakstisku horoskopu un prognozes?
A.R. Nē. Lai veiktu kvaliatīvu cilvēka horoskopa analīzi, ļoti būtiski ir ņemt vērā  viņa garīgās attīstības līmeni. Jo augstāks tas ir, jo pozitīvāka horoskopa interpretācija tiks piemērota. Taču to var noteikt tikai redzot cilveku, ar viņu sarunājoties un viņu sajūtot. Tādēļ prinipiāli neiesaku nekur pasūtīt rakstiskus horoskopa aprakstus un prognozes. Astroloģiska konsultācija ir ļoti nozimīgs solis cilvēka dzīvē, tam ir jāatrod laiks.
Īstā laikā un kvalitātā notikusi konsultācija var izmanīt visu dzīvi!

J.Vai ir būtiska atšķirība starp klātienes un skype konsultācijām?
A.R. Jā, atšķirība ir būtiska. Klātienes konsultācijā man parasti izdodas labi noskaņoties uz klienta vibrācijām, kas ļauj būtiski uzlabot gan horoskopa interpretāciju, gan sastādīt atbilstošākas nākotnes prognozes. Es nestrādāju tikai ar horoskopu, es strādāju ar cilvēku. Līdz ar to garantija, ka viss piepildīsies pēc sacītā, klātienes konsultācijā ir uz pusi lielāka.

K.: Kādas ir Jūsu prioritātes konsultācijā?
A.R.: Mana prioritāte ir atbildes uz jautājumiem un palīdzība pašrealizēties pilnībā. Parasti  mani atrod klienti, kuriem sarunas saturs ir svarīgāks par formu. Uzskatu, ka kaut vai dažas, bet izšķirošas atbildes ir vairāk vērtas kā skaista runāšanās. Esmu diezgan lakonisks. Man ir svarīgi lai klientam pēc konsultācijas būtu skaidrs risinājums un rīcības plāns.

K.: Kādus jautājumus es varu uzdot konsultācijā?
A.R.: Jebkurus, izņemot medicīniska rakstura jautājumus.

K.: Vai var sastādīt dzimsanas karti, ja nav zināms precīzs dzimšanas laiks?
A.R.: Jā, ja informācija par dzimšanas laika precizitāti ir +/- 1 studa. Tad es varu pēc jūsu dzīves notikumiem dzimšanas laiku precizēt. Lielāka nobīde negarantē pozitīvu iznākumu, taču var mēģināt. Ja neizdodas, es par šo sarunu neprasu honorāru.

K.:Vai jūs vispirms stāstīsiet un tad es uzdošu jautājumus?
A.R.: Nē, vispirms klients nosauc tās tēmas, kas viņu interesē. Tad astrologs uzdod precizējošus jautājumus, tikai pēc tam seko atbildes un plašāks izklāsts no astrologa puses.

K.: Vai tiks izsniegts kāds rakstisks teksts?
A.R.: Nē, klients pats pieraksta atbildes vai ieraksta tās savā diktofonā

K: Vai un kad man būtu jānāk uz atkārtotu konsultāciju?
A.R.: Tas ir tāpat kā ar ārstu- jūs variet atnākt  profilaktiski reizi gadā vai tad, kad ir kāds aktuāls jautājums.

K: Vai es varu uzzināt kaut ko par citiem cilvēkiem?
A.R.: Jā, taču tikai nepārkapjot Astrologa Ētikas Kodeksu. Informācija par paša nepingadīgajiem bērniem ir pieejama neierobezotā apjomā.

K. :Vai es varu noskaidrot saderību ar savu partneri, ja nav zināms viņa dzimšanas laiks?
A.R.: To var izdarīt, taču galvenokart skatoties no jūsu puses- būs redzams, kas viņš(a) jums var kļūt, kādu lomu dzīvē var spēlēt. Taču to, kas jūs viņam(ai) esat, nevarēs zināt bez dzimšanas laika.

K.: Vai var pateikt, cik man būs bērnu?
A.R.: Var pateikt vai būs vispār vēl bērni. Var noteikt visus iespējamos dzīves gadus, kad tas ir iespējams. Nevar droši noteikt dzimumu. Nevar droši noteikt grūtniecības pilnigu izdošanos.

K :Vai var pateikt, cik ilgi es dzīvošu?
A.R.: Pat ja varētu, neteiktu.

K. Vai viss atkarīgs no manis? Ja es gribēšu, viss notiks citādāk?
A.R.: Nē, jo tas, ko jūs patiesi gribēsiet, ir ierakstīts dzimšanas kartē. Cilvēki ar spēcīgu grubu var ietekmēt notikumus vairāk.

K. Cik liela ir prognožu precizitāte? Vai astrologs redz visus iespējamos notikumus un pastāsta par tiem klientam?
A.R. Tiek uzskatīts, ka 70-80% precizitāte ir labs rādītājs. Arī es nevaru garantēt lielāku procentu pareizu prognožu. Es neredzu visus iespējamos notikumus, droši vien tikai tos, uz kuriem koncentrējamies sarunas laikā. Vizīte pie astrologa nav apdrošināšanas polises iegāde. Sevišķi jābūt uzmanīgiem un skeptiskiem attiecībā par prognozēm par citiem cilvēkiem, īpaši pieaugušajiem. Astrologam, neesot tieša kontaktā ar tiem, pastāv lielāka iespēja kļūdīties. Mazi bērni vēl ir liela vecāku ietekme un viņu informatīvajā laukā var nolasīt daudz par bērniem, taču arī ne visu. Pieaudzis bērns vairs nav atvērts pret vecākiem, tādēļ daudz ko no tiem slēpj. Bez viņa piekrišanas mēģināt ielīst viņa dvēselē nemaz nav ētiski, nemaz nerunājot par kādām trešajām personām un prognozēm par viņiem. Savukārt, ja astrologs redzēs kādu ļoti sliktu notikumu, viņš pavēstīs klientam par to, ja uzskatīs, ka ar savu informāciju ar palīdzēt to vērst uz labu. Piemēram, bieži aizgājēju kartes uzrāda atbrīvošanos un vieglumu(tas ir viens no iemesliem, kādēļ pēdējo stundiņu uzzināt ir ļoti grūti) , bet sliktie zvaigžņu stāvokļi parādās tuvākajiem palicējiem. Informējot par kaut ko, astrologs savā ziņa palīdz tam notikties. Ar to ir jābūt ļoti uzmanīgam, gluži kā tas ir medicīnā. Labs vārds bieži ir dziedējošāks par negatīvām prognozēm.

K.Vai klienti pie Jums atgriežas? 
A.R. Jā. Vismaz 50% no klientiem vēršas pie manis atkārtoti,arī pēc ilga laika, pamatojot to ar pozitīvu iepriekšēju pieredzi, kas ir labs rādītājs, jo jāņem vērā, ka daudziem cilvēkiem astrologa apmeklējums ir vispār tikai vienu reizi dzīvē.
 
                                                                          Atsauksmes par profesionālo darbību 

Labdien!
Vakar atradu manu piezīmju lapiņu par konsultāciju pie Jums 2016. gada pavasarī.
Un tikai vakar ieraudzīju mazos zaļos burtiņus, kas aicina uzrakstīt.
Pārlasīju savus tāsdienas pierakstus, atcerējos mūsu sarunu un sapratu, ka gribu Jūs iepriecināt. Prognozes ir bijušas pareizas:)
Ja Jums ir laiks lasīt, tad varu uzrakstīt arī īsumā, kas atbilda katram no Jūsu teiktā. Tā bija mana trešā tikšanās ar Jums. Arī pirmajās divās sacītais piepildījās ( tādā vai citādā veidā es to varu sasaistīt ar Jūsu teikto) Tikšanās ar Jums man dod zināmu vieglumu un spēju tikt galā pašai ar savu galvu, kas visu laiku ģenerē kaut kādas raizes.

K.

Es pagājušo nedēļu iegādājos Jūsu grāmatu "Manas dzīves karte" un esmu ļoti patīkami pārsteigta! Gan par tēmu izvērsumu-no klasiskās, no vēdiskās astroloģijas skatu punkta, gan par planētu, stihiju skaidrojumiem.It kā tik daudz jau literatūras lasīts, bet atradu jaunas vēsmas un savādāku skatījumu/ interpretāciju.
Paldies,ka rakstāt, mācāt, dalāties!
Linda Arela

Labdien,
Liels paldies, ar Jūsu padomu izvēlētais datums tiešām bija ļoti labs :-). Viss izdevās veiksmīgi!

Liels paldies!

Kristīne
 

Labdien!

Gribu noteikti pateikt paldies par grāmatām, kur dalaties ar zināšanām. Tā ir lieliska informācija, kurai es varu uzticēties.
.....
Laimīgu Jauno gadu vēlo

Ar cieņu Dace

Labvakar ! Rakstu Jums , jo vēlos noskaidrot vai ir kāda iespēja Jums izveidot man astrologisko karti neapmeklējot Jūs ,jūsu darba vietā? Dzīvoju Anglijā tādēł arī ir sarežgīti pie Jums ierasties.Esmu gan pie Jums bijusi ..., bet gan łoti sen 12 gadus atpakał ja nemaldos . Jūs esat vienīgais astrologs kurš tiešām ir saredzējis manu dzīves gājumu . .. . Gaidīšu Jūsu atbildi Paldies Jums ...ar cieńu Evija .
Labdien!
Kā jau iepriekš minējāt, tad šogad tiešam saņemu uzaicinājumus ar darba piedāvājumiem.
Šobrīd esmu saņēmusi jau 4-to piedāvājumu un ...
Lai saulaina un pozitīva diena,
Inese V.

Sveicināts, Andri.
ir piepildijies daudz kas no Jūsu paredzētā un tagad vēlos vēlreiz pie Jums pieteikties uz konsultāciju. vai ir iespēja nākamajā nedēļā? ar sveicieniem Ieva

Labdien!
... Gribēju jums pateikt, ka pirms 10 gadiem, kad biju uz konsultāciju, mums ar vīru bija grūtības tikt pie bērniem. Jūs prognozejāt, ka bērni būs, un ka tie dzims 2011.un 2015.gadā. Tā arī notika!
...
Zanda

Sveiciens!
Pirmkart liels cilvēcisks paldies par palīdzību man, kad pirms četriem gadiem ar jums runājām! Tas man ļoti noderēja un es rīkojoties pēc jūsu ieteikuma esmu sakārtojis attiecības ar saviem tuviniekiem.
...
Aivars
Labdien!
Biju pie Jums pirms 10 gadiem. Toreiz, izejot pa durvīm, padomāju, ka tas jau nu gan viss nav par mani. Man bja pavisam citi plāni. Taču tagad redzu, ka viss ir noticis tieši tā ka teicāt! Pilnīgi bail paliek...
...
Ar cieņu,
Laura

Andri!
Sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā!!! Lai Jums IR tas, ko Jūs visvairāk vēlaties!!!
...ziniet… es esmu ļoti priecīga un pateicīga, ka man tika dota iespēja satikt Jūs kā Skolotāju! Ļoti, ļoti vērtīgas ir iegūtās zināšanas Jūsu skolā (es, ‘apskrienot’ vairākas skolas, patiesi novērtēju tieši to, ko ieguvu pie Jums!!! patiešām…) Un vēl Paldies par to, ka 2010. gadā atnākot pie Jums uz konsultāciju, Jūs mani iedvesmojāt izzināt astroloģiju cītīgāk un nopietnāk, ļāvāt noticēt, ka es to varu!
Jūs ļāvāt noticēt arī tam, ka kā Jūs toreiz teicāt: „Tev agri vai vēlu nāksies kaut ko pasniegt”! Un nu jau pus gadu es pasniedzu astroloģiju Paldies arī par to, ka arī toreiz ļāvāt noticēt tam, ka es varu būt kādam Mūza.. arī tas šobrīd ir piepildījies!!! (man ir uzrakstīta/veltīta/uzdāvināta dziesma)
Un arī grāmatu es uzrakstīšu, vēl nezinu vai par astroloģiju, taču uzrakstīšu!!
Paldies Jums, Skolotāj!
I.
Mēs ilgi nevarējām pārdot īpašumu, taču tas izdevās precīzi tajā laikā kuru prognozējāt. un kā teicāt, ka tas nenotiks ļoti izdevīgi, tā arī bija. Taču esam priecīgi, ka tas beidzot ir nokārtots.
....
Inese
Labdien!
Vispirms gribētu Jums pateikties par to, ka dažus gadus atpakaļ Jūs man ļoti palīdzējāt tikt galā ar sarežģītu dzīves situāciju. Nesen atradu savus pierakstus no abām konsultācijām un sapratu, cik ļoti precīzi viss bija teikts.
Un Jūs pat iedomāties nevarat, cik svarīgi toreiz bija šis atbalsts. Par to Jums milzīgs paldies!
...
Paldies jau iepriekš un jebkurā gadījumā!
Inna
Labdien, god. Raca kungs,
Gribetu pie Jums pieteikties uz konsultaciju Skype, jo nedzivoju Latvija. Shi bus jau otra konsultacija - pirmo reizi pie Jums biju 2013.gada augusta/septembri klatiene. Toreiz Jus arkartigi precizi ieskicejat notikumu attiistiibu mana karjera, par ko esmu pateiciga;
...
Paldies un ar cienu,
Dace

Paldies!
Man tik ļoti patīk Jūsu konkrētās atbildes!
Jūs esat izcils astrologs un vienmēr palīdzat man.
PALDIES!
Jūs man arī ar padomiem esat palīdzējis, jo es tagad jau gadu veltu vairāk laiku ģimenei, es daudz mazāk strādāju un jūtos kā sieviete daudz vairāk emocionāli piepildīta.
Lai Svētīts Jūsu Ģimenei Jaunais Gads!
I.K.

Labvakar !
Vēlos iegādāties dāvanu karti- Ziemassvētku dāvana vīrietim.
2015. gada janvārī, ja nemaldos, viņs bija pie Jums, un Jūsu divu gadu prognoze viņam piepildijās.
Priecīgus Ziemassvētkus vēlot,
Ilona

Labvakar,
vēlējos pateikties par zināšanām, ko Jūs esat sniedzis otrdienas vakaros. Lekcijas ir bijušas ļoti interesantas un noderīgas. Liels paldies par Jūsu sniegto enerģiju un informāciju!
Un nedaudz pasteigšos - lai gaismas, siltuma un mīlestības pilni tuvojošies svētki! :)
Ar cieņu,
Agnese B.

Labdien!
Jūsu augustā sniegtā prognoze par manu vīru piepildījās un viņu aizturēja oktobrī kā bijāt teicis. Arī decembrī, kuru viņam iezimējāt kā ļoti negatvīvu, viņam pagarinaja aizturēšanas termiņu.
...
K.
Paldies Jums par to, ka iemācījāt mani ieklausīties un sadzirdēt daudz plašāku pasauli caur astroloģijas prizmu. Paldies par to, ka esat mans Skolotājs, cilvēks kurš ir veicinājis mani nobriest daudz pilnvērtīgākai dzīvei. Vislielākais paldies par tām Jūsu rakstura īpašībām kuras man liek uz Jums paraudzīties kā uz Vērtību.

Ieva.

Paldies par konsultāciju! Jūtos daudz labāk un sajūta, ka esmu apguvusi redzi uz to, kas tālāk jādara savā dzīvē un attiecībās ar vīru. Līdz nākošai reizei!
Patiesā cieņā,Larisa.
Labdien, Andris!
Starp citu, pirms trim gadiem tiesājos par izsolē nopirktu īpašumu, un jūs man teicāt, ka vēl pēc gada dzīvošu savā iepriekšējā mājā. Toreiz tas likās diezgan neticami, bet viss ir piepildījies – izsolīto māju atguvu pēc dažiem mēnešiem, bet tad ar savu bijušo vīru vienojāmies, ka es mainīšu to izsolīto māju pret pusi no mūsu kopējās mājas, un tā es joprojām dzīvoju savā mājā, bet to māju atdevu viņam.

Būšu pateicīga, ja palīdzēsiet man pieņemt lēmumu!

Ar cieņu,
Inga

Labvakar, Andri! Milzīgs paldies par padomu un ierosinājumu eksāmenu kārtot šodien! Nokārtoju pat ļoti labi! Jauku vakaru!
Ar cieņu, Jānis B.
Labdien,

biju pie Jums uz konsultāciju, kas mani iedvesmoja - sāku vairāk pievērst uzmanības dejam :) - paldies par to.
Rakstu Jums sakarā ar tādu jautājumu
....
Iepriekš ļoti pateicos!
Ar labiem novēļejumiem,
Jelena
...Pati saņēmu Jūsu iedrošinājumu, kad bija pārdomu brīdis. Jūs labi uztvērāt, ka iekšējā izvēle jau bija manī "gatava" pirms tikšanās. Tagad grūti precīzi pateikt - vai būtu to mainījusi, ja Jūsu sniegtā informācija būtu pilna ar negācijām, kas mani sagaida pēc šāda lēmuma...
Lai cik savādi tas manai racionāli/mistiskajai pasaules uztverei arī neliktos - ir "pareģojumi" (un labie :)! ), kas tiešām ir piepildījušies (vai gandrīz piepildījušies). Ne viss, protams :), kā tam arī vajadzētu būt... Ja jau uzskatām sevi par brīvām būtnēm, ja gribam paši radīt labo un izdzīvot savu dzīvi ar visu, kas tajā vajadzīgs, lai pilnveidotos.
Ar rudens kastaņiem azotē un brūnu siltu gaismu acīs,
Laima
Sveiki Andri,
Paldies par interesantu un jauku sarunu, sapratu pie kā jāpiestrādā.
...
Paldies jau iepriekš,
Jauku dienu vēlot,
Dina
Sveiki Andri,
Mums februari bija skaipe konsultacija, kura starp citiem jautajumiem man bija jautajums par izmainjam darbaa. Jaasaka, ka ljoti preciizi pateici, ka ap juuniju tas paaugstinaajums darbaa un lidz ar to lielaaka alga naaks dabiigaa celjaa un bez piepuules - man augstaakaa vadiiba pieskiira automaatisku paaugstinaajumu. :)
...
Paldies jau ieprieksh,
Ilze

Spasibo Vam ogromnoe!!!
Olesja
Labdien,
Trīs gadus atpakaļ biju pie Jums uz konsultāciju. Toreiz situācija bija tāda, ka draudzene ar kuru tikko biju iepazinies un kura ātri bija palikusi stāvoklī aizgāja pie cita un ierados pie Jums ar jautājumu vai bērns ir mans. Izmēģinājāt vairākas metodes kur atbilde palika miglā, līdz, manuprāt, ceturtā metode parādīja, ka ir.
Toreiz teicāt, ja kādreiz izdomāju veikt dns testu, lai uzrakstu Jums kāds rezultāts.
Dns testu nesen veicu, rezultāts pozitīvs savukārt tā rezultātā ar draudzeni atkal apvienojāmies un plānojam kāzas...
paldies Jums, jo, lai arī saruna mums bija sen, ieraksts bija un to klausoties no jauna dažādos dzīves periodos pamanītas tika jaunas lietas, kas nesa atvieglojumu.
Ar cieņu...
K.
Labvakar!
Vēlreiz vēlos pateikties par to, ka darbojāties kopā ar mums konferencē GANDRĪZ IDEĀLA SKOLA 2016. Turpinām saņemt daudz pateicības vārdu no skolotājiem par konferenci kopumā, un, protams, par Jūsu vadītajām meistarklasēm. Lielisks darbiņš. Lai arī turpmāk Jums neapsīkst darbaspars, idejas un vēlme dalīties savās zināšanās un prasmēs ar citiem.Cerot, ka Jums arī bija prieks būt kopā ar mūsu skolotājiem,
patiesā cieņā,
Diāna
Labdien!
Gribējās pateikt paldies par vakardienas lekciju.
Tik dziļa un tajā pašā laikā saprotama un uztverama informācija, vismaz man.
Maz ir tādu pasniedzēji, kas iet dziļumā. Lekcija bija plāksteris dvēselei. Kādam brīdim pietiks...
...
Inese Pluse
Meistarklases tiešām ir īpašas - tās raisina dziļas pārdomas, kairina dažādu maņu orgānu kārpiņas un liek izvērtēt, ko ar šo informāciju un sajūtām darīt tālāk! Lieliski! Paldies! :)
2016. gada 11. februāris
Lelde S. par grāmatu <Mīlestības astroloģija>
Sveiki! Beidzot saņēmos Jums uzrakstīt pateicības vēstuli! Izlasīju Jūsu grāmatu. Esmu astroloģijas entuziasts un astroloģiju priekš sevis studēju gadiem, bet tikai pēc Jūsu grāmatas sāku izprast cilvēkus, sāku izprast viņu īsto dabu un saistību ar karti. Jūs man palīdzējāt saprast cilvēku dažādo dabu, ka ir tiešām šie cilvēki, kam nesaskan ne ar vienu un tā nav partnera vaina, vienkārši tāds ir šis cilvēks. Vai par dažādajām attiecību formām, kas pastāv starp cilvēkiem. Jūs palīdzējāt izprast ne tikai citus, bet galvenais sevi! Es tik ilgi biju sevi šaustījusi, ka neesmu tāda sieviete, kādu vēlas redzēt mani sabiedrība.. Tagad cenšos darīt to, kas man patīk, jo saprotu, man ir tāda daba un tāda nu reiz esmu. Lasīju Jūsu grāmatu un gribējās prasīt, kur Jūs bijāt 10 gadus agrāk ar šo grāmatu.. Ah, bet tik un tā esmu tik priecīga beidzot kaut nedaudz kaut ko saprast no šīs dzīves. Vēl vēlos piebilst, ka tā smējusies nebiju sen, jo tiešām atpazinu aprakstos sevi, savus draugus, radus un Jūs ar tādu fantastisku humoru atspoguļojāt šīs situācijas no savas profesionālās dzīves. Šī grāmata noteikti pievienosies manām īpašajām grāmatām. Liels, Paldies, ka dalījāties ar savu dzīves gudrību un astroloģijas zināšanām! Cerams, ka kādreiz šai grāmatai sekos vēl citas Jūsu grāmatas. PALDIES!

Labdien. Atceros, ka vienu brīdi Jums neliku mieru par to savu braukšanas eksāmenu, tad nu jūsu teiktajam, ka eksāmena diena man būs veiksmīga bija patiesība! Noliku bez problēmām :) Paldies!
...
Elīna J.
Labdien, Rača kungs,
biju pie jums pirms nu jau gandrīz trijiem gadiem, ar lauztu kāju, jo visi man toreiz sacīja, ka man jāpārdomā dzīve. Bet es ne nieka nevarēju izdomāt :) Toreiz jūs man palīdzējāt visu salikt pa plauktiņiem un principā viss ir noticis (vai nav) tā kā jūs teicāt.
...
Ar sveicieniem,
Gunta
Par Labo Dienu Kalendāru:
Paldies,
Google ir lielisks!
LABA un NELABA, protams, raupjš dalījums, tomēr vienkārši un acu priekšā! Čika laiki elektroniskajā plānotājā sen bija vajadzīgi!
Ivars
Labdien, ļoti atvainojos, ka traucēju! Pirms daudziem gadiem biju pie Jums uz konsultāciju. Jāsaka, ka daudzas lietas un notikumi bija ļoti precīzi prognozēti. Nezinu, vai drīkstu caur e-pastu jautāt, bet tomēr uzdrošināšos.
....
Inita
Labvakar!
Gribēju vēlreiz pateikties par šīs dienas konsultāciju. Saruna kopumā bija jauka. Un sajūta ir laba - kā pēc psihologa apmeklējuma :) Es gan nekad līdz šim neesmu tādu apmeklējusi, bet domāju, ka tas laikam man der. Kur vēl labāk, kā parunāt ar neitrālu cilvēku.
Jums sanāk Jūsu darbs. Paldies!....
Zinu to, ka pēc kāda laika, kad būšu nobriedusi pārmaiņām, noteikti došos vēlreiz pie Jums ciemos :) nākamreiz sagatavošos un vairāk koncentrēšos uz pārējām dzīves sfērām.

Lai viss labi sokas!
Cieņā,
Ginta
Labdien!
Liels paldies par piektdienas rīta konsultāciju.Tā viennozīmīgi bija ļoti informatīva un noderīga, kas sniedza atbildes uz aizsūtītajiem jautājumiem.
...
Ar cieņu,
Kārlis
Milzu paldies par konsultaciju! Daudz vielas pardomam un citreiz tik loti parsteidzosi trapigi ka paliek bail :-)
Ar cienu,
Julija
Labdien!
Biju pie Jums uz konsultāciju marta beigās, tāpēc gribēju padalīties, ka jūsu sacītais par Poseidona tuvumu ir piepildījies, jo tiešām, pilsēta, kurā šobrīd studēju Grieķijā, atrodas tieši pie jūras. Ūdens tuvums patiešām šeit ir.
Jūsu sacītais lika aizdomāties un ļāva man sakārtot domas, paldies par to.
Lai Jums veicas arī turpmāk,
Ar cieņu,
Arta.
Viena no daudzajām atsauksmēm par grāmatu <Mana Mīlestības Astroloģija> izd.Jumava
Paldies par grāmatu! Ar interesi izlasīju, grāmata raisa dziļas pārdomas gan par personiskiem jautājumiem, gan sabiedrības situāciju kopumā. Lieliski saliek pa plauktiņiem jau iegūtās zināšanas psihoastroloģijā un paver plašāku skatu, kas vēl jāapgūst un jāizpēta:)
Inga Dobele
Labdien Andri.
Gribeju uzzinat par konsultacijaam Skaipaa (par cik dzivoju UK). Si gada sakumaa konsultejos pie Jums par karjeras jautajumu. Gribeju pateikt lielu paldies - datumi bija pilnigi precizi: gan memesi, gan dienas!
...Labvakar Andri.
Cerams salabos Skype drizumaa jo sodien cik es saprotu bija lielas problemas visiem ar programme.
Ar darbu paslaik esmu loti apmierinata. Viss notika tiesi kaa Jus minejat :)

....
Ar cienu
Alda
Vēlreiz liels paldies, Andri, par konsultāciju! Ierakstīju un noklausījos vēlreiz, tā bija ļoti vajadzīga un vērtīga saruna priekš manis! :)
Ar sveicieniem,
Elīna
Vērsos pie Jums 2007. gadā, lai gūtu cerību un noskaidrotu vai mums ar vīru ir iespējams kopīgs bērns nākotnē (neskatoties uz mediķu maz sološo slēdzienu). Un ziniet, dēls mūsu ģimenē piedzima 09.2009. tieši tā kā esmu pierakstījusi konsultējoties pie Jums, vēl vairāk - dēls piedzima 09.09.2009. :)
Paldies par precīzām prognozēm, padomiem un to, ka iedvesmojat ticēt.
Ar cieņu,
Liene
...
Inese
Labdien, Andri. Biju pie Jums pagajuso gadu, un jaatzist, ka parsteidzosi precizi sniedzat viedokli par tuvakaja laika gaidamo. Vai butu iespejams pie Jums pierakstities julija sakuma, uz konsultaciju. Mani interese tuvakie 3-4 gadi mana dzive.
Gaidisu kadu zinu,
Juris
Biju pie Jums pedejo reizi pagajusaja gada maijā, pieturoties ieteikumam uz septembri paliku stāvoklī. Šonedēļ, nākamnedēl mēs gaidam savu trešo mazo, ar iepriekšējiem konsultējāmies par vārdiņa izvēli. Sakiet vai būs iespēja arī šoreiz elektroniksi dabūt kādu ieteikumu, kad bērniņš būs piedzimis ...
Vita
Labdien!
Esat jau man palīdzējis ar konsultāciju par pirmo bērnu dzimšanas datumiem, tāpēc tagad, gaidot trešo bērnu, arī gribētu saņemt Jūsu konsultāciju par vēlamāko bērna dzimšanas laiku.
...
Labvakar!
Liels paldies par konsultāciju! Ceru, ka mazais neizdomās pieteikties agrāk par Jūsu ieteiktajiem datumiem :))
Patīkami saņemt atlaidi jau kā daudzbērnu mammai :) uz rudens pusi zvanīšu Jums par online konsultāciju, lai aprunātos par jauno pilsoni. Par meitām Jūsu raksturojums bijis ļoti precīzs un esmu to ņēmusi vērā. Tas arī palīdz saprast katras domu gājienu un dzīves funktieri :)
Paldies vēlreiz!
Uz tikšanos!
cieņā
L.
Sveiki!
Biju pie Jums janvāra sākumā, kā jau teicāt, 31. martā saņēmu apstiprinājumu par jauno darba vietu Rīgā.
...
Laura B.
Labdien,
No veiksmīgajām vizītēm un vēl veiksmīgājakiem zvaigžņu interpretējumiem 10 gadu garumā, esmu sapratusi, ka Jūsu padomi ir vietā, laikā un tie ir tieši man.
...
Māra A.
Sveiki,
vakar biju pie Jums uz konsultāciju un vēlējos Jums pateikt sirsnīgu paldies. Vakar pavadīju dienu pārdomās
un šķiet, ka esmu sakārtojusi savu prātu, jūtos mierīgāka par nākotni un sevi.
Runājot ar Jums, šķita, ka Jūs mani pilnībā pazīstat, jo pateicāt ļoti daudz lietu, ko biju sevī analizējusi, bet nebiju
nevienam īsti stāstījusi. Jūs darāt fantastisku darbu, palīdzot daudziem cilvēkiem. Lai Jums veicas, un dzīvē vienmēr pavada miers un prieks,
jo kā teicis I.Ziedonis, dzīves jēga ir prieks. Un, ja piepildīsies tas, ko teicāt par jūras tuvumu, tad noteikti Jums padošu ziņu.
Ar cieņu
Arta D...
Par to, ka no pastāvīgas(10 gadi) klientei negribēju ņemt naudu:
Paldies!!!
Es Jūs tik ļoti cienu, ka nesamaksāt nevaru! Tikko ieskaitīju naudiņu un noteikti nākšu klātienē ar papildjautājumiem.
P.S. Jūsu rakstītā finanšu prognoze, kura man vēl ir līdz 2016. gadam
precīzi pa mēnešiem arī piepildās. Un arī murgi ģimenē beigušies:) ESMU JUMS LOTI PATEICĪGA!
Paldies!
(Par Labo dienu kalendāru)
Paldies par kalendāru, tiešām laba lieta, izmantoju jau trīs gadus - strādā!!!
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!
A.c.
Inguna
Sveicināts Andri,
esam runājuši telefoniski kādu laiciņu atpakaļ. Tas bija saistīts ar personīgo attiecību strupceļu. Pateicoties Jums, esmu atradusi mieru attiecībās ar vīru un esmu laimīga ar viņu.
...
Ar cieņu,
Dace

Labdien. Ilgi gaidīju un nu sagaidīju vajadzību pēc padomiņa...
Ievadam. Sen, sen pirms gadiem 14 laikam, uzdevu jautājumu jums par perspektīvēm kādai avīzei un kādam klubam. Atbildi saņemot biju pateicīga. Bet pēc nepilna gada, kad precīzi piepildījās jūsu prognoze, biju patīkami pārsteigta. Un pēc gadiem apmēram 10, kad piepildījās precīzi otra prognoze, nespēju aizmirst un brīnīties par to...
Tātad...
Ar cieņu- Anita
Sveiki, Andri!
Biju pie Jums kādus divus mēnešus atpakaļ! Pagaidām viss notiek kā paredzējāt - kā zvaigznes rāda.
...
Paldies jau iepriekš,
Diāna
Labdien!
Šogad sākumā, izmantojot dāvanu karti, biju pie Jums uz konsultāciju. Iegūtā informācija bija ļoti vērtīga un daļēji ir mainījusi manu dzīvi pozitīvā virzienā.Paldies Jums ! :)
Pēc šī garā ievada.... Vēlos iepriecināt savu draudzeni dzimšanas dienā un "nosūtīt pie Jums" uz konsultāciju.
....
Ivanda
(Sarakste par laika izvēli dzīvokļa pārdošanai)
Klients:
Biju pie Jums pagājušā gada pavasarī, lai pirmām kārtām
jautātu par dzīvokļa pārdošanu. Bet viss bija tieši tā, kā
jūs teicāt, - pagājušais gads man bija romantiskais gads,
savukārt ar dzīvokli nekas nevedās, galu galā tas rudenī applūda
un visa pārdošana apstājās.
Kad būtu piemērotākais laiks pārdot dzīvokli?
Es: pārdošana sākas no paziņojuma par pārdošanu- to nevajadzētu atlikt! 10.marts plkst 11.45-12.15 ir ļoti piemērots laiks ielikt sludinājumu vai paziņot māklerim!
Klients: Labdien!
Paldies! Dzīvokli pārdevu zibenīgi. (....)
Inguna
Sveiciens!
Paldies par Draudzīgo nometni! Nometne kā Saulīte, kas iespīd Botāniskā dārza tauriņu mājā - tauriņi sāk ziedēt kā koši ziedi, gaisā virmo spārnu vēdas, smaržas un krāsas :) :) :) ...
Diāna
Labdien!
P A L D I E S, Andri, par iespēju trīs no mana mūža dienām pavadīt tik krāšņi !!! Ieguvu vairāk kā cerēts.
Patika viss - vieta jūras krastā, cilvēki ar ko biju kopā, bezgala interesantās lekcijas (vai īstais apzīmējums? - tas bija kas vairāk)... Ir atkal spārni lai lidotu, iedvesma lai strādātu ar sevi un dalītos savā laimē ar citiem. Lai radītā pozitīvā enerģija atgriežas un palīdz neapstāties!... Veiksmi it visā!
Ar patiesu cieņu,
Dina
Labdien, Andri,
Pirms dažiem gadiem biju pie Jums vīzītē, lai parunātos par dzīvi un uzzinātu tuvākā laika iespējas un izaicinājumus.
Ir pagājis laiks, esmu ņēmusi vērā Jūsu ieteikumus, kas man ir ļāvis maksimāli viegli tikt pāri situācijām, kuras bez Jūsu padomiem, iespējams, būtu uzskatījusi par dramatiskām.
Paldies Jums par to. ...
Cieņā,
Ilze M
Labdien!
Biju pie Jums uz konsultāciju pirms apmēram trīm gadiem, lai arī tobrīd viss, ko Jūs teicat, likās diezgan neticams, bet nepagāja ilgs laiks, un viss piepildījās. Un šobrīd man ir jāpieņem lēmums par darbu - ir divi piedāvājumi..., viens ar labāku perspektīvu naudas ziņā, otrs vairāk pie sirds, ko Jūs man ieteiktu? Kā arī šogad plānoju atsakt studijas, vai tagad būtu tam piemērots un labvēlīgs laiks?
Paldies Jums jau iepriekš par palīdzību!
Mans vārds - Jekaterina
Labdien,
biju pie Jums pirms pāris mēnešiem - 1.novembrī 2013. gadā. Gribēju atkārtoti pateikt lielu paldies par konsultāciju, daudz kas jau pamazām notiek, kā pastāstījāt.
....
Ar cieņu, Inga H.
Andri, labdien
paldies par tikšanos 06.12.2013.
Jums lieliskas atsauksmes arī klāt nebijušo uzņēmēju vidū.
Cerot uz tālāku sadarbību
Ar cieņu
SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
Pierīgas konsultāciju biroja
vadītāja
Kristīne Ragaine
Labdien!
Esmu bijusi pie Jums uz konsultāciju diezgan pasen. Laikam 2 gadus atpakalj.
...Esmu nonākusi diezgan sarezhgjita situācija, tāpēc nolēmu vērsties tieshi pie Jums. Man ljoti patika Jūsu konsultacija. Iesaku Jūs vienmēr visiem draugiem un paziņàm, kad vinji interesējas par astrologiem.
Man ir sekojoši jautājumi.
1. Ir tiesham noticis ka Jus teicāt - ka man gaidāms izrāviens 2013 gada, kur daudz ko iemācīshos. Pašlaik esmu praktikante Londonā ...
Būšu pateicīga par Jūsu atsaucību.
Karina
Labdien, Andri!
Es vēlos pieteikties konsultācijai.
Biju pie Jums pirms aptuveni gada - pilnīgi nesagatavojusies, bet tas, ko Jūs nolasījāt manā kartē, tieši tā arī notika.
Šoreiz man ir konkrēti jautājumi, uz kuriem gribētu saņemt atbildes un ieraudzīt iespējami labāko ceļu, pa kuru iet, lai "uzlabotu savu programmu":)
...
Ar cieņu,
Kristīne
Labdien, Rača kungs!
Pagājušo gad biju pie jums uz konsultāciju un atstājāt ļoti labu iespaidu par sevi kā profesionāli, tādēļ vēršos šobrīd pie Jums pēc padoma. ...
Ceru uz Jūsu padomu!
Jauku dienu vēlot,
Aija

Labdien!

Apmēram pirms 6 - 6.5 gadiem biju pie Jums uz konsultāciju. Jūsu teiktais ir piepildījies ļoti precīzi, par to paldies Jums!
Tagad man atkal ir nesapratne par mani pašu, par vīru, par mūsu attiecībām...
Vēlējos jautāt, vai man pierakstīties pie Jums uz konsultāciju vai arī aktuālos jautājumus ir iespējams nosūtīt Jums e-pastā?

Ar cieņu, Zane Z
Labdien Andri,
Man kaut kaa ljoti jaukas atminjas runajot ar jums, esmu ieteikusi juus arii paris cilveekiem, kuriem arii nu ir labas atsauksmes. Es buushu latvijaa nakamnedeelj un gribeeju sarunaat konsultaaciju pie jums shoreiz dzivajaa.
...
Thank you,
Agnija K., PHR
Labdien, a.god. Andri Rača kungs!
Novembrī biju pie Jums uz konsultāciju un biju tā meitene, kas pie Jums kabinetā aizmirsa sarkano lietussardziņu.
Patiesībā es biju sajūsmā par to, ko uzzināju Jūsu konsultācijas laikā, tik daudz kas sakrita ar to, kā ir patiesībā, kā arī tā bija liela viela pārdomām par manu turpmāko dzīvi.
Arī par jūliju Jūs izteicāt, ka iespējamas izmaiņas saistībā ar darbu. Tik tiešām, jūnijā aizgāju no iepriekšējās darba vietas un šobrīd esmu bijusi uzaicināta divās citās vietās uz intervijām...
... Gaidīšu ziņu no Jums.
Jauku dienu vēlot,
Aija
Sveiks, Andri!

Vēlreiz gribēju pateikt, paldies, par nometni, kurā guvu pārliecību par vēlmi studēt astroloģiju.

Kad atsāksies jaunā klātienes mācību grupa Rīgā?

Ar cieņu,

Lāsma K.
Labdien!
Vēlreiz milzīgs paldies par nometni! Tas bija baudījums dvēselei. Vēl joprojām nevaru atiet no gūtajiem iespaidiem. Esmu laimīga, ka milzīgā vēlēšanās būt tur, ļāva man noticēt saviem spēkiem nokļūt turp un atpakaļ , jo 500 km nav joks manā situācijā. Paldies, ka Jūs esat un spējat radīt šajā problēmu pārpilnajā laikā mirkli, kad viss pārējais paliek aiz svītras - ir tikai mežs, jūra un jauki cilvēki ar kopīgām interesēm :) PALDIES!
... Es arī "Draugos" izveidoju galeriju ar komentāriem - daudziem interesē.
Dzintra
Labdien, Raca kungs
Es loti atvainojos, ka rakstu bez garumzimem, bet sobrid man nav citu iespeju.
Pie Jums uz konsultaciju biju pirms aptuveni 4 gadiem. Sobrid esmu laimiga un pateiciga Jums par izsmelosho informaciju, kas palidzeja pienemt pareizos lemumus.
....
Patiesa ciena,
Baiba A.
Labdien,
Biju pie jums pagaisuša gada vasarā kad jautāju jums vai ir jēga pieņemt darba un vienlaicīgi ari studiju piedāvājumu Vācijā. Jūs toreiz teicāt, ka jums nesaprotamu iemeslu dēļ es aizbraukšu nevis vasarā bet tikai ap jauno gadu, ko nevarējāt toreiz negādīgi izskaidrot. Visu cieņu Rača kungs jums izrādījās taisnība, tiešām neaizbraucu vasarā bet gan šī gada pavasarī, tā kā nobīde mums sanāca pavisam neliela. Tā kā esmu Vācija netieku diemžēl pie Jums uz konsultāciju, bet man ir šaubas, kuras es ceru Jūs spēsiet kliedēt.

M.D Kristaps B
Sveicināti!
Kopš mūsu sarunas (konsultācijas) 2012.gada 4.oktobrī pagājis kāds laiks un tajā īstenojusies viena no Jūsu norādītajām pieturzīmēm, t.i., ar janvāri tiku paaugstināta amatā.. ...
Dziļā cieņā,
Zane
Labdien Raca kungs,
Nu jau gandriz gads ka pagajis,kad biju pie jums konsultacija.
Es dzivoju Vacija,un biju aizbraukusi uz Latviju,jo atrados gandriz uz skirsanas robezas ar savu viru......
Paklausiju jusu teiktajam un...mes ar viru esam kopa.......
Gribu pateikt jums lielu paldies !
...
Pateicos jau ieprieks par atbildi.
Ar cienu .Ilze L.
Labdien!
Vēlos pateikties par konsultāciju 2013.gada 29.janvārī, tā bija man dziedinoša un vēl joprojām turpinās manā dvēselē un prātā! Ar Jūsu palīdzību esmu spērusi vairākus soļus uz priekšu savās attiecībās, ģimenē, dzimtaskokā.
Palicis viens jautājums, ko neuzdevu - kā man ar savu vairāk gaisīgo un ugunīgo karti sadzīvot ar to, ka esmu piedzimusi sievietes ķermenī, man ir tuvs vēdiskais princips, ka sievietes sūtību un būtību nosaka viņas piedzimšanas par sievieti, bet ko darīt sievietei ar ne visai sievišķīgu karti? Vai tā izpaužas slikta karma? Manī ir daudz jautājumu par šo tēmu, piemēram tagad man piedāvā startēt pašvaldību vēlēšanās- no vienas puses es to vēlos, bet no otras puses es jūtu, ka ar to ir jānodarbojas vīriešiem, nevis jāveido traku sieviešu partija:) Negribu slāpēt savu iekšējo liesmu, ne arī sadedzināt visu, kas man ir apkārt. Kā atrast līdzsvaru?

Sirsnīgi pateicos! G.
Labdien,

Biju pie Jums 2011. gada oktobrī. Toreiz precīzi pateicāt par to, kad sākt plānot dēliņu un tas tieši tā arī piepildījās, 2012. gada februārī sākām un pēc 9 mēnešiem 2012. gada x. novembrī plkst. xxx piedzima mūsu dēliņš K. Paldies par precīzo prognozi! :) Tagad gribēju izveidot bērna individuālo horoskopu, vai tas ir iespējams elektroniski, pārskaitot naudiņu, vai būtu jādodas uz konsultāciju?

Paldies jau iepriekš.

Madara R.
Sveicināti Rača k-gs.
Te jūs traucē Ilze F. (ex. P.)
Traucēju Juūs atkārtoti.
Jau iepriekš esmu konsultējusies pie Jums, un visu, ko Jūs teicāt, piepildās, kā pēc grāmatas :)
....
Jau iepriekš pateicos.
Ar cieņu, Ilze F.

Labdien,
Biju pie Jums vasarā 2012. Teicāt, ka manī ir daudz dusmu. Pateicoties tam, ko teicāt par mani, es domāju, ka izdevās saglabāt attiecības ar E....
Šoreiz vēlos lūgt Jums izvēlēties piemērotāku datumu kāzām šajā gadā
Inna
Labdien, Rača kungs! Jūs traucē vecmāmiņa D.... Velejos sastādīt horoskopus saviem diviem mazbērniem.... Pirms vairāk kā desmit gadiem Biju atvedusi pie Jums savu dēlu un viss, ko Jūs teicāt ir piepildījies tiesi pa gadiem ka Jūs teicāt! Tagad viņam jau ir 34 gadi.....
Ar cieņu, D.....
Un velreiz paldies par VISU. Mans "murgs" privatajaa dzive patiesam
beidzas 7 oktobrii- nespeju Jus apbrinot, ka var pat datumu precizi
pateikt!!!! PALDIES!!!!
...
Inese K.
Labdien!
Paldies par izsmeļošo informāciju, ko saņēmu, kā arī sarunā guvu apstiprinājumu savai tālākai rīcībai. .....
Paldies!
Jauku dienu vēlot,
Ieva D
Sveiki!
es biju pie Jums uz konsultáciju sovasar. Gribéju pateikt ka Jums bija taisníba par bildinájumu- man puisis mani bildinája septembrí tiesi ká Jús teicát! tagad domájam visu prieks kázám un nesapéjam izlemt kad labák precéties- nákam vasar vai atlikt péc 2 gadien un kádá datumá!
...paldies jau ieprieks!
<ripitapa>

Labdien,
Biju pie Jums 2012.gada 02.maijā par darba maiņu. Patiešām, līdz iepriekšējai nedēļai iepriekšējais darbs, kurš bija ieminējies, ka gribētu redzēt mani atpakaļ tā arī neuzradās. Bet nu šis iepriekšējais darbs atkal uzradies, pie tam piedāvā ne tikai auditora darbu, bet arī viņiem kvalitātes sistēmas vadītāja darbu...
Un patiešām, augustā saspringums darbā mazinājās.
Vai šis piedāvājums darba maiņai ir jāpieņem?
Paldies.
Valters
Labdien!
Sākumā vēlos pateikt Jums paldies par iepriekšējo pieņemšanu, saruna iespiedās atmiņā un joprojām palīdz izprast situāciju dodot mieru.
....
Ar cieņu
Krišjānis K.
Labdien,
Esmu Māra , biju pie Jums kaut kad pavasarī un toreiz teicāt, ka, ja ir kāds konkrēts jautājums, varu pajautāt to pa e pastu. Vēlos izmantot šo iespēju.
Toreiz, runājot par darbu, teicāt, ka septembrī mani gaida būtiskas pārmaiņas un minējāt arī atlaišanas iespēju, kā arī kādu iespējamu piedāvājumu, ko saņemšu un izmantošu.Tobrīd tas nelikās iespējams, gaidīju cita veida pārmaiņas. Taču Jūs bijāt tuvāk patiesībai...
Labdien!

Jus man vairaakkart esat loti palidzejis un velreiz liels paldies!
Velejos lugt paskatit finansialo pusi pa gadiem isuma no 2014-2018
gadam (Jus man sastadijat pa menesiem isu aprasktu uz pieciem gadiem
lidz 2013 gadam - viss perfekti piepildijas)....
Jau ieprieks paldies!
Patiesa ciena, Inese
Labdien!
Pirms kāda pusgada biju pie Jums uz konsultāciju...
Jau iepriekš liels paldies par ieteikumiem un vēlējos pateikt, ka konsultācija man lika aizdomāties par daudzām lietām un saprast kāpēc ir tā kā ir.
Ar cieņu,
Inese V

Sveiki, Andri!
Lasot gan Jūsu rakstus, gan arī lasot astroloģijas forumus, esmu sākusi interesēties par astroloģiju.
Jūs arī bieži vien minat, ka it sevišķi sievietes interesē saderības jautājums. Jūs rakstāt, ka, piemēram, ...
Paldies Jums par to garīgo un dzīves gudro attieksmi!
Daila B.

Labdien!
Jums raksta Egija (18....., Bauska). Biju pie jums uz konsultāciju 21. maijā.
Vēlējos pateikt lielu paldies! Saņēmu atbildes uz visiem jautājumiem, tagad tikai jāiegūts arī miers! ....
Vēlreiz paldies!
Jauku dienu vēlot,
Egija
Labdien, Andri!
Vēlējos Jums pateikt, ka Jūsu prognozes piepildījās un esmu apstiprināta jaunā darba vietā, gan ne gluži tajā, kurai biju pieteikusies, bet ļoti tuvu tam! Man tiešām paveicās, jo konkursa rezultātā netika pieņemts neviens cilvēks, bet mani viņi vienkārši noskatīja citam amatam! Tā kā nu visi lielie pērcelšanās jautājumi priekšā, bet par cik iespējas pārmaiņām ir labas, tad īpaši cenšos nesaspringt šajā lietā, ceru, ka visas lietas jau kaut kā pamazām pašas sakārtosies!
Vēlreiz paldies Jums, vēlu visu to labāko un ceru, ka gan jau vēl kādreiz tiksimies arī klātienē! Lai Jums veicas!
Liena
Labdien .Pie Jums biju 13 datumā,esmu Indra.
Vizīte bija ļoti interesanta,pamācoša ,ļoti patīkama.Laikam jau man ļoti interesēja šīs vizītes saturs un nevis forma.Es tiešām nezinu vai varu tā teikt,iepriekš atvainojos,bet mana jūtība sajuta ,ka Jūs ļoti saudzīgi,laikam redzot šo manu pastiprināto jūtību,uzdev āt jautājumus Jums vajadzīgos ,lai varētu mani labāk saprast.Ja es kļūdos tad man jābrīnās par cilvēkiem kam traucē viens vai otrs jautājums,jo tas taču ir tikai dabīgi,lai saliktu visus punktus uz i.Jā patiešām es kaut ko no tā visa zināju,bet kas no tā,es ar to netiku galā,man vajadzēja to visu sistematizēt,un daudz ko patiešām saprast ,ka man tas ir dots,un ,ka esto varu.
Nezinu vai varu teikt,bet :
1 Jūsu kabinetam ir ļļoti patīkama mierīga ,silta ,majestātiska aura.
2 Esmu daudz cilvēkus savā ceļā satikusi,bet tik ļļoti gaišu un ar tik ļļoti pozitīvu lādiņu,ja tā varu teikt,apveltītu cilvēku man reti kad izdodas satikt.Lai ko Jūs arī jautājāt tas nāca ļoti saudzīgi....
Mani pārsteidza Jūsu teiktais par manu meitu,jā patiešām viņa nav no tiem ,kas var uz vietas ilgi nosēdēt.?šodien teiktu tā saucasamais indigo bērns,un viņa jau sen zin ,ka mājās ar bērnu ilgi nepaliks.Pati izteica vēlēšanos aiziet pie Jums vizītē,kad dzīve to prasīs....
Laika trūkuma dēl nepateicu Jums vissirsnīgāko ,PALDIES,daži jautājumi palika pie manis,varbūt kādreiz atgriezīšos....
No sirds Jums pateicos,ar patiesu cieņu Indra.

Sveiki!
Esmu pie Jums bijusi jau ieprieksh - tas gan pirms daudziem
gadiem
(shkjiet 2004.gadaa peedeejo reizi).
....(Abi mani beerni piedzima Juusu "soliitajaa" laikaa, kad pie
JUms
biju pirmo reizi un par beerniem vispaar veel nedomaaju :))
......
Ar cienju, Sanita
Norveegju nr. 0047 9.....
Labdien!
Te Andris no Holandes. Biju pie Jums pirms 5 gadiem. Prognozes pielidijusaas fenomenali, apbriinojami preciizi! Pilnīgi viss!....
... Mums sarunaata tikšanaas 12.janvarii...
Labvakar!
Es biju pie Jums pagājušajā februārī.Jus teicāt,ka varu Jums uzrakstīt. Līdz šim viss, ko Jus teicāt ir piepildījies!
Paldies.
Ar cienu - Ligita Z
Labdien!
Vairakkart esat man palidzejis, par ko liels paldies! ipasi par mana maza
delina dzemdi